NYHETER
- Det har vært en ny og positiv opplevelse å komme inn i energisektoren, sier adm. direktør Torbjørn Melhus i Agder Energi Varme. Før han overtok stillingen etter Jan Omlie - Larsen i høst, har han 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i industrien, senest som direktør for containerprodusenten Scandinavian Shelter Systems.
NVE har gitt BKK Varme AS konsesjon til å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg i Åsane nord for Bergen sentrum, Hordaland fylke. Fjernvarmeanlegget vil kunne levere om lag 30 GWh varmeenergi per år i 2020.
Norsk Bioenergiforening (Nobio) vil ha en grønn krisepakke og foreslår tiltak på totalt 1,3 milliarder kroner.
Erik Solheim vil bruke krisemidler på fornybar energi, miljøstandard i bygg og energiøkonomisering, skriver Aftenposten.
Norsk Fjernvarmes julemøte ble sist torsdag - tradisjonen tro – avholdt hos Norsk Energi. Blant de 70 deltakerne var det - i tillegg til medlemmer, representanter fra myndigheter, konsulenter og journalister.
Norge mangler ikke råvarer for å nå målet om 14 TWh varmeproduksjon i 2020:Varmepotensialet for økt uttak av skogsråstoff er beregnet til nær 25 TWh.
Ifølge administrerende direktør i EBL, Steinar Bysveen, er det bare ett virkemiddel som fungerer i kampen om å fjerne oljefyrene; forbud.
Knut Arve Tafjord i Tafjord Kraftvarme er tildelt Ålesund kommunes miljøpris for 2008.  Bakgrunnen for tildelingen er hans store innsats for utbygging av fjernvarmenettet i Ålesund, som har bidratt sterkt til energiøkonomisering i byen.
I løpet av kort tid starter den svenske regjeringens utredning om tredjepratstilgang til fjernvarmenettene. Det er en utredning som er nødvendig, skriver adm. direktør Lena Sommestad i Svensk Fjärrvärme i et debattinnlegg i Dagens Industri.
NVE har gitt Bio Varme AS konsesjon til å utvide et fjernvarmeanlegg i Moss og Rygge kommuner, Østfold fylke. Konsesjonsområdet er avgrenset av Ekholtveien i Rygge i sør, og ved Verket skole i Moss i nord.  
KALENDER