NYHETER
Troms Kraft investerer 800 millioner i fjernvarmeanlegg som dekker store deler av Tromsøya. Produksjonen av fjernvarme i Norge er tredoblet de siste 14 årene. Store utvidelser er på gang i Oslo, mens Kristiansand og Hamar er klar for nybygging.
Regjeringen vil doble overføringen for støtte til fornybar energi fra 10 til 20 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2009. Det sier statsminster Jens Stoltenberg på Scandinavian Renewable Energy Forum-messen onsdag.
Fjernvarme vil etter hvert bli en stadig viktigere del av Fauske Lysverk sin leveranse av energi. Lysverket har i dag avtale om leveranse av fjernvarme til alle skoler, helseinstitusjoner og kommunale bygg i Fauske sentrum. I tillegg er det lagt ned rør i fortauene i sentrum for oppvarming med fjernvarme. Elverksjef Hans Henrik Holmvik legger ikke skjul på at fjernvarme er et område som Fauske Lysverk AS kan vokse på. SPAN#imageQ { float: left; width: 234px; }  
I den billigste kommunen betaler fjernvarmekundene bare halvparten så mye som i den dyreste, viser ny statistikk i Nils Holgersson-rapporten. - Prisvariasjoner er naturlige i en bransje der de lokale forutsetningene skifter, sier Lena Sommestad, adm. direktør i Svensk Fjärrvärme.
Statkraft AS og Eramet Norway AS har inngått en intensjonsavtale om å gjenvinne energien fra overskuddsgassen ved smelteverket i Sauda. Prosjektet vil ta vare på energi som i dag går rett til værs, og vil gi mer enn 100 GWh ny elektrisitet per år
Enova har den 18.08 lyst ut en ny anbudsrunde på Program for Fjernvarme Infrastruktur. Kvalifikasjonsgrunnlag og standardkontrakt finnes på Doffin, og frist for prekvalifisering er 18. september 2008.
Forbruket av fjernvarme var 2 758 GWh i 2007, en økning på 10,5 prosent fra året før. Den gjennomsnittlige årlige økningen siste fem år er 9,3 prosent. Om lag 70 prosent av fjernvarmen brukes i tjenesteytende næringer.
  NVE har gitt Hamar-Regionen Fjernvarme AS konsesjon for utvidelse av et fjernvarmeanlegg i kommunene Hamar og Ringsaker i Hedmark fylke. Med utvidelsen vil fjernvarmeanlegget kunne levere opp mot 180 GWh varmeenergi per år i 2020.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Bio Varme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Sandefjord kommune i Vestfold. Fjernvarmeutbyggingen vil dekke et varmebehov hos kundene på om lag 32 GWh, opplyser NVE.
Daimyo Rindi Energi AS utfordrer Bodø Energi AS sine planer om et fjernvarmeanlegg i Bodø. Det betyr også hard kamp om søppelet fra Iris. Styreleder Karsten Aubert mener det er flere gode grunner til at Daimyo Rindi og ikke Bodø Energi skal få bygge fjernvarmeanlegg i Bodø.
KALENDER