NYHETER
Norsk Fjernvarme er skuffet over at regjeringen ikke tar grep for å øke gjenvinning av avfall til fjernvarme. I stedet for å øke deponiavgiften som tidligere foreslått når deponiforbudet inntrer i juli neste år, likestilles denne avgiften med sluttbehandlingsavgiften. Dette gir intet incentiv for miljøvennlig energigjenvinning og vil forlenge bruken av deponier.
  I statsbudsjettet legger regjeringen fram tiltak overfor den kraftintensive industrien. En ytterligere utdypning om innkjøpskonsortium presenteres her.
Elavgiften er i statsbudsjettet for 2009 foreslått å øke fra 10,50 til 10,82 øre/kWh. Det tilsvarer en økning på tre prosent.
Regjeringen foreslår bevilgninger på ytterligere 300 millioner kroner til forskning og utvikling av fornybar energi og fangst og lagring av CO2. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2009, som ble presentert i Oslo i dag.
Kongen har i statsråd utnevnt Robin Martin Kåss (Ap) til statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han tiltrer 8. oktober.  
Statsminister Jens Stoltenberg holdt innledningstalen på Scandinavian Renewable Energy Forum (Scan-ref) på Lillestrøm onsdag.  Der slo han umiddelbart fast at fornybar energi er blant vår tids viktigste tema. Han pekte samtidig på at energispørsmålet også er blant de største dilemmaene verdenssamfunnet står overfor.  
Troms Kraft investerer 800 millioner i fjernvarmeanlegg som dekker store deler av Tromsøya. Produksjonen av fjernvarme i Norge er tredoblet de siste 14 årene. Store utvidelser er på gang i Oslo, mens Kristiansand og Hamar er klar for nybygging.
Regjeringen vil doble overføringen for støtte til fornybar energi fra 10 til 20 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2009. Det sier statsminster Jens Stoltenberg på Scandinavian Renewable Energy Forum-messen onsdag.
Fjernvarme vil etter hvert bli en stadig viktigere del av Fauske Lysverk sin leveranse av energi. Lysverket har i dag avtale om leveranse av fjernvarme til alle skoler, helseinstitusjoner og kommunale bygg i Fauske sentrum. I tillegg er det lagt ned rør i fortauene i sentrum for oppvarming med fjernvarme. Elverksjef Hans Henrik Holmvik legger ikke skjul på at fjernvarme er et område som Fauske Lysverk AS kan vokse på. SPAN#imageQ { float: left; width: 234px; }  
I den billigste kommunen betaler fjernvarmekundene bare halvparten så mye som i den dyreste, viser ny statistikk i Nils Holgersson-rapporten. - Prisvariasjoner er naturlige i en bransje der de lokale forutsetningene skifter, sier Lena Sommestad, adm. direktør i Svensk Fjärrvärme.
KALENDER
27 - 28 november