NYHETER
For femte gang arrangeres det en internasjonal sommerskole om fjernvarme;DHC+ Summer School,denne gang i Genk i Belgia. Her kan studenter og unge som jobber med fjernvarme og -kjøling i Europa lære mer om nye trender innen fjernvarme-teknologi, integrering av fornybare energiressurer, markedsføring og urban planlegging.
Elkem og Kvitebjørn Energi har inngått en samarbeidsavtale om etablering av et energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Salten i Nordland.
Ny NOx-avtale mellom næringslivet og myndighetene ble signert 24. mai. Den nye avtalen gjelder for 2018-2025. NOx-avtalen 2018-2025 er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx 2011-2017 og Miljøavtalen om NOx 2008-2010. skriver NOx-fondet i et nyhetsbrev. 
Fjernvarme er framtidsrettet og helt nødvendig på veien til nullutslippsbyen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.
Er Europa på veg mot et rendyrket elektrisk energisystem? Debatten på den internasjonale fjernvarmekonferansen som ble avholdt i Glasgow i forrige uke, viste behovet for at det er balanse i elsystemet; el løser ikke oppgaven alene.
I løpet av sommeren vil et av Norges største solcelleanlegg fordelt på tre kjøpesentre, en helseinstitusjon og to kontorbygg bli installert i Oslo. Det er klart etter at OBOS Forretningsbygg har signert kontrakt med Hafslund Varme om å få levert og installert solcelleanlegget.
Sverige er verdensledende på å bygge bærekraftige byer og samfunn for dermed å skape en sirkulær økonomi. Over hele landet jobbes det for å forbedre ressurshusholdningen; å gjenbruke og gjenvinne det avfallet som ikke kan material-gjenvinnes, samt varmeoverskuddet som oppstår. Nå løftes fjernvarme som en viktig del i den sirkulære økonomien, med Stockholm som et godt eksempel.
God planlegging og tydelige krav kan kutte nesten 420.000 tonn CO2 årlig fra norske byggeplasser, viser en ny rapport. Tidlig bruk av strøm og fjernvarme er nøkkelen.
Det nye boligområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm reduserer de globale utslippene med ca. 2000-3000 tonn per år, da vannet i fjernvarmen er kaldere enn vanlig. Det gir håp om å benytte kaldere vann i fjernvarmen i hele Stockholm, ifølge Fortum Värme, som står bak den spesialbygde fjernvarmen.  
Det er feil at renovasjonsgebyret subsidierer utbygging av fjernvarme. Salg av spillvarme som el og fjernvarme reduserer kostnadene og fører igjen til lavere gebyr, fastslår Tron Kallum, konstituert direktør Renovasjonsetaten i Oslo kommune.
KALENDER
22 - 24 mai