NYHETER
Norsk Fjernvarme har sammen med  en rekke av NHOs landsforeninger mandag flyttet inn i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.
De svenske fjernvarmeselskapene hadde i 2007 en samlet omsetning på 29 milliarder kroner. Bransjen leverte 48 TWh varme og 6 TWh el. Det framgår av et resumé av selskapenes årsrapporter som Energimarknadsinspektionen(EI) i år publiserer for første gang.
Eidsiva Bioenergi AS og de øvrige eierne av Bio Varme AS har mandag inngått avtale om at Eidsiva Bioenergi AS kjøper Bio Varmes aksjer i Hamar- Regionen Fjernvarme AS og Kongsvinger Fjernvarme AS. Etter dette eier Eidsiva Bioenergi 80 prosent av Hamar-Regionen Fjernvarme og 100 prosent av Kongsvinger Fjernvarme. Dette skriver Eidsiva Bioenergi i en pressemelding mandag.  
NVE sender på høring to ulike forslag til endring av kontrollforskriften om utkoblbart forbruk. Bakgrunnen er ønsket om at elektrisitet ikke skal utkonkurrere ny fornybar energi i oppvarmingsmarkedet.  
Statsråd Erik Solheim sier vi må være forberedt på omfattende endringer. - Det vil komme forbud og påbud, avgifter og nye partnerskap, sier han. Forbud mot eloppvarming er ett av tiltakene Erik Solheim foreslår for å kutte CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020.
Opplysningene om at det ikke kommer noen helhetlig energimelding får Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre til å se rødt. Fremskrittspartiet mener derimot at det ikke er noen katastrofe. (NTB) div#functionWrapper div.funcColumn ul.articleList li#article934024 { display: none; }
Norsk Fjernvarme kritiserer budsjettet og kaller det svært passivt når det gjelder tiltak på fornybar energi. Foreningen tar til ordet for degraderte avgifter for å stimulere til mer forbrenning.
En Sintef-rapport viser at fjernsynstitting er billig moro - iallfall målt ut fra strømforbruk. Av en samlet strømregning på 17.076 kroner i året i gjennomsnitt, går 865 kroner til fjernsynstitting. Men du bør ta på ullsokker og varm genser mens du ser på Gullrekka, for over 60 prosent av strømregningen går til å varme opp rommene du sitter i.
Enova og Kommunenes Sentralforbund (KS) undertegnet den 17. oktober en samarbeidsavtale om kommunal satsning på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.
Enova har gitt tilsagn om 73.1 millioner kroner i støtte for utvidelse av fjernvarmeanlegget i Lillestrøm- området. Anlegget skal stå ferdig i 2016 og vil gi 152 GWh fjernvarme og fjernkjøling.
KALENDER