NYHETER
Tirsdag ble det inngått en intensjonsavtale mellom St. Gobain og Lillesand kommune om et stort fjernvarmeprosjekt, skriver Fedrelandsvennnen.
Regjeringens tiltakspakke gir løft for satsingen på fornybar energi og energieffektivisering. – Enova er svært godt fornøyd med ekstra bevilgningene i regjeringens tiltakspakke. Vi er beredt til å raskt sette i gang tiltak innenfor eksisterende Enova-programmer, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.  
Regjeringen foreslår å styrke satsingen på miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon med 1,2 mrd kroner i 2009. Forslaget innebærer at aktiviteten på alle områder innen energiomleggingen kan økes. Den økte satsingen bidrar til reduserte utslipp og er i tråd med klimaforliket.  
- Norsk Fjernvarme er glad for at regjeringen vil forsere utbygging av fjernvarme for å redusere bruk av fyringsolje og strøm til oppvarming. Det sier Heidi Juhler, daglig leder i foreningen i en kommentar til regjeringens tiltakspakke for fornybar energi .  
København kan hente varmt vann på 70 grader direkte fra undergrunnen. Det viser geotermiske undersøkelser som Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS) har foretatt.
NVE har gitt Istad Nett AS konsesjon til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Molde sentrum, Møre og Romsdal fylke. Fjernvarmeanlegget vil kunne levere ca. 27 GWh varme energi per år i 2020.
OED har gitt Miljøvarme VSEB AS konsesjon til å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Mohagen industriområde i Gran kommune. Dette opplyser OED i en pressemelding tirsdag.  
Dansk Fjernvarme ønsker et eget EU-direktiv for fjernvarme. Ifølge foreningen bør medlemslandene tvinges til å erstatte fossilt brensel med overskuddsvarme og fornybar energi hvor det er samfunnsmessig fornuftig.
Trondheim Energi Fjernvarme har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge fjernvarmeanlegg i Harstad. Anlegget vil ha en effekt på 22 MW og grunnlasten vil dekkes av biobrensel.
NVE gjennomfører pilotforsøk med energimerking av bygg i Elverum og Trondheim fra mars i år.  Ordningen om at eiere av yrkesbygninger og offentlige bygninger over 1000 kvadratmeter skal ha en energiattest vil kunne tre i kraft i 2010, etter at forslaget er behandlet i Stortinget.
KALENDER