NYHETER
Bedre kobling mellom fjernvarme- og kraftproduksjonen i Norden vil øke verdien av ny fornybar vind-, sol- og småkraft, viser et forskningsprosjekt ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).
Under Bioenergidagene som ble arrangert på Gardermoen mandag og tirsdag, var hovedbudskapet fra forskere og klimaeksperter at uten å ta i bruk skogen og bio-ressursene til å erstatte fossile produkter, vil vi aldri kunne nå målene om å begrense klodens oppvarming til 2 grader, eller de spesifikke norske klimamålene. (skog.no)  
Ni av Lantmännens 25 tørkeanlegg for korn i Sverige benytter fjernvarme i tørkeprosessen. Med anlegget i Helsingborg, som er under utbygging, blir det ti. Overgangen fra naturgass til fjernvarme vil redusere CO2-utslippene med rundt 550 tonn årlig i Helsingborg- omtrent det halve, og det vil også gi økonomiske gevinster, ifølge en melding fra Ôresundskraft  
Ifølge den finske næringsministeren Olli Rehn skal kullkraftverk på sikt kun benyttes som reservelast i krisesituasjoner. Derimot ser han kjernekraft som en energiform som trengs i overgangen til fornybare kilder. I 2015 sto kull for 8 prosent av Finlands elproduksjon. Bioenergi utgjorde 73 prosent av fornybarandelen som var på 45 prosent.
Norge kan bli netto importør av kraft mot slutten av 2020-tallet. Det fremgår av en rapport som Pöyry Management Consulting (Norway) har utarbeidet for Energi Norge og Norsk Industri. 
Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering, det vil si en hel kjede med fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen foreslår å bevilge midler til videre arbeid med fullskala CO2-håndtering i statsbudsjettet for 2017.
I forbindelse med Klima-uken i Qatar i oktober neste år vil Euroheat & Power dele ut utmerkelsen Global District Energy Climate Awards. Euroheat & Power er den europeiske fjernvarmeorganisasjonen for fjernvarme, kraftvarme og fjernkjøling. Søknadsfristen for neste års konkurranse er 15. juni 2017.
I slutten av november vil Enova legge fram en anbefaling til endringer i energimerke-ordningen for bygg. Ifølge Enova-direktør Øyvind Leistad vil Enova gjøre ordningen mer robust og sikre at den utføres av nytte og ikke av plikt.
Vannbåren varme soiller en viktige rolle for å nå målet om å spare 10 terawattimer på eksisterende bygg i Norg, sa leder av Stortingets energi- og miljøkomité Ola Elvestuen (V) i et innlegg på VVS-dagene fredag.
Ifølge nyhets- og analysebyrået Europower er grunnlaget for eiendomsskatt for vannkraftverk redusert med 54 milliarder kroner på ett år. Det vil redusere vannkraft-kommunenes skatteinntekter med 379 millioner kroner neste år.
KALENDER