NYHETER
Kongen har i statsråd fredag 27. mars utnevnt Sigrid Hjørnegård til statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun kommer fra stillingen som politisk rådgiver i samme departement.  
Siri Hatlen (51) forlater jobben som konserndirektør for ny energi i Statkraft etter et drøyt år, for å bli blir ny administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Hun tiltrer i stillingen 1. juli.  
Finske Pöyry skal ansette minst 50 ingeniører i Bergen. Planen er å bygge opp et stort miljø på energi.
Opecs fond for utvikling konkluderer i en rapport med at førstegenerasjons biodrivstoff rammer matforsyningen til verdens fattigste.
Aldri før har Hafslund Fjernvarme produsert mer. Rekorden er nå på 209 GWh på en måned.  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet å gi Eidsiva Bioenergi AS fjernvarmekonsesjon for Lena. - Dette er en merkedag. Nå ligger alt til rette for videre utbygging, sier daglig leder Lars Kleppe, som er Eidsiva Bioenergis leder for region Oppland.
Norges klimamål fram til 2020 vil koste i underkant av én prosent av statsbudsjettet, viser en Energi- og Klimaplan for Norge som ble fremlagt mandag.
Evalueringen av Grønn Boks Energy Camp viser at deltakerne oppfatter arrangementet som vellykket. Alle som har svart på undersøkelsen mener at de har fått erfaringer, opplevelser eller kontakter som de kan bruke i sitt profesjonelle arbeid.  
Norsk Fjernvarme er fornøyd med forbehold til Plan- og bygningsloven, byggesaksdelen, angående tilknytningsplikt til fjernvarme. Innstilling O. nr 50 (2008-2009) fra kommunal- og forvaltningskomiteen skal behandles 17. mars i Odelstinget, og vi forventer at denne vedtas.
- Hvis du ønsker å tenke miljø når du bygger eller rehabiliterer en bolig av en viss størrelse, bør du satse på vannbåren varme. Det er det helt klare signalet vi ønsker å gi, sier seniorrådgiver Trude Tokle i Enova til Adresseavisen.  
KALENDER
22 - 24 mai