NYHETER
Administrerende direktør Eli Arnstad har sagt opp sin stilling i Enova. - Det har de siste ukene kommet fram at tillitsvalgt og verneombud mener at jeg har mobbet en eller flere i Enova. Dette er en beskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i. En slik type beskyldning er handlingslammende og ødeleggende for arbeidet i Enova og for meg som leder. Jeg mener derfor at det er best for organisasjonen og meg selv at jeg slutter.
Fjernvarmeselskaper uten egne ansatte bryter energiloven. Det fastslår NVE, som nå vil kreve at alle selskaper med fjernvarmekonsesjon skal bemannes med egne ansatte for å sikre en forsvarlig drift.
Enovas Svartjeneste har høsten 2007 kartlagt kommunenes status i arbeidet med energi- og klimaplaner. Kartleggingen har blitt gjort i form av personlige intervjuer.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og adm. direktør Eli Arnstad i Enova presenterte i dag en ny veileder som viser hvordan kommunene kan jobbe fram helhetlige energi- og klimaplaner. I dag har kun 67 kommuner planer som tar for seg energi og klima.
Regjeringen skal legge fram en strategi for økt produksjon og bruk av bioenergi i februar. Olje- og energidepartementet har i dag fått overlevert en utredning som Østlandsforskning, Institutt for skog og landskap og INSA har gjennomført, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.
Stjørdal kommune og Bio Varme AS danner Stjørdal Fjernvarme AS. Stjørdal kommune og Bio Varme AS er blitt enige om å opprette selskapet Stjørdal Fjernvarme AS, der Bio Varme AS skal eie 85 % av aksjene og Stjørdal kommune 15 %.
Regeringen har idag fattat idag beslut om förslag till en ny fjärrvärmelag. Den nya lagen syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka genomsynen av fjärrvärmeföretagen.
Regjeringen la i sin klimamelding opp til en reduksjon i de norske klimagassutslippene som kunne medføre like store klimagassutslipp i 2020 som i 1990:
Energiselskapet Bio Varme AS har søkt om konsesjon for å bygge fjernvarmeanlegg som gjør det mulig å forsyne store deler av Sandefjord sentrum med fjernvarme, basert på varmepumper og biobrensel.
Agder Energi Varme og Returkraft har inngått avtale om levering av miljøvennlig energi tilsvarende varmeforbruket til omlag 10.000 husstander. Dette skriver Agder Energi Varme i en pressemelding.
KALENDER
22 - 24 mai