NYHETER
Norsk næringsliv strittet lenge imot krav om NOx-reduksjoner og avgifter. Da det ikke hjalp, ble de med. Nå er kvoten for i år overoppfylt, skriver Teknisk Ukeblad.
Norsk Fjernvarme har sammen med  en rekke av NHOs landsforeninger mandag flyttet inn i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.
De svenske fjernvarmeselskapene hadde i 2007 en samlet omsetning på 29 milliarder kroner. Bransjen leverte 48 TWh varme og 6 TWh el. Det framgår av et resumé av selskapenes årsrapporter som Energimarknadsinspektionen(EI) i år publiserer for første gang.
Eidsiva Bioenergi AS og de øvrige eierne av Bio Varme AS har mandag inngått avtale om at Eidsiva Bioenergi AS kjøper Bio Varmes aksjer i Hamar- Regionen Fjernvarme AS og Kongsvinger Fjernvarme AS. Etter dette eier Eidsiva Bioenergi 80 prosent av Hamar-Regionen Fjernvarme og 100 prosent av Kongsvinger Fjernvarme. Dette skriver Eidsiva Bioenergi i en pressemelding mandag.  
NVE sender på høring to ulike forslag til endring av kontrollforskriften om utkoblbart forbruk. Bakgrunnen er ønsket om at elektrisitet ikke skal utkonkurrere ny fornybar energi i oppvarmingsmarkedet.  
Statsråd Erik Solheim sier vi må være forberedt på omfattende endringer. - Det vil komme forbud og påbud, avgifter og nye partnerskap, sier han. Forbud mot eloppvarming er ett av tiltakene Erik Solheim foreslår for å kutte CO2-utslippene med 30 prosent innen 2020.
Opplysningene om at det ikke kommer noen helhetlig energimelding får Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre til å se rødt. Fremskrittspartiet mener derimot at det ikke er noen katastrofe. (NTB) div#functionWrapper div.funcColumn ul.articleList li#article934024 { display: none; }
Norsk Fjernvarme kritiserer budsjettet og kaller det svært passivt når det gjelder tiltak på fornybar energi. Foreningen tar til ordet for degraderte avgifter for å stimulere til mer forbrenning.
En Sintef-rapport viser at fjernsynstitting er billig moro - iallfall målt ut fra strømforbruk. Av en samlet strømregning på 17.076 kroner i året i gjennomsnitt, går 865 kroner til fjernsynstitting. Men du bør ta på ullsokker og varm genser mens du ser på Gullrekka, for over 60 prosent av strømregningen går til å varme opp rommene du sitter i.
Enova og Kommunenes Sentralforbund (KS) undertegnet den 17. oktober en samarbeidsavtale om kommunal satsning på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.
KALENDER