NYHETER
Norsk Fjernvarme er positiv til regjeringens tiltakspakke til fornybar varme. Tiltakspakken vil løfte frem prosjekter for bygging av infrastruktur som planlegges i et tjuetalls byer.  
Statsråd Terje Riis-Johansen og adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova vektla viktigheten av å prioritere infrastruktur for fjernvarme, da de onsdag  la fram planen om hvordan tiltakspakken på 1.2 milliarder kroner skal disponeres.   
Enova har justert sine program og programmenes støttenivå som følge av regjeringens tiltakspakke.
Enovas resultat for i 2008 ble på 2,15 TWh i spart og produsert fornybar energi. Totalt har selskapet bidratt til å igangsette miljøvennlige energiprosjekter tilsvarende 11,6 TWh fram til og med 2008. I løpet av fjoråret er det gitt støtte til 82 varmeprosjekter som totalt skal levere 840 GWh.
Statkraft vil produsere 1TWh strøm ved å ta vare på energi som i dag går til spille fra norske industribedrifter. Med investeringer på rundt 250 millioner kroner skal overskuddsgass fra Eramets smelteverk i Sauda gjenvinnes.
Undervisningsbygg har laget en plan for å skifte ut cirka 70 oljefyrer på Osloskolene de neste årene. – Vi må ved planlegging av nye skoler, eller ved større rehabiliteringer, satse på fjernvarme. Dette av hensyn til miljøet ved å redusere CO2-utslipp, sier kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg Marit Thorsen.
- Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte fredag regjeringens nye lavenergiutvalg, som blir ledet av tidligere Norske Skog-sjef Jan Reinås.
Bygg og varmesektoren får nesten en milliard ekstra av Enova som følge av tilleggsbevilgningen i tiltakspakken.  
Enova er i ferd med å utarbeide et nytt investeringsstøtteprogram for klimanøytral biogass. Ordningen kan bli tatt i bruk i løpet av våren. Husdyrgjødsel representerer over 40 prosent av biogass-potensialet i Norge, ifølge en fersk studie.
NVE har gitt Akershus Fjernvarme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Skedsmo og Sørum kommuner, Akershus fylke.
KALENDER