NYHETER
Torsdag 20. november vedtok bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi AS en investeringsfullmakt på 1200 millioner kroner for utbygging av et avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen industriområde i Hamar - og tilhørende utvidelser i fjernvarmenettet i perioden 2011-2020.
- Bioenergi er en svært viktig energibærer i stasjonær energiforsyning i Norge. Målet er å doble bruken innen 2020. Det sa statsråd Terje Riis-Johansen da han deltok på Bioenergidagene tirsdag i Skien.
NVE har gitt Bioenergi AS konsesjon til å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg på Dikemark i Asker kommune, Akershus. Fjernvarmeanlegget AS vil kunne levere 8 GWh varmeenergi per år i 2020.
Hamar-Regionen Fjernvarme AS (HRF) er gitt tilsagn om støtte på 33 millioner kroner til energigjenvinning fra avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen i Hamar kommune.
Norsk næringsliv strittet lenge imot krav om NOx-reduksjoner og avgifter. Da det ikke hjalp, ble de med. Nå er kvoten for i år overoppfylt, skriver Teknisk Ukeblad.
Norsk Fjernvarme har sammen med  en rekke av NHOs landsforeninger mandag flyttet inn i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.
De svenske fjernvarmeselskapene hadde i 2007 en samlet omsetning på 29 milliarder kroner. Bransjen leverte 48 TWh varme og 6 TWh el. Det framgår av et resumé av selskapenes årsrapporter som Energimarknadsinspektionen(EI) i år publiserer for første gang.
Eidsiva Bioenergi AS og de øvrige eierne av Bio Varme AS har mandag inngått avtale om at Eidsiva Bioenergi AS kjøper Bio Varmes aksjer i Hamar- Regionen Fjernvarme AS og Kongsvinger Fjernvarme AS. Etter dette eier Eidsiva Bioenergi 80 prosent av Hamar-Regionen Fjernvarme og 100 prosent av Kongsvinger Fjernvarme. Dette skriver Eidsiva Bioenergi i en pressemelding mandag.  
NVE sender på høring to ulike forslag til endring av kontrollforskriften om utkoblbart forbruk. Bakgrunnen er ønsket om at elektrisitet ikke skal utkonkurrere ny fornybar energi i oppvarmingsmarkedet.  
Statsråd Erik Solheim sier vi må være forberedt på omfattende endringer. - Det vil komme forbud og påbud, avgifter og nye partnerskap, sier han. Forbud mot eloppvarming er ett av tiltakene Erik Solheim foreslår for å kutte CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020.
KALENDER
22 - 24 mai