NYHETER
Enova lanserte fredag en kampanje som skal stimulere til en nasjonal dugnad for å fase ut oljefyrene. Kampanjen ble sparket i gang av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, og ordfører i Oslo kommune, Fabian Stang, under et arrangement i regjeringskvartalet.
NVE har gitt Bio Varme AS konsesjon for bygging og drift av et fjernvarmeanlegg i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke. Samtidig avslår NVE søknaden til Nord Energi AS. Fjernvarmeanlegget til Bio Varme AS vil kunne levere 20 GWh varmeenergi og 8 GWh damp per år i 2015.
NVE avslår søknadene fra Dalkia Norge AS, Eidsberg Skogeierlag og Østfold Energi AS om å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Eidsberg og Trøgstad. Begrunnelsen for å avslå søknadene fra de tre konkurrerende selskapene er at det er knyttet usikkerhet til kundegrunnlaget.  
- Å sørge for en sikker strømforsyning er en av de viktigste oppgavene i et moderne samfunn. Det gjør Statnett til en svært viktig bedrift som jeg ser frem til å komme til, sier Statnetts kommende konsernsjef Auke Lont.
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt Bio Varme Akershus AS konsesjon til å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg på Kløfta i Ullensaker kommune, Akershus fylke, melder NVE i en pressemelding.
Regjeringa legg opp til ei omfattande satsing på støtte til fornybar energi og energieffektivisering.  Energifondet som forvaltast av Enova  blir i 2009 tilført om lag 1 426 millionar kroner. I tillegg til Energifondet forvaltar Enova ei ordning for energisparing i hushaldningar og ei ordning for infrastruktur for naturgass.
I statsbudsjettet for 2009 foreslås det bevilget over 1,9 milliarder kroner til arbeidet med prosjektene på Mongstad og Kårstø, forskning og teknologiutvikling og internasjonalt arbeid med CO2-håndtering. Dette skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding tirsdag i forbindelse med offentliggjøringen av budsjettet.
Norsk Fjernvarme er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å øke gjenvinning av avfall til fjernvarme. I stedet for å øke deponiavgiften som tidligere foreslått når deponiforbudet inntrer i juli neste år, likestilles denne avgiften med sluttbehandlingsavgiften. Dette gir intet incentiv for miljøvennlig energigjenvinning og vil forlenge bruken av deponier.
  I statsbudsjettet legger regjeringen fram tiltak overfor den kraftintensive industrien. En ytterligere utdypning om innkjøpskonsortium presenteres her.
Elavgiften er i statsbudsjettet for 2009 foreslått å øke fra 10,50 til 10,82 øre/kWh. Det tilsvarer en økning på tre prosent.
KALENDER