NYHETER
Forbud mot nye oljefyringskjeler fra neste år, panteordning for å levere inn gamle og dyrere brensel. Det blir Regjeringens plan for å fase ut oljefyring som varmekilde i Norge.
Varmepumper kan komme til å bidra med et netto varmetilskudd på 10 - 14 TWh i 2020. Dette viser beregninger Vista Analyse AS har utført for NVE. Middelalternativet er et netto varmetilskudd på om lag 12 TWh årlig, somtilsvarerer energibruken til 600 000 husholdninger. Den klart største veksten antas å finne sted i husholdningene, melder NVE.
Trondheim Energi blir kraftsenter innen fjernvarme og bioenergi For en drøy måned siden stod Heimdal varmesentral ferdig. Dermed hadde Trondheim Energi Fjernvarme gjennomført sitt største og tyngste løp så langt, skriver Adresseavisen.
Eidsiva Fjernvarme AS har sammen med Mjøsen Skog BA og seks almenninger på Toten etablert Lena Fjernvarme AS. I løpet av høsten skal det nye fjernvarmeanlegget på 5-6 GWh til 19 millioner kroner ved Valle videregående skole stå klart.
Adm.direktør Egil Evensen i TEV Fjernvarme vil 1. mai 2007 gå over i ny stilling som teknisk direktør i stab forretningsutvikling i samme selskap. Ny adm.direktør fra samme dato blir Steinar Asbjørnsen. Steinar Asbjørnsen er i dag ansatt som seniorrådgiver i Statkraft Regional Holding.
Celsius-prosjektet -  som er del av EU-programmet Smart Cities and Communities, og som skal hjelpe større byer til å bli mer energieffektive ved bruk av fjernvarme, er forlenget med ni måneder og skal pågå fram til 31. desember 2017. Så langt har 58 større byer knyttet seg til prosjektet.
Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff, skriver Statistisk sentralbyrå.    
KALENDER
17. oktober