NYHETER
  NVE har gitt Hamar-Regionen Fjernvarme AS konsesjon for utvidelse av et fjernvarmeanlegg i kommunene Hamar og Ringsaker i Hedmark fylke. Med utvidelsen vil fjernvarmeanlegget kunne levere opp mot 180 GWh varmeenergi per år i 2020.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Bio Varme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Sandefjord kommune i Vestfold. Fjernvarmeutbyggingen vil dekke et varmebehov hos kundene på om lag 32 GWh, opplyser NVE.
Daimyo Rindi Energi AS utfordrer Bodø Energi AS sine planer om et fjernvarmeanlegg i Bodø. Det betyr også hard kamp om søppelet fra Iris. Styreleder Karsten Aubert mener det er flere gode grunner til at Daimyo Rindi og ikke Bodø Energi skal få bygge fjernvarmeanlegg i Bodø.
Både Posten og Helse Sørøst bygger egne jordvarmeanlegg til sine anlegg på Lørenskog. Dermed får ikke et nytt fjernvarmeanlegg de store statlige aktørene som kunder. – Dårlig offentlig styring, sier Per-Olav Lauvstad, SV-politiker i Lørenskog og leder av miljøutvalget Agenda 21 til Aftenposten.
LNG-anlegget til Lyse i Risavika på Sola vil slippe ut spillvarme tilsvarende et lite kraftanlegg. – Mest miljøvennlig, mener Lyse.    
LNG-anlegget til Lyse på Sola vil slippe ut spillvarme tilsvarende et lite kraftanlegg. – Mest miljøvennlig, mener Lyse.  
Trondheim Energi overtar driften av fem fjernvarmeanlegg i Sverige.  - Et viktig skritt i utviklingen av Trondheim Energi Fjernvarme, sier administrerende direktør Steinar Asbjørnsen. Anleggene det er snakk om har en samlet produksjon på i overkant av 300 GWh og er primært basert på fornybar energi.  
Gjennom sitt datterselskap Biovarme Akershus AS satser Akershus Energi på en ny og stor vidreutbygging av fjernvarmenettet på Årnes.  
Fra 1. juli neste år blir det forbudt å legge nedbrytbart avfall på deponi. Forbudet innebærer at biologisk nedbrytbart avfall som papir, tre, våtorganisk avfall, tekstiler og slam må behandles på andre måter enn ved deponering. Metangassutslipp fra deponier utgjør omtrent 2,5 % av klimagassutslippene i Norge.  
I løpet av første halvår 2008 har Enova gitt tilsagn om 235 millioner kroner i støtte og kompensasjon for utbygging av fjernvarme, mens bransjen har forpliktet seg til å investere totalt 1,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer leveranse av varme til mer enn 50 000 husholdninger. Av de større byene får både Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim utvidet sitt fjernvarmenett, og det gis også tilsagn til utbygging i Hammerfest, Ålesund, Klæbu, Nes, Tynset, Lierbyen, Drammen og Ås.  
KALENDER