NYHETER
Lyse Neos fjernvarmeutbygging til Sandnes ga salgsrekord for selskapet i fjor. Sandnes kommune ønsker å knytte så mange bygninger som mulig til det nye fjernvarmenettet.
Sverige har et av verdens beste energisystemer, med lav klima- og miljøpåvirkning. En forklaring til fremgangen er et effektivt samvirke mellom el og fjernvarme, for å få ut mest mulig av den tilførte energien. Nå trues denne suksesshistorien av et antall utredninger og regelverk om fjernvarme, som mangler helhetssyn på energisystemet.
Pellets fra raskt voksende løvtrær på svenske åkrer har en avkjølende effekt på jordens temperatur, mens bruk av pellets fra grener og topper har motsatt effekt. Det viser en doktoravhandling ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Begge disse brenslene er imidlertid mye bedre for klimaet enn fossilt kull.
Det var kun 0,09 poeng som gjorde at det nyetablerte selskapet Tingvoll Flis & Varme AS vant fjernvarmekontrakten med Tingvoll kommune, i konkurranse med Norsk Bioenergi.
Det EU-støttetede forskningsprosjektet Heat Roadmap Europe 4 har nylig lansert et nytt verktøy som gjør det mulig for europeiske regjeringer, næringsliv, konsulenter, akademikere, planleggere og energientusiaster å vurdere termiske ressurser og termisk etterspørsel i de 14 største brukerlandene av termisk varme og kjøling i Europa.
I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner og støttet rundt 1000 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor, samt nær 6500 energitiltak i norske boliger. Dette ga et energiresultat på 3,8 TWh, hvor industrien utgjorde 2563 GWh og hvor fornybar varme utgjorde 162 GWh.
Det nyetablerte selskapet AFV AS har nå kjøpt fjernvarmeanlegget i Alta, ett av de fem anleggene til HEXA Bioenergi AS, som ble slått konkurs i september. Eierne bak AVF, renovasjonsselskapene Remiks, VEFAS, Avfallsservice og FIMIL, planlegger å bygge om anlegget for å utnytte returtrevirke de mottar i egen region, i stedet for å sende det til Sverige.
I fjor vinter ble de fleste byggene i Skjold leir koblet til et nytt fjernvarmeanlegg, basert på flis fra nærområdet. Nå ønsker Forsvarsdepartementet at også plasthallene, som i dag varmes med fossil brensel, i stedet skal varmes med miljøvennlig bioenergi.
Klimagassutslipp fra byggeplasser får økende oppmerksomhet over hele landet. Nå setter Energi Norge og Norsk Fjernvarme i gang en kartlegging av hvordan byggeplassene kan bli utslippsfrie.
EUs miljøministre er enige om et nytt utslippshandelssystem som skal tre i kraft etter 2020.  
KALENDER