NYHETER
Varmeproduksjonsgruppen, som deltok i Grønn Boks Energy Camp foreslår å konvertere 90 prosent av fossil varme i eksisterende vannbårne bygg til fornybar energi, og 30 prosent av el oppvarmingen til vannbåren varme innen 2020. http://www.ebl.no/article.php?articleID=1714&categoryID=6
Norsk Fjernvarme er glad for at regjeringen nå setter trykk på fjernvarmeutbygging, både som bidrag mot finanskrisen og som et solid klimatiltak.
Mandag og tirsdag besøkte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen en rekke varmeprosjekter i innlandet. Hensikten var å se nærmere på gode prosjekter for fjernvarme og bioenergi, og å lære mer om utviklingen i dette markedet.  
Tirsdag ble det inngått en intensjonsavtale mellom St. Gobain og Lillesand kommune om et stort fjernvarmeprosjekt, skriver Fedrelandsvennnen.
Regjeringens tiltakspakke gir løft for satsingen på fornybar energi og energieffektivisering. – Enova er svært godt fornøyd med ekstra bevilgningene i regjeringens tiltakspakke. Vi er beredt til å raskt sette i gang tiltak innenfor eksisterende Enova-programmer, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.  
Regjeringen foreslår å styrke satsingen på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon med 1,2 mrd kroner i 2009. Forslaget innebærer at aktiviteten på alle områder innen energiomleggingen kan økes. Den økte satsingen bidrar til reduserte utslipp og er i tråd med klimaforliket.  
- Norsk Fjernvarme er glad for at regjeringen vil forsere utbygging av fjernvarme for å redusere bruk av fyringsolje og strøm til oppvarming. Det sier Heidi Juhler, daglig leder i foreningen i en kommentar til regjeringens tiltakspakke for fornybar energi .  
København kan hente varmt vann på 70 grader direkte fra undergrunnen. Det viser geotermiske undersøkelser som Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS) har foretatt.
NVE har gitt Istad Nett AS konsesjon til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Molde sentrum, Møre og Romsdal fylke. Fjernvarmeanlegget vil kunne levere ca. 27 GWh varme energi per år i 2020.
OED har gitt Miljøvarme VSEB AS konsesjon til å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Mohagen industriområde i Gran kommune. Dette opplyser OED i en pressemelding tirsdag.  
KALENDER