NYHETER
Tidligere Enova-direktør Eli Arnstad ble i går valgt inn i Vattenfalls-styret for ett år, og avslutter samtidig sitt konsulentoppdrag med Olje- og energidepartementet. (OED).
Etter 29 år med diskusjoner og forhandlinger har endelig Orkdal Fjernvarme AS og ELKEM i dag inngått en avtale om leveranse av spillvarme fra ELKEM sitt smelteverk på Thamshavn.
Innlandet får nå sitt eget selskap som skal gi husholdninger, offentlige instanser og næringslivet råd om riktig energibruk. Energiråd Innlandet skal etableres i et samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi, og med støtte og godkjenning av EU.
John Marius Lynne ble valgt til nytt styremedlem i Norsk Fjernvarme under årsmøtet på Røros 16. april. Lynne er adm. direktør i Eidsiva Bioenergi AS og erstatter Jan Omli-Larsen som sluttet i Agder Energi 2. mars. Lynne er derfor valgt for tre år.  
- Statsråd Åslaug Haga presenterte tirsdag en bioenergistrategi med gammelt nytt, uten tiltak som virker, og basert på gamle penger. Dette er rent valgflesk fra Åslaug Haga til egne velgere, men det blir verken fjernvarme eller biovarme av det, kommenterer Heidi Juhler, daglig leder i Norsk Fjernvarme.
Norge skal øke utbyggingen av bioenergi med 14 TWh innen 2020. Det er en dobling av dagens bruk. Målet skal nås gjennom et tett samarbeid med aktører i markedet og gjennom tiltak som øker både etterspørselen og tilbudet.
Statistisk sentralbyrå tar fra 2008 i bruk ny næringsstandard SN 2007. Standarden samsvarer med EUs nye standard NACE Rev. 2.
Årsmøtet i Norsk Fjernvarme holdes på Røros den 15.-16. april. Det blir befaring både på varmesentralen på Heimdal i Trondheim og biobrenselanlegget til Røros elverk.
Bærum fjernvarme skal levere varme og kjøling til Postens nye terminal på Robsrud ved Oslo. Kontrakten har en verdi på over 100 millioner kroner og går over 15 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år.
Fristen for å prekvalifisere seg for anbudskonkurransen innen program for fjernvarme infrastruktur gikk ut 10. mars, og 12 aktører har meldt sin interesse.
KALENDER
22 - 24 mai