NYHETER
Statkraft vil produsere 1TWh strøm ved å ta vare på energi som i dag går til spille fra norske industribedrifter. Med investeringer på rundt 250 millioner kroner skal overskuddsgass fra Eramets smelteverk i Sauda gjenvinnes.
Undervisningsbygg har laget en plan for å skifte ut cirka 70 oljefyrer på Osloskolene de neste årene. – Vi må ved planlegging av nye skoler, eller ved større rehabiliteringer, satse på fjernvarme. Dette av hensyn til miljøet ved å redusere CO2-utslipp, sier kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg Marit Thorsen.
- Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen presenterte fredag regjeringens nye lavenergiutvalg, som blir ledet av tidligere Norske Skog-sjef Jan Reinås.
Bygg og varmesektoren får nesten en milliard ekstra av Enova som følge av tilleggsbevilgningen i tiltakspakken.  
Enova er i ferd med å utarbeide et nytt investeringsstøtteprogram for klimanøytral biogass. Ordningen kan bli tatt i bruk i løpet av våren. Husdyrgjødsel representerer over 40 prosent av biogass-potensialet i Norge, ifølge en fersk studie.
NVE har gitt Akershus Fjernvarme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Skedsmo og Sørum kommuner, Akershus fylke.
Statkraft har som mål å øke vind- og vannkraftproduksjonen i Norge. Konsernet har også økte ambisjoner innen fjernvarme og planlegger vekst i Norge og Sverige.
- Norge legger til grunn at Fornybardirektivet er EØS-relevant. Det sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen som nå vil ha samtaler med EU om norsk tilpasning til fornybardirektivet. Direktivet oppfordrer til utbygging av mer fjernvarme.
I dag lanserer olje- og energiminister Terje Riis-Johansen de åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi. Forskningssentrene vil samle det beste av norsk kompetanse til en langsiktig og fokusert innsats på viktige områder der Norge har fortrinn og konkurransekraft.
NVE har gitt Skien Fjernvarme AS og Klosterøya AS tillatelse til å bygge og drive hvert sitt fjernvarmeanlegg i Skien kommune.  
KALENDER