NYHETER
Kraftprisene økte i alle de nordiske landene fra uke 39 til 40. I Sør-Norge økte børsprisen på elektrisk kraft fra 13,7 øre/kWh i uke 39 til 18,4 øre/kWh i uke 40.
Jon Tveiten er fra 20. september 2007 ansatt som adm. direktør i Norsk Energi.
- Økt støtte til oppvarming med andre energibærere enn strøm og olje. - Øker avgiften på fyringsolje, men tør ikke røre elavgiften. - Legger ikke til rette for økt energigjenvinning fra avfall.
Regjeringen foreslår å heve forbruksavgiften på elektrisitet (elavgiften) med 0,27 øre til 10,50 øre/kWh. Justeringen er i tråd med prisveksten. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2008.
Regjeringen presenterer årets statsbudsjett som et klimabudsjett, med nesten 25 milliarder kroner til klima- og miljøtiltak.
I 2006 var forbruket av fjernvarme i Norge 2 494,5 GWh, en vekst på 6,2 prosent fra året før. I 1983 var forbruket 193 GWh. Årlig gjennomsnittlig økning siste 10 år er 6,4 prosent, viser fersk fjernvarmestatsistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Torsdag 27. september ble nye Heimdal varmesentral og ny fjernvarmeledning fra Heimdal til Midtbyen offisielt åpnet av ordfører i Trondheim Rita Ottervik. Det nye forbrenningsanlegget har en årlig kapasitet på inntil 120.000 tonn og tilhørende varmeproduksjon på 40 MW.
Statkraft har fått 485.000 kroner i investeringsstøtte fra Enova for å skifte fra elektrisitet til spillvarme for oppvarming av bygningsmasse ved sitt kraftverk i Nedre Røssåga i Nordland.
En tredel av Oslos husholdninger og næringslokaler kan ha fjernvarme om åtte år. Det betyr miljøgevinst for byen.
Stort tilsig kombinert med høy magasinfylling gir fortsatt høy kraftproduksjon og full eksport fra Sør-Norge. Også fra Midt- og Nord-Norge har det vært høy krafteksport i uke 32. Det er eksportert nærmere 0,6 TWh fra Norge til de andre nordiske landene i hver av de to siste ukene.
KALENDER