NYHETER
Før Estland skal overta ordførerrollen i EU andre halvår i år, har landets regjering informert om at den deltar i International Energy Agency, IEAs program Bioenergitechnology Collaboration (TCP).
I løpet av 2016 skiftet nær 19 000 dansker til fjernvarme. Det viser ferske tall fra Danmarks Statistik.  Dermed fortsetter den positive utviklingen mot kollektivt oppvarmingssystem, som har skutt spesielt stor fart de siste fire årene. Hele 64 prosent av de danske husstandene er nå koblet til fjernvarme. 
Fjernvarmen på Notodden kan bli enda mer kortreist enn i dag. Går det som Thermokraft vil, skal treavfall fra renovasjonsanlegget på Goasholtmyra brukes lokalt istedenfor å eksporteres til Sverige.
Statkraft Varme AS og Hafslund Varme AS har inngått kontrakt med MeterTech for å få foretatt stikkprøvekontroller på deres varmemålere.
Hege Jortveit er ansatt som ny administrerende direktør i Agder Energi Varme. Hun overtar stillingen etter Torstein Melhus, som vil jobbe med integrering av nye løsninger i konsernet, bla relatert til termisk energi. Han vil også være aktiv i fjernvarmemiljøet som styreleder i Agder Energi Varme. Jortveit tiltrer stillingen 1. juni.  
– Vannbåren varme er en svært god miljøvennlig investering i energifleksibilitet og komfort. Med dagens utvikling innen fornybar energi blir vannbårne varmeanlegg stadig mer verdt, og derfor bør det selges inn. Jo tidligere dess bedre.
Eidsiva Bioenergi tilbyr seg å bygge gang- og sykkelveg fra Lundgaard til Ydalir skole i rørgata for fjernvarme, og Hedmark Trafikk tror det er realistisk med førerløs buss. Bydelen Ydalir tar form, skriver Østlendingen.
NCC overleverte fredag regionens kanskje mest fremtidsrettede kontorbygg, og Midt-Norges aller første bygg med BREEAM NOR Excellent-sertifisering til byggherren KLP Eiendom. 
Kjeler for faste brensler som pellets, briketter og ved skal energimerkes fra 1. april 2017. Kravet gjelder kjeler som gir en varmeeffekt opp til og med 70 kilowatt, som primært gjelder villakjeler, skriver Energimyndigheten.
Nylig ble et unikt biokullanlegg innviet i Högdalen i Stockholm. Her blir hageavfallet til den svenske hovedstadens innbyggere til biokull, og under produksjonsprosessen blir det også produsert fjernvarme.
KALENDER