NYHETER
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet å gi Eidsiva Bioenergi AS fjernvarmekonsesjon for Lena. - Dette er en merkedag. Nå ligger alt til rette for videre utbygging, sier daglig leder Lars Kleppe, som er Eidsiva Bioenergis leder for region Oppland.
Norges klimamål fram til 2020 vil koste i underkant av én prosent av statsbudsjettet, viser en Energi- og Klimaplan for Norge som ble fremlagt mandag.
Evalueringen av Grønn Boks Energy Camp viser at deltakerne oppfatter arrangementet som vellykket. Alle som har svart på undersøkelsen mener at de har fått erfaringer, opplevelser eller kontakter som de kan bruke i sitt profesjonelle arbeid.  
Norsk Fjernvarme er fornøyd med forbehold til Plan- og bygningsloven, byggesaksdelen, angående tilknytningsplikt til fjernvarme. Innstilling O. nr 50 (2008-2009) fra kommunal- og forvaltningskomiteen skal behandles 17. mars i Odelstinget, og vi forventer at denne vedtas.
- Hvis du ønsker å tenke miljø når du bygger eller rehabiliterer en bolig av en viss størrelse, bør du satse på vannbåren varme. Det er det helt klare signalet vi ønsker å gi, sier seniorrådgiver Trude Tokle i Enova til Adresseavisen.  
- Det er gledelig at regjeringens tiltakspakke nå får sitt utslag i at Enova nå øker innsatsen i varmeprogrammene, sier Erling Sande, energi- og miljøpolitisk talsmann for Senterpartiet.  
Fjernvarmebransjens omstilling fra olje til andre brensler er den viktigste forklaringen til at Sverige har lykkes med å redusere sine klimautslipp. Det sier Naturvårdsverket, som viser til den siste bransjestatistikken fra 2007 som nylig ble offentliggjort.
Denne uken lanserer NVE energimerking av boliger i kommunene Trondheim og Elverum som en prøveordning. I 2009 blir ordningen obligatorisk over hele landet for alle som kjøper og selger bolig.  
Norsk Fjernvarme er positiv til regjeringens tiltakspakke til fornybar varme. Tiltakspakken vil løfte frem prosjekter for bygging av infrastruktur som planlegges i et tjuetalls byer.  
Statsråd Terje Riis-Johansen og adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova vektla viktigheten av å prioritere infrastruktur for fjernvarme, da de onsdag  la fram planen om hvordan tiltakspakken på 1.2 milliarder kroner skal disponeres.   
KALENDER
22 - 24 mai