NYHETER
Det blir ingen endring av sluttbehandlingsavgiften for deponering av avfall i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen utsetter endringene av deponiavgiften til statsbudsjettet for 2010.
Norge ligger på bunnen i Europa når det gjelder installasjon av solfangere. Svenskene har 13 ganger og danskene 28 ganger så mange solfangere per innbygger som vi nordmenn.
Det er nå tildelt 400 millioner kroner til å gjøre 650 offentlige bygg over hele landet mer energieffektive.
Finnmark Miljøvarme AS har valgt Trondheim Energi Fjernvarme AS som samarbeidspartner for videreutvikling av selskapets fjernvarmevirksomhet.
En rekke byggeiere, ikke minst Eidsberg kommune,venter på fjernvarme. Men Østfold Energi mangler grønt lys for å gå videre med planene, skriver Smaalenene.no.
Kongsberg Næringspark og Skagerak Varme er tildelt om lag 18 millioner kroner til sammen i forbindelse med sine fjernvarmeprosjekter. Prosjektene vil gi rundt 20 GWh fornybar energi i 2014.
Styret i Enova SF har besluttet å støtte Finnfjord AS i Troms med 175 millioner kroner til gjenvinning av 224 GWh og levering av 125 GWh prosessvarme til bioetanolproduksjon. For Enova gir dette et samlet kontraktsfestet energiresultat på 349 GWh.
20 milliarder kroner per år vil det koste å bringe norske CO2-utslipp ned mot et bærekraftig nivå innen 2050. Det er en av konklusjonene i studien ”Den grønne ledertrøya” som EBL offentliggjorde mandag.
Enova har opprettet et støtteprogram for å få økt produksjonen av biogass i Norge. Målgruppe for satsingen er foretak som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass for leveranse til det norske energimarkedet.
NVE har gitt Nordmøre Energiverk AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Kristiansund, Møre og Romsdal fylke.
KALENDER