NYHETER
De nordiske landene ble enig om en ny felles klimadeklarasjon på sitt møte i Oslo tirsdag. Oslo-deklarasjonen framhever klimaendringene som en av menneskehetens største utfordringer, og ministrene uttrykker sin sterke støtte til klimavitenskapen og faktabasert lovgivning. 
Fjernvarme og fjernkjøling er mer utbredt i Europa enn i resten av verden. Infrastrukturen har imidlertid et stort potensial for å bli fremtidens varme- og kjølesystem globalt.  Men større innsats trengs for identifisering, vurdering og implementering av disse potensialene trengs for å høste de globale fordelene med fjernvarme og - kjøling.
Jan Arild Wathne (53) får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge, etter å ha ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han overtar dette ansvaret etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad, som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.
Akershus Energi, som i 2016 hadde et godt resultat, ikke minst takket være vekst innen både vannkraft- og varmeproduksjon, ønsker i løpet av 2017 å finne en finansiell og/eller industriell medeier for varmeselskapet. Dette som ledd i konsernets diversifiserings-prosess. Ifølge en melding om konsernets årsresultat, vil dette kunne utvikle selskapet, og sikre en videre vekst.
Oslo kommune og det finske energikonsernet Fortum er blitt enige om at Oslo skal kjøpe Fortums aksjer i kraftselskapet. Det kommer fram i en børsmelding onsdag morgen. Selskapet vil deretter bli restrukturert. Varme vil erverve 100 prosent av Klemetsrudanlegget fra Oslo Kommune hvoretter Fortum og Oslo kommue vil kjøpe 50 prosent hver av aksjene i Varme inkludert Klemetsrudanlegget fra Nye Hafslund.
Europas største batteri skal installeres i Nord-Tyskland nær grensen til Danmark. Den danske energiprofessoren Brian Vad Mathiesen med spesialfelt energiplanlegging, mener det er et feilskudd av dimensjoner, og at varmepumper ville vært en bedre løsning. Ifølge professoren kunne da både el- og varmekundene fått glede av investeringen.
Obos planlegger å bygge 3.000 boliger og 200.000 kvadratmeter kontorer og butikker på Ulven i løpet av  15–20 år. Som varmekilde vurderer Obos å benytte overskuddsvarme fra datahallen til Digiplex, som i dag  går til spille, i den nye bydelen.
Etter å ha benyttet fjernvarme under byggingen av et sykehjem i Rana, er kommunen så fornøyd – både med miljø- og økonomiske gevinster, at bruk av fjernvarme kan bli et krav ved bygging av kommunale bygg,  hvis infrastrukturen er tilgjengelig.
Norske og svenske myndigheter er enige om at Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet med et nytt mål om utbygging av fornybar kraft til 2030. Det skriver olje- og energidepartementet i en melding.  
Gassnova har i dag tildelt kontrakt til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara som alle får støtte til videre studier av fullskala fangst av CO2 ved sine anlegg.
KALENDER