NYHETER
Troms Kraft Varme var vertskap da Norsk Fjernvarme avholdt årsmøte og fagseminar 31. mai og 1. juni 2007 i Tromsø . I tillegg til faglig påfyll, fikk de 70 deltakerne sightseeing og oppleve havfiske i Kvalsundet i midnattssol samt nyte utsikten over byen og skjærgården fra fjellrestauranten på Fløya.
Norsk Fjernvarme ble 5. juni tildelt Energi- og miljøprisen under årsmøtet til Norsk Energi. Prisen ble overrakt til daglig leder Heidi Juhler av lederen for Stortingets energi- og miljøkomité Gunnar Kvassheim.
Snøsmelting, god magasinbeholdning og mer nedbør enn normalt har ført til at vannkraftproduksjonen i Norge var høy i uke 21. Gjennom uken ble det produsert over 2,3 TWh.
Ved utgangen av uke 21 var fylligsgraden i norske magasiner 48,1 prosent. Gjennom uken økte fyllingsgraden med 3,4 prosentpoeng mot 1,9 prosentpoeng uken før.
Et rekordantall utbygginger av miljøvennlige varmesystemer står for døren.
Enova gir en rekordstor støtte på 81 millioner til nye utbygginger av miljøvennlig varme, og støtten vil kunne bidra til investeringer på totalt 507,5 millioner kroner. Støtten gis til utbygging av fjernvarme som baserer seg på bioenergi som energikilde, samt utbygging av pelletsanlegg, varmepumpeanlegg, flisterminaler og biogass.
Nesten 80 000 nordmenn kjøpte varmepumpe i fjor. Fortsetter salget i samme tempo, bor halve Norge i hus med varmepumpe om fem år. De aller fleste nøyer seg imidlertid med en tilskuddsfri luft- til-luft-pumpe til en gjennomsnittspris på ca 20 00 kroner.
Forsvarsbygg på Østlandet beskyldes for å trenere arbeidet med klimavennlig oppvarming av forsvarsanlegg.
Det nordiske kraftforbruket falt med 4 prosent fra uke 19 til 20. Varmere vær og 17. mai / Kristi himmelfartsdag var noe av årsaken til nedgangen. Hittil i år er det samlede nordiske kraftforbruket 165,3 TWh. Det er en nedgang på 3 prosent fra i fjor.
Oppdragsgiver: Norsk Fjernvarme v. Heidi M. Juhler Last ned hele notatet Mandatet til arbeidsgruppen 1. Skissere problemstillinger for bransjen i forbindelse med nytt måledirektiv, og se på konsekvensene av ny teknologi for avregning, spesielt rettet mot boligmarkedet. Stadig flere i blokk ønsker individuell avregning, hva innebærer det av teknologi og kostnader.
KALENDER