NYHETER
- Å sørge for en sikker strømforsyning er en av de viktigste oppgavene i et moderne samfunn. Det gjør Statnett til en svært viktig bedrift som jeg ser frem til å komme til, sier Statnetts kommende konsernsjef Auke Lont.
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt Bio Varme Akershus AS konsesjon til å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg på Kløfta i Ullensaker kommune, Akershus fylke, melder NVE i en pressemelding.
Regjeringa legg opp til ei omfattande satsing på støtte til fornybar energi og energieffektivisering.  Energifondet som forvaltast av Enova  blir i 2009 tilført om lag 1 426 millionar kroner. I tillegg til Energifondet forvaltar Enova ei ordning for energisparing i hushaldningar og ei ordning for infrastruktur for naturgass.
I statsbudsjettet for 2009 foreslås det bevilget over 1,9 milliarder kroner til arbeidet med prosjektene på Mongstad og Kårstø, forskning og teknologiutvikling og internasjonalt arbeid med CO2-håndtering. Dette skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding tirsdag i forbindelse med offentliggjøringen av budsjettet.
Norsk Fjernvarme er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å øke gjenvinning av avfall til fjernvarme. I stedet for å øke deponiavgiften som tidligere foreslått når deponiforbudet inntrer i juli neste år, likestilles denne avgiften med sluttbehandlingsavgiften. Dette gir intet incentiv for miljøvennlig energigjenvinning og vil forlenge bruken av deponier.
  I statsbudsjettet legger regjeringen fram tiltak overfor den kraftintensive industrien. En ytterligere utdypning om innkjøpskonsortium presenteres her.
Elavgiften er i statsbudsjettet for 2009 foreslått å øke fra 10,50 til 10,82 øre/kWh. Det tilsvarer en økning på tre prosent.
Regjeringen foreslår bevilgninger på ytterligere 300 millioner kroner til forskning og utvikling av fornybar energi og fangst og lagring av CO2. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2009, som ble presentert i Oslo i dag.
Kongen har i statsråd utnevnt Robin Martin Kåss (Ap) til statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han tiltrer 8. oktober.  
Statsminister Jens Stoltenberg holdt innledningstalen på Scandinavian Renewable Energy Forum (Scan-ref) på Lillestrøm onsdag.  Der slo han umiddelbart fast at fornybar energi er blant vår tids viktigste tema. Han pekte samtidig på at energispørsmålet også er blant de største dilemmaene verdenssamfunnet står overfor.  
KALENDER