NYHETER
Bærum fjernvarme skal levere varme og kjøling til Postens nye terminal på Robsrud ved Oslo. Kontrakten har en verdi på over 100 millioner kroner og går over 15 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år.
Fristen for å prekvalifisere seg for anbudskonkurransen innen program for fjernvarme infrastruktur gikk ut 10. mars, og 12 aktører har meldt sin interesse.
Agder Energi Varme får 11 millioner kroner i støtte fra Enova for å bygge fjernvarmeanlegg i Sørlandsparken i Kristiansand.
Resultatet for 2007 ble 2,4 TWh i spart og produsert ny fornybar energi.
Energibedriftenes landsforening (EBL) mener at omlegging fra fossil til fornybar energi kan ta 80 prosent av de CO2-kuttene klimaforliket legger opp til.
Olje- og energiminister Åslaug Haga kommenterer Europakommisjonens klima- og energipakke som er lagt fram i dag.
Et nytt EU-direktiv som kommer denne uken kan tvinge Norge til å øke den fornybar energiproduksjon betraktelig. Drivkraften for økt fornybar produksjon både i Norge og i EU blir handel med grønne sertifikater, og regjeringen er klar: Norge skal med i et EU-marked for grønne sertifikater.
Energiminister Åslaug Haga (Sp) møtte Midt-Norge for å snakke om energikrisen tirsdag. Hun ga ingen lovnader om støtte til kraftproduksjon ved den planlagte pelletsfabrikken BioWood i Averøy.
Øvre Eiker Fjernvarme AS søker om konsesjon for fjernvarmeutbygging i Hokksund.
Hver dag kjøres 50 trailerlass med søppel til Sverige. Denne transporten kan halveres, mener avfallsbransjen.
KALENDER