NYHETER
Energibedriftenes landsforening (EBL) mener at omlegging fra fossil til fornybar energi kan ta 80 prosent av de CO2-kuttene klimaforliket legger opp til.
Olje- og energiminister Åslaug Haga kommenterer Europakommisjonens klima- og energipakke som er lagt fram i dag.
Et nytt EU-direktiv som kommer denne uken kan tvinge Norge til å øke den fornybar energiproduksjon betraktelig. Drivkraften for økt fornybar produksjon både i Norge og i EU blir handel med grønne sertifikater, og regjeringen er klar: Norge skal med i et EU-marked for grønne sertifikater.
Energiminister Åslaug Haga (Sp) møtte Midt-Norge for å snakke om energikrisen tirsdag. Hun ga ingen lovnader om støtte til kraftproduksjon ved den planlagte pelletsfabrikken BioWood i Averøy.
Øvre Eiker Fjernvarme AS søker om konsesjon for fjernvarmeutbygging i Hokksund.
Hver dag kjøres 50 trailerlass med søppel til Sverige. Denne transporten kan halveres, mener avfallsbransjen.
Eidsiva har gjennom en lengre prosess undersøkt ulike plasseringer av et nytt fjernvarmeanlegg basert på biobrensel på Kallerud i Gjøvik. Et slikt biobrenselanlegg er et anerkjent miljøtiltak, og ønskes velkommen av miljømyndigheter og miljøpolitikere verden over.
Vannbåren varme har en beskjeden plass i det norske energisystemet, og dette preger varmebransjen, fastslår ny rapport fra Energi21.Vannbårne distribusjons- og oppvarmingssystemer, som er en forutsetning for mange bioenergikilder, må utvikles med tanke på bl.a. kostnadseffektivitet, konkluderet Energi21.
Kraftselskapene mener det er urettferdig at de får svi ekstra etter Dagmar og krever unntak fra den økonomiske straffen. Ifølge NVE er årsaken til strømbruddene irrelevant, skriver Nationen.
Hvis Storbritannia lykkes med sin klimapolitikk, vil behovet for norsk gass halveres eller raderes helt ut, ifølge ny rapport. Storbritannias National Grid spår gassdød i to av tre fremtidsscenarier.
KALENDER
27 - 28 november