NYHETER
Norge skal øke utbyggingen av bioenergi med 14 TWh innen 2020. Det er en dobling av dagens bruk. Målet skal nås gjennom et tett samarbeid med aktører i markedet og gjennom tiltak som øker både etterspørselen og tilbudet.
Statistisk sentralbyrå tar fra 2008 i bruk ny næringsstandard SN 2007. Standarden samsvarer med EUs nye standard NACE Rev. 2.
Årsmøtet i Norsk Fjernvarme holdes på Røros den 15.-16. april. Det blir befaring både på varmesentralen på Heimdal i Trondheim og biobrenselanlegget til Røros elverk.
Bærum fjernvarme skal levere varme og kjøling til Postens nye terminal på Robsrud ved Oslo. Kontrakten har en verdi på over 100 millioner kroner og går over 15 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år.
Fristen for å prekvalifisere seg for anbudskonkurransen innen program for fjernvarme infrastruktur gikk ut 10. mars, og 12 aktører har meldt sin interesse.
Agder Energi Varme får 11 millioner kroner i støtte fra Enova for å bygge fjernvarmeanlegg i Sørlandsparken i Kristiansand.
Resultatet for 2007 ble 2,4 TWh i spart og produsert ny fornybar energi.
Energibedriftenes landsforening (EBL) mener at omlegging fra fossil til fornybar energi kan ta 80 prosent av de CO2-kuttene klimaforliket legger opp til.
Olje- og energiminister Åslaug Haga kommenterer Europakommisjonens klima- og energipakke som er lagt fram i dag.
Et nytt EU-direktiv som kommer denne uken kan tvinge Norge til å øke den fornybar energiproduksjon betraktelig. Drivkraften for økt fornybar produksjon både i Norge og i EU blir handel med grønne sertifikater, og regjeringen er klar: Norge skal med i et EU-marked for grønne sertifikater.
KALENDER