NYHETER
Torsdag stemte Europaparlamentet over en resolusjon om hvordan EU skal oppnå sine klimamål. Signalene var tydelig: Unionen må øke ambisjonene.
Orkdal kommune planlegger å koble spillvarme fra Elkem Thamshavn til varmeanlegget i Orklahallen samt å bygge snøsmelte-anlegg rundt det nye folkehelsesenteret.
Knut Kroepelien (48) er ansatt som ny administrerende direktør i Energi Norge. Han har vært konstituert i stillingen fra 1. januar,  og har fra 2013 ledet næringspolitisk avdeling for marked og kunder i organisasjonen.
Om litt starter slepingen av et én kilometer langt  fjernkjølingsrør fra Torsvika til Østre Havn i Kristiansand. Røret skal  forsyne den vestlige delen av byen  med kjøling basert på sjøvann fra 150 meters dyp. Agder Energi Varme kommer dermed nærmere planen om å dekke opp hele sentrum og nye kvartaler med miljøvennlig fjernkjøling.
Et flertall i Folketinget vil gjøre det mer attraktivt for industrivirksomheter å sende deres overskuddsvarme ut i fjernvarmenettet til forbrukerne. Politikerne jobber nå med en modell hvor energieffektive virksomheter sertifiseres til lavere avgifter ved salg av overskuddsvarme, ifølge Energiwatch.dk.
Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) kritiserer regjeringen for å somle med å endre byggregler, som i dag medfører sløsing av energiressursene.
I fjor måtte Mo Fjernvarme dumpe varmtvann tilsvarende varmebehovet til 2500 boliger i havet. Med dagens krav i byggeregelverket er planene om utbygging av fjernvarmenettet satt på vent og dumping av overskuddsvarme fra Mo Industripark vil fortsette. – Synd at grønne, sirkulære industriparker skal straffes med byggtek-standarder som går baklengs inn i framtida, mener lederen av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V).
Ellen Hambro (54 år) har i statsråd fått sin andre åremålsperiode som direktør i Miljødirektoratet.
Statsråd Kjell-Børge Freiberg påpeker i en melding at DN tar feil når de  i avisen den 27. februar opplyser at regjeringen trolig har bestemt seg for at det bare blir ett norsk anlegg for fangst av CO₂.
Under en geotermi-konferanse på Christianborg ble det nylig slått fast at geotermi i Danmark ikke kan eksistere uten fjernvarme.
KALENDER