NYHETER
Norsk Fjernvarme kritiserer budsjettet og kaller det svært passivt når det gjelder tiltak på fornybar energi. Foreningen tar til ordet for degraderte avgifter for å stimulere til mer forbrenning.
En Sintef-rapport viser at fjernsynstitting er billig moro - iallfall målt ut fra strømforbruk. Av en samlet strømregning på 17.076 kroner i året i gjennomsnitt, går 865 kroner til fjernsynstitting. Men du bør ta på ullsokker og varm genser mens du ser på Gullrekka, for over 60 prosent av strømregningen går til å varme opp rommene du sitter i.
Enova og Kommunenes Sentralforbund (KS) undertegnet den 17. oktober en samarbeidsavtale om kommunal satsning på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon.
Enova har gitt tilsagn om 73.1 millioner kroner i støtte for utvidelse av fjernvarmeanlegget i Lillestrøm- området. Anlegget skal stå ferdig i 2016 og vil gi 152 GWh fjernvarme og fjernkjøling.
Enova lanserte fredag en kampanje som skal stimulere til en nasjonal dugnad for å fase ut oljefyrene. Kampanjen ble sparket i gang av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, og ordfører i Oslo kommune, Fabian Stang, under et arrangement i regjeringskvartalet.
NVE har gitt Bio Varme AS konsesjon for bygging og drift av et fjernvarmeanlegg i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke. Samtidig avslår NVE søknaden til Nord Energi AS. Fjernvarmeanlegget til Bio Varme AS vil kunne levere 20 GWh varmeenergi og 8 GWh damp per år i 2015.
NVE avslår søknadene fra Dalkia Norge AS, Eidsberg Skogeierlag og Østfold Energi AS om å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Eidsberg og Trøgstad. Begrunnelsen for å avslå søknadene fra de tre konkurrerende selskapene er at det er knyttet usikkerhet til kundegrunnlaget.  
- Å sørge for en sikker strømforsyning er en av de viktigste oppgavene i et moderne samfunn. Det gjør Statnett til en svært viktig bedrift som jeg ser frem til å komme til, sier Statnetts kommende konsernsjef Auke Lont.
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt Bio Varme Akershus AS konsesjon til å bygge og drifte et fjernvarmeanlegg på Kløfta i Ullensaker kommune, Akershus fylke, melder NVE i en pressemelding.
Regjeringa legg opp til ei omfattande satsing på støtte til fornybar energi og energieffektivisering.  Energifondet som forvaltast av Enova  blir i 2009 tilført om lag 1 426 millionar kroner. I tillegg til Energifondet forvaltar Enova ei ordning for energisparing i hushaldningar og ei ordning for infrastruktur for naturgass.
KALENDER