NYHETER
Bygg og varmesektoren får nesten en milliard ekstra av Enova som følge av tilleggsbevilgningen i tiltakspakken.  
Enova er i ferd med å utarbeide et nytt investeringsstøtteprogram for klimanøytral biogass. Ordningen kan bli tatt i bruk i løpet av våren. Husdyrgjødsel representerer over 40 prosent av biogass-potensialet i Norge, ifølge en fersk studie.
NVE har gitt Akershus Fjernvarme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Skedsmo og Sørum kommuner, Akershus fylke.
Statkraft har som mål å øke vind- og vannkraftproduksjonen i Norge. Konsernet har også økte ambisjoner innen fjernvarme og planlegger vekst i Norge og Sverige.
- Norge legger til grunn at Fornybardirektivet er EØS-relevant. Det sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen som nå vil ha samtaler med EU om norsk tilpasning til fornybardirektivet. Direktivet oppfordrer til utbygging av mer fjernvarme.
I dag lanserer olje- og energiminister Terje Riis-Johansen de åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi. Forskningssentrene vil samle det beste av norsk kompetanse til en langsiktig og fokusert innsats på viktige områder der Norge har fortrinn og konkurransekraft.
NVE har gitt Skien Fjernvarme AS og Klosterøya AS tillatelse til å bygge og drive hvert sitt fjernvarmeanlegg i Skien kommune.  
Varmeproduksjonsgruppen, som deltok i Grønn Boks Energy Camp foreslår å konvertere 90 prosent av fossil varme i eksisterende vannbårne bygg til fornybar energi, og 30 prosent av el oppvarmingen til vannbåren varme innen 2020. http://www.ebl.no/article.php?articleID=1714&categoryID=6
Norsk Fjernvarme er glad for at regjeringen nå setter trykk på fjernvarmeutbygging, både som bidrag mot finanskrisen og som et solid klimatiltak.
Mandag og tirsdag besøkte olje- og energiminister Terje Riis-Johansen en rekke varmeprosjekter i innlandet. Hensikten var å se nærmere på gode prosjekter for fjernvarme og bioenergi, og å lære mer om utviklingen i dette markedet.  
KALENDER