NYHETER
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og adm. direktør Eli Arnstad i Enova presenterte i dag en ny veileder som viser hvordan kommunene kan jobbe fram helhetlige energi- og klimaplaner. I dag har kun 67 kommuner planer som tar for seg energi og klima.
Regjeringen skal legge fram en strategi for økt produksjon og bruk av bioenergi i februar. Olje- og energidepartementet har i dag fått overlevert en utredning som Østlandsforskning, Institutt for skog og landskap og INSA har gjennomført, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.
Stjørdal kommune og Bio Varme AS danner Stjørdal Fjernvarme AS. Stjørdal kommune og Bio Varme AS er blitt enige om å opprette selskapet Stjørdal Fjernvarme AS, der Bio Varme AS skal eie 85 % av aksjene og Stjørdal kommune 15 %.
Regeringen har idag fattat idag beslut om förslag till en ny fjärrvärmelag. Den nya lagen syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka genomsynen av fjärrvärmeföretagen.
Regjeringen la i sin klimamelding opp til en reduksjon i de norske klimagassutslippene som kunne medføre like store klimagassutslipp i 2020 som i 1990:
Energiselskapet Bio Varme AS har søkt om konsesjon for å bygge fjernvarmeanlegg som gjør det mulig å forsyne store deler av Sandefjord sentrum med fjernvarme, basert på varmepumper og biobrensel.
Agder Energi Varme og Returkraft har inngått avtale om levering av miljøvennlig energi tilsvarende varmeforbruket til omlag 10.000 husstander. Dette skriver Agder Energi Varme i en pressemelding.
Elektrisitetsproduksjonen i Norge har aldri vært høyere enn i tredje kvartal i år. Den forrige rekorden var fra år 2000. Det norske elforbruket var også det høyeste som noen gang er registrert for den samme perioden. Det har heller aldri vært registrert høyere nettoeksport. Samtidig hadde Norge de laveste prisene i Norden i tredje kvartal.
Enova har gitt Hafslund tilsagn om støtte på 97 millioner kroner til bygging av et kombinert kraft- og varmeanlegg som skal levere damp til den planlagte pelletsfabrikken på Averøy samt elektrisitet ut til nettet. Anlegget vil ha en kapasitet på levering av 207 GWh prosessdamp og 17 GWh el.
Østfold Energi utvider sin satsing på varmeproduksjon, og starter i løpet av neste år byggingen av et biobrenselanlegg som skal levere 5 GWh per år til det nye Halden fengsel. Prislappen er på 13 millioner kroner, skriver Halden Arbeiderblad.
KALENDER