NYHETER
20 milliarder kroner per år vil det koste å bringe norske CO2-utslipp ned mot et bærekraftig nivå innen 2050. Det er en av konklusjonene i studien ”Den grønne ledertrøya” som EBL offentliggjorde mandag.
Enova har opprettet et støtteprogram for å få økt produksjonen av biogass i Norge. Målgruppe for satsingen er foretak som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass for leveranse til det norske energimarkedet.
NVE har gitt Nordmøre Energiverk AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Kristiansund, Møre og Romsdal fylke.
NVE har gitt Åsnes Fjernvarme AS tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Flisa i Åsnes kommune, Hedmark fylke. Fjernvarmeutbyggingen vil dekke et varmebehov hos kundene på om lag 13 GWh.
Opptil 4000 boliger på Jåsund i Sola kommune er ikke nok kundegrunnlag for Lyse til å legge fjernvarmeledning ut til Tanangerhalvøya. Flere politikere har i lengre tid ønsket en utredning om hvilke energibesparende strategier og konkrete planer Lyse Energi har, skriver Solabladet.
Fra 2011 skal alt restavfall fra husstander på Hedmarken, Elverum og Lillehammer-området kjøres til Eidsiva Energis planlagte forbrenningsanlegg på Hamar. Kontrakten er et framskritt for klimapolitikken i Innlandet, men det er et skår i gleden at partene er uenige om valg av avtaker på vestsiden av Mjøsa.
Spar på isoleringen, hvis bygningen har fjernvarme. Grønn fjernvarme gir nemlig større energi- og CO2-reduksjon for færre kroner, enn når man gir bygningene en ordentlig gang isolering. Det skriver Ingeniøren.
Norge kan bli ledende innen jordvarme, men da må vi satse nå, mener eksperter.
Eidsiva presenterte onsdag selskapets - og trolig Norges - første personbil som er en ladbar hybrid. Lanseringen er en del av Eidsivas offensiv for elektrifisering av vegtransporten i Innlandet.  
Statsministerens kontor har fra 15. april ansatt seksjonssjef Jarand Felland (38), Oslo, som politisk rådgiver for statsråd Terje Riis-Johansen i Olje- og energidepartementet.
KALENDER