NYHETER
Hafslund tilbyr nå staten 100 MW CO2-fri reservekraft i Midt-Norge til samme pris som Statnett betaler for tilsvarende kapasitet i form av sterkt forurensende mobile gasskraftverk. Statnett har vendt tommelen ned, men Hafslund setter nå sin lit til olje- og energiministeren, skriver europower.com.
Det skal bygges et stort anlegg i Kristiansand som skal lage varme og strøm fra søppel.
Tafjord Kraft vil doble fjernvarmekapasiteten i Ålesund Generalforsamlingen i Tafjord Kraft har besluttet å etablere en ny ovnslinje ved Tafjord Kraftvarme AS sitt anlegg på Grautneset i Ålesund.
Erik Solheim (SV) ble i statsråd i dag utnevnt til miljøvern- og utviklingsminister.
Kraftprisene økte i alle de nordiske landene fra uke 39 til 40. I Sør-Norge økte børsprisen på elektrisk kraft fra 13,7 øre/kWh i uke 39 til 18,4 øre/kWh i uke 40.
Jon Tveiten er fra 20. september 2007 ansatt som adm. direktør i Norsk Energi.
- Økt støtte til oppvarming med andre energibærere enn strøm og olje. - Øker avgiften på fyringsolje, men tør ikke røre elavgiften. - Legger ikke til rette for økt energigjenvinning fra avfall.
Regjeringen foreslår å heve forbruksavgiften på elektrisitet (elavgiften) med 0,27 øre til 10,50 øre/kWh. Justeringen er i tråd med prisveksten. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2008.
Regjeringen presenterer årets statsbudsjett som et klimabudsjett, med nesten 25 milliarder kroner til klima- og miljøtiltak.
I 2006 var forbruket av fjernvarme i Norge 2 494,5 GWh, en vekst på 6,2 prosent fra året før. I 1983 var forbruket 193 GWh. Årlig gjennomsnittlig økning siste 10 år er 6,4 prosent, viser fersk fjernvarmestatsistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
KALENDER