NYHETER
Nesten 80 000 nordmenn kjøpte varmepumpe i fjor. Fortsetter salget i samme tempo, bor halve Norge i hus med varmepumpe om fem år. De aller fleste nøyer seg imidlertid med en tilskuddsfri luft- til-luft-pumpe til en gjennomsnittspris på ca 20 00 kroner.
Forsvarsbygg på Østlandet beskyldes for å trenere arbeidet med klimavennlig oppvarming av forsvarsanlegg.
Det nordiske kraftforbruket falt med 4 prosent fra uke 19 til 20. Varmere vær og 17. mai / Kristi himmelfartsdag var noe av årsaken til nedgangen. Hittil i år er det samlede nordiske kraftforbruket 165,3 TWh. Det er en nedgang på 3 prosent fra i fjor.
Oppdragsgiver: Norsk Fjernvarme v. Heidi M. Juhler Last ned hele notatet Mandatet til arbeidsgruppen 1. Skissere problemstillinger for bransjen i forbindelse med nytt måledirektiv, og se på konsekvensene av ny teknologi for avregning, spesielt rettet mot boligmarkedet. Stadig flere i blokk ønsker individuell avregning, hva innebærer det av teknologi og kostnader.
Forbud mot nye oljefyringskjeler fra neste år, panteordning for å levere inn gamle og dyrere brensel. Det blir Regjeringens plan for å fase ut oljefyring som varmekilde i Norge.
Varmepumper kan komme til å bidra med et netto varmetilskudd på 10 - 14 TWh i 2020. Dette viser beregninger Vista Analyse AS har utført for NVE. Middelalternativet er et netto varmetilskudd på om lag 12 TWh årlig, somtilsvarerer energibruken til 600 000 husholdninger. Den klart største veksten antas å finne sted i husholdningene, melder NVE.
Trondheim Energi blir kraftsenter innen fjernvarme og bioenergi For en drøy måned siden stod Heimdal varmesentral ferdig. Dermed hadde Trondheim Energi Fjernvarme gjennomført sitt største og tyngste løp så langt, skriver Adresseavisen.
Eidsiva Fjernvarme AS har sammen med Mjøsen Skog BA og seks almenninger på Toten etablert Lena Fjernvarme AS. I løpet av høsten skal det nye fjernvarmeanlegget på 5-6 GWh til 19 millioner kroner ved Valle videregående skole stå klart.
Adm.direktør Egil Evensen i TEV Fjernvarme vil 1. mai 2007 gå over i ny stilling som teknisk direktør i stab forretningsutvikling i samme selskap. Ny adm.direktør fra samme dato blir Steinar Asbjørnsen. Steinar Asbjørnsen er i dag ansatt som seniorrådgiver i Statkraft Regional Holding.
KALENDER