NYHETER
Østfold Energi er tildelt fjernvarmekonsesjon i Hobøl og Spydeberg kommuner i Østfold. Selskapet konkurrerte om konsesjonene med Agder Energi Varme.
NVE har gitt Skagerak Varme konsesjon for bygging av fjernvarmeanlegg i Horten. Skagerak vil investere 70 millioner kroner i anlegget, og byggingen kan starte neste år.
Norsk Teknologi bekymres av fjernvarmen i sitt innlegg 18. april, men blander kortene uhemmet. Norsk produksjon av elektrisitet er kostnadseffektiv og miljøvennlig, men ikke vinterforbruket, skriver daglig leder i Norsk Fjernvarme Heidi Juhler i et leserinnlegg i Aftenposten 13. mai.  
Enova mottok tilbud på utbygging av fjernvarme infrastruktur med en samlet leveringskapasitet 350 GWh innen fristen for den første anbudsrunden.
Olje- og energidepartementet (OED) har fått overlevert en rapport med gjennomgang av løpende konsulentavtaler i OED som viser at det for majoriteten av kontraktene under 500.000 kroner ikke er gjennomført konkurranse. Dette skriver OED i en pressemelding tirsdag.
Tidligere Enova-direktør Eli Arnstad ble i går valgt inn i Vattenfalls-styret for ett år, og avslutter samtidig sitt konsulentoppdrag med Olje- og energidepartementet. (OED).
Etter 29 år med diskusjoner og forhandlinger har endelig Orkdal Fjernvarme AS og ELKEM i dag inngått en avtale om leveranse av spillvarme fra ELKEM sitt smelteverk på Thamshavn.
Innlandet får nå sitt eget selskap som skal gi husholdninger, offentlige instanser og næringslivet råd om riktig energibruk. Energiråd Innlandet skal etableres i et samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi, og med støtte og godkjenning av EU.
John Marius Lynne ble valgt til nytt styremedlem i Norsk Fjernvarme under årsmøtet på Røros 16. april. Lynne er adm. direktør i Eidsiva Bioenergi AS og erstatter Jan Omli-Larsen som sluttet i Agder Energi 2. mars. Lynne er derfor valgt for tre år.  
- Statsråd Åslaug Haga presenterte tirsdag en bioenergistrategi med gammelt nytt, uten tiltak som virker, og basert på gamle penger. Dette er rent valgflesk fra Åslaug Haga til egne velgere, men det blir verken fjernvarme eller biovarme av det, kommenterer Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme.
KALENDER