NYHETER
Olje- og energiminister Åslaug Haga trekker seg både som statsråd og partileder i Senterpartiet.
- Nå haster det. 800 millioner kroner står på spill, sier daglig leder i NOx-fondet, Geir Høibye. Han sikter til muligheten for å få fritak for NOx-avgift i 2008.      
Hafslunds nye energigjenvinningsanlegg Bio-El Fredrikstad ble høytidelig åpnet torsdag 5. juni. Anlegget utnytter avfallsbasert brensel og står for en svært miljøvennlig og fleksibel energiproduksjon. Årlig energiproduksjon vil være på 140 GWh (mill. kWh).
Nils Kristian Nakstad (45) er ansatt som ny administrerende direktør i Enova. Nakstad tiltrådte stillingen den 26. mai.
Svein Tveitdal er utnevnt som Norges første miljøambassadør for Arendal. Onsdag 21. mai åpner han den nye fjernvarmesentralen i byen.
NVE har endret og stilt nye vilkår i fjernvarmekonsesjonen til Vestfold Kraft AS. Konsesjonen overdras samtidig til Skagerak Varme AS. NVE har også avslått konkurrerende søknader fra Daimyo Varme AS og Bio Varme AS.
Regjeringen vil øke satsingen på forskning og utvikling av fornybar energi og karbonfangst og -lagring med 70 millioner kroner. Økningen ble varslet i klimaforliket.
Regjeringen vil styrke tilskuddsordningen til husholdninger i revidert budsjett 2008. Styrkingen innebærer at Enova totalt vil disponere om lag 100 millioner kroner i støtte til miljøvennlig oppvarming i husholdningene i 2008.
Øvre Eiker Fjernvarme AS (ØEF) har fått konsesjon av NVE for fjernvarmeanlegg i Hokksund sentrum.
Østfold Energi er tildelt fjernvarmekonsesjon i Hobøl og Spydeberg kommuner i Østfold. Selskapet konkurrerte om konsesjonene med Agder Energi Varme.
KALENDER
22 - 24 mai