NYHETER
I 30 år har Norrenergi utnyttet overskuddsvarme fra rensing av kloakk til fjernvarme og fjernkjøling, og de siste årene også fra solfangere. Nå skal selskapet i tillegg utnytte overskuddsvarmen fra et datasenter i Solna, nord for Stockholm, i stedet for at den går til spille.
Etter å ha vurdert en rekke foreslåtte kandidater til Varmepumpeprisen 2017, har juryen - Enova og Norsk Varmepumpeforening - nå nominert tre kandidater til finalen: Forsvarsbyggs effektive ammoniakkvarmepumper, Swecos energieffektive kontorbygg på Fantoft i Bergen og Moholt 50/50 sin energisentral på utstilling.
En forskningsgruppe ved Chalmers Tekniske Högskola har utviklet en teknologi som gjør det mulig å omdanne solenergi til kjemisk energi lagret i væske. Den lagrede energien kan transporteres og deretter frigjøres som varme når den trengs. Teknologien kan også kombineres med tradisjonelle solfangere som varmer vann.
Eidsiva Bioenergi ønsker å utnytte overskuddsgassen fra det kommunale renseanlegget  Rambekk til fjernvarme for gjøvikbeboere. Selskapet har derfor søkt NVE om å få etablere en varmesentral på anlegget, og håper å kunne kople seg til renseanlegget allerede til sommeren.   
To år etter åpningen har Statkraft Varme koblet 45 kunder til sitt fjernvarmenett i Sandefjord. Nå skal selskapet også levere varmebasert kjøling og erstatte fossile varmekilder på byggeplasser i byen.
For tredje år på rad øker ikke karbondioksidutslippene i verden – til tross for stadig vedvarende økonomisk vekst i verden. Det kan være et tegn på et raskere skifte til en bærekraftig global økonomi enn hva man tidligere har trodd, skriver Financial Times.
En norsk idé om kraftverk som vil etterape vekselvis lungevev og muskelceller, åpner for effektiv CO2-fri kullkraftproduksjon. Det skriver seniorforsker Yngve Larring i Sintef i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv i dag.
Det internasjonale energiagenturet (IEA) og 125 forskere slår fast at biomasse skal betraktes som grønn energi, skriver EnergiWatch. IEA og forskerne har på den måten svart den britiske tenketanken Chatham House, som i en rapportkonkluderer at biomasse ikke er grønnere enn fossile brensler.
Lyse Neos fjernvarmeutbygging til Sandnes ga salgsrekord for selskapet i fjor. Sandnes kommune ønsker å knytte så mange bygninger som mulig til det nye fjernvarmenettet.
Sverige har et av verdens beste energisystemer, med lav klima- og miljøpåvirkning. En forklaring til fremgangen er et effektivt samvirke mellom el og fjernvarme, for å få ut mest mulig av den tilførte energien. Nå trues denne suksesshistorien av et antall utredninger og regelverk om fjernvarme, som mangler helhetssyn på energisystemet.
KALENDER
22 - 24 mai