NYHETER
I 1967 ble den første ideen om å brenne restavfall i Tromsø lansert. 50 år etter er det nye avfallsforbrenningsanlegget på Skattøra i drift. Dermed kan avfallet fra nabobygget Remiks, som tidligere ble transportert 100 mil med bil til Sverige, i stedet varme lokalbefolkningen.
Energiföretagen Sverige har utpekt Sveriges vakreste fjernvarmeanlegg. Vinneren ble Varberg Energis flisbaserte varmeverk Flisan af Varberg, med Borås Energi och Miljös Ryaverket og Fortum Värmes Värtaverket i Stockholm på delt andreplass.
Jämtkraft Värme benytter fornybar energi fra skogen som brensel til sine 17 anlegg nordvest i Sverige. Men fortsatt kreves det en liten andel fossil olje for å drifte kjelene, ved oppstart og ved kaldt vær. For tiden tester selskapet bruk av bio-oljer for å få fossilfrie anlegg allerede i 2020,
Det nyetablerte selskapet Tingvoll Flis & Varme ser ut til å få kamp om å levere fjernvarme til kommunen. På onsdagens anbudsbefaring dukket det også opp representanter fra to konkurrenter Norsk Bioenergi og Nord Energi.
2016 ble tørrere enn de to foregående årene. Likevel har det norske kraftsystemet produsert hele 148,8 TWh. - Det har aldri blitt produsert mer strøm i Norge i løpet av ett år enn i 2016, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en melding.
Avfall skal i fremtiden gi enda mer fjernvarme når det forbrennes. Det er målet til Rambøll, som jobber med en ny teknologi som skal sørge for dette. Den nye teknologien går ut på å fukte luften som brukes til forbrenningen av avfall med dampen fra den varme røykgassen som normalt går til spille.
Med SN/TS 3031 får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy å beregne tekniske anlegg og energiforsyning med samme nøyaktighet som bygningstekniske tiltak og løsninger. Standarden er ifølge Standard Norge et supplement for helhetlige energiberegninger for bygg og energiforsynings-systemer.
Öresunds Kraft har nylig fått grønt lys av Mark- och miljödomstolen til å mudre og utføre anleggsarbeid for å benytte sjøvann til kjøling i Helsingborg.  Planen er å øke produksjonen av fjernkjøling fra dagens 16 megawatt til om lag 30 megawatt.
Med et areal på 156.694 kvadratmeter er Silkeborg Forsynings nye solfangeranlegg på Jylland verdens hittil største. Anlegget, som ble tatt i bruk rett før nyttår, er mer enn dobbelt så stort som det hittil største anlegget i Vojens, med en årlig produksjon på 80 000 MWh. Det nye anlegget vil bidra til å redusere CO2-utslippene med 15.700 tonn i året.
Direktøren for den svenske bioenergiforeningen Svebio Gustav Melin er kritisk til at Energikommisionens sluttrapport, som ble fremlagt tirsdag, foreslår å fortsette med den nåværende markedsmodellen «energy only»; uten å ta hensyn til effektspørsmålet.
KALENDER
22 - 24 mai