NYHETER
NVE ga konsesjon til Bio Varme Akershus for bygging av et fjernvarmeanlegget i Asker 12. februar 2008. Norsk Teknologi har klaget på dette vedtaket og hevdet at konsesjonsvedtaket er ugyldig av flere grunner. Saken er nå ferdig behandlet i OED og klagen er avvist på alle punkter.
Direktør for drift og produksjon i Hafslund Fjernvarme as Rune Volla (43) ble valgt som ny leder for styret i Norsk Fjernvarme på årsmøtet i Fredrikstad 28. mai. Leder for BKK Varme as Øystein Haaland (46) ble valgt som nytt styremedlem, og avdelingsleder May Toril Moen(44) i Trondheim Energi Fjernvarme as ble valgt til nestleder.
Staten og tunge norske energibedrifter går sammen i en ny organisasjon som skal internasjonalisere norsk fornybar energi.
Fredrikstad Fjernvarme med Per Bolstad som daglig leder samlet rekordmange deltakere – 91 - til faglig og sosialt påfyll i Plankebyen.
Dersom Tafjord Kraftvarme AS ikke får fylt opp den nye ovnen på Grautneset i Ålesund med avfall, frykter adm. direktør Odd Helland at det kan bli stopp i videre utbygging av fjernvarme i kommunen.
I Teknisk Ukeblad nr 19 uttaler næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi at NVE driver ukritisk konsesjonsbehandling på fjernvarme. NVE avviser dette. – Vi gjør et regnestykke etter en fast metode hvor vi går gjennom kundegrunnlag og kostnader for å se om dette er et godt prosjekt, sier Rune Flatby, direktør for konsesjonsavdelingen i NVE.
Truls Jemtland tiltrer en nyopprettet stilling som informasjonssjef for forretningsområdet Produksjon og Varme i Hafslund, melder selskapet. Jemtland får med det ansvaret for Hafslunds informasjonsarbeid innen fornybar energi, primært vannkraft, varme og bioenergi.
Hvem tør å foreslå en økning i avgiftene på fossile brensler eller el-avgiften i et valgår? Svaret er få eller ingen, skriver Cato Kjølstad, leder i NoBio i en kronikk i Aftenbladet.no.
Departementet for energi- og klimaforandring (DECC) i Storbritannia ser nærmere på hvordan bruken av fjernvarme kan fremmes på øyriket. Undersøkelser viser at 5,5 millioner bygninger kan kobles til fjernvarmesystemer. Det skriver nyhetsbrevet NewEnergyFocus.
Svenske miljøforskere mener Sverige kan redusere utslippene av CO2-gasser med opp til 90 prosent innen 2050. Massiv utbygging av vindkraft og en kraftig økning av biobrensel er det som skal til.
KALENDER
22 - 24 mai