NYHETER
NVE har endret og stilt nye vilkår i fjernvarmekonsesjonen til Vestfold Kraft AS. Konsesjonen overdras samtidig til Skagerak Varme AS. NVE har også avslått konkurrerende søknader fra Daimyo Varme AS og Bio Varme AS.
Regjeringen vil øke satsingen på forskning og utvikling av fornybar energi og karbonfangst og -lagring med 70 millioner kroner. Økningen ble varslet i klimaforliket.
Regjeringen vil styrke tilskuddsordningen til husholdninger i revidert budsjett 2008. Styrkingen innebærer at Enova totalt vil disponere om lag 100 millioner kroner i støtte til miljøvennlig oppvarming i husholdningene i 2008.
Øvre Eiker Fjernvarme AS (ØEF) har fått konsesjon av NVE for fjernvarmeanlegg i Hokksund sentrum.
Østfold Energi er tildelt fjernvarmekonsesjon i Hobøl og Spydeberg kommuner i Østfold. Selskapet konkurrerte om konsesjonene med Agder Energi Varme.
NVE har gitt Skagerak Varme konsesjon for bygging av fjernvarmeanlegg i Horten. Skagerak vil investere 70 millioner kroner i anlegget, og byggingen kan starte neste år.
Norsk Teknologi bekymres av fjernvarmen i sitt innlegg 18. april, men blander kortene uhemmet. Norsk produksjon av elektrisitet er kostnadseffektiv og miljøvennlig, men ikke vinterforbruket, skriver daglig leder i Norsk Fjernvarme Heidi Juhler i et leserinnlegg i Aftenposten 13. mai.  
Enova mottok tilbud på utbygging av fjernvarme infrastruktur med en samlet leveringskapasitet 350 GWh innen fristen for den første anbudsrunden.
Olje- og energidepartementet (OED) har fått overlevert en rapport med gjennomgang av løpende konsulentavtaler i OED som viser at det for majoriteten av kontraktene under 500.000 kroner ikke er gjennomført konkurranse. Dette skriver OED i en pressemelding tirsdag.
Tidligere Enova-direktør Eli Arnstad ble i går valgt inn i Vattenfalls-styret for ett år, og avslutter samtidig sitt konsulentoppdrag med Olje- og energidepartementet. (OED).
KALENDER