NYHETER
Norge har fått negativt svar i EFTA-domstolen på måten vi praktiserer hjemfallsreglene for vannkraftverk på.
I dag er om lag 120 større bygg i Bergen tilknyttet fjernvarmenettet. Det reduserer CO2-utslippene med 20.000 tonn årlig.
Langsiktige miljøvennlige tiltak i energisektoren er viktige virkemidler i regjeringens klimamelding som er lagt frem i dag. Tiltakene som foreslås skal blant annet legge til rette for utfasing av oljefyring til oppvarming av bygg, økt produksjon av bioenergi, og utvikling og introduksjon av nye teknologier for fornybar energi offshore, blant annet vindmøller til havs.
I klimameldingen som regjeringen legger fram i dag, varsles nye konkrete tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Regjeringen foreslår å gjennomføre betydelige utslippsreduksjoner både i Norge og i utlandet.
Olje- og energidepartementet vil legge til rette for at husholdninger, næringsdrivende og offentlig virksomhet selv skal kunne finne ut energitilstanden i boliger og yrkesbygg som de disponerer. Dette er hovedelementene i forslagene til endringer i energiloven som sendes ut på høring i dag.
Troms Kraft Varme var vertskap da Norsk Fjernvarme avholdt årsmøte og fagseminar 31. mai og 1. juni 2007 i Tromsø . I tillegg til faglig påfyll, fikk de 70 deltakerne sightseeing og oppleve havfiske i Kvalsundet i midnattssol samt nyte utsikten over byen og skjærgården fra fjellrestauranten på Fløya.
Norsk Fjernvarme ble 5. juni tildelt Energi- og miljøprisen under årsmøtet til Norsk Energi. Prisen ble overrakt til daglig leder Heidi Juhler av lederen for Stortingets energi- og miljøkomité Gunnar Kvassheim.
Snøsmelting, god magasinbeholdning og mer nedbør enn normalt har ført til at vannkraftproduksjonen i Norge var høy i uke 21. Gjennom uken ble det produsert over 2,3 TWh.
Ved utgangen av uke 21 var fylligsgraden i norske magasiner 48,1 prosent. Gjennom uken økte fyllingsgraden med 3,4 prosentpoeng mot 1,9 prosentpoeng uken før.
Et rekordantall utbygginger av miljøvennlige varmesystemer står for døren.
KALENDER