NYHETER
LK System merker at flere aktører i VVS- og byggebransjen nå ser fortrinnene med varmt tappevann som energibærer i moderne leilighetsbygg. 
Den tidligere tømmerhavnen Houthaven i Amsterdam omdannes nå til å bli byens første klimanøytrale område med en rekke lavenergibygg i ulike stilarter. Byggene skal varmes med miljøvennlig fjernvarme og kjøles med fjernkjøling basert på elvevann.
Tirsdag 28. mai 2019 arrangerer Norsk Bioenergiforening (Nobio) seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg. Seminaret tar for seg store og små utfordringer ved drift av biovarmeanlegg og nye ideer vil bli presentert.
I en ny rapport analyserer Sweco ulike løsninger for mer effektiv bruk av energi. Rapporten fastslår blant annet at smartere energiforbruk kan resultere i store reduksjoner av både utslipp og kostnader. Gjenvinning av varme fra avfallsforbrenning, avløpsvann og t-bane-tunneller er blant et bredt spekt av løsninger som blir nevnt.
Realisering av en fullskala verdikjede for CCS i Norge, med CO2-fangst ved industrianleggene på Klemetsrud og i Brevik, og med transport og lagring av CO2 i Nordsjøen, er viktig for framtidig utvikling av CCS i Europa.
Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til fem næringsrettede prosjekter som vil skape bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Prosjektene svarer på FNs bærekrafts-mål om "ansvarlig forbruk og produksjon", og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier.
Energi Norge Energi Norge har ansatt Toini Løvseth (48) som direktør for marked, elektrifisering og kunder. Hun kommer fra stillingen som nordisk energidirektør i aluminiumsselskapet Alcoa.
Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig. NVE legger opp til å sende forslag om ny nettleiestruktur på høring høsten 2019.
Sammen med fjernvarmeselskapene CTR og Veks, har Hofor etablert et varmepumpe-demonstrasjonsanlegg til 75 millioner kroner i København, som har renset spillvann og sjøvann som varmekilde.
Olav Thon Gruppens nylig åpnede næringsbygg på Youngstorget 3 i Oslo er det første næringsbygget i landet som bruker fjernvarme til sorptiv kjøling.
KALENDER