NYHETER
Både Posten og Helse Sørøst bygger egne jordvarmeanlegg til sine anlegg på Lørenskog. Dermed får ikke et nytt fjernvarmeanlegg de store statlige aktørene som kunder. – Dårlig offentlig styring, sier Per-Olav Lauvstad, SV-politiker i Lørenskog og leder av miljøutvalget Agenda 21 til Aftenposten.
LNG-anlegget til Lyse i Risavika på Sola vil slippe ut spillvarme tilsvarende et lite kraftanlegg. – Mest miljøvennlig, mener Lyse.    
LNG-anlegget til Lyse på Sola vil slippe ut spillvarme tilsvarende et lite kraftanlegg. – Mest miljøvennlig, mener Lyse.  
Trondheim Energi overtar driften av fem fjernvarmeanlegg i Sverige.  - Et viktig skritt i utviklingen av Trondheim Energi Fjernvarme, sier administrerende direktør Steinar Asbjørnsen. Anleggene det er snakk om har en samlet produksjon på i overkant av 300 GWh og er primært basert på fornybar energi.  
Gjennom sitt datterselskap Biovarme Akershus AS satser Akershus Energi på en ny og stor vidreutbygging av fjernvarmenettet på Årnes.  
Fra 1. juli neste år blir det forbudt å legge nedbrytbart avfall på deponi. Forbudet innebærer at biologisk nedbrytbart avfall som papir, tre, våtorganisk avfall, tekstiler og slam må behandles på andre måter enn ved deponering. Metangassutslipp fra deponier utgjør omtrent 2,5 % av klimagassutslippene i Norge.  
I løpet av første halvår 2008 har Enova gitt tilsagn om 235 millioner kroner i støtte og kompensasjon for utbygging av fjernvarme, mens bransjen har forpliktet seg til å investere totalt 1,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer leveranse av varme til mer enn 50 000 husholdninger. Av de større byene får både Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim utvidet sitt fjernvarmenett, og det gis også tilsagn til utbygging i Hammerfest, Ålesund, Klæbu, Nes, Tynset, Lierbyen, Drammen og Ås.  
Terje Riis-Johansen (40), Senterpartiet, ble i ekstraordinært statsråd i dag utnevnt til olje- og energiminister. Riis-Johansen kommer fra stillingen som landbruks- og matminister.
Olje- og energiminister Åslaug Haga trekker seg både som statsråd og partileder i Senterpartiet.
- Nå haster det. 800 millioner kroner står på spill, sier daglig leder i NOx-fondet, Geir Høibye. Han sikter til muligheten for å få fritak for NOx-avgift i 2008.      
KALENDER