NYHETER
Bio Varme Akershus AS er tildelt 10 millioner kroner i støtte fra Enova til utbygging av pelletsfyrt varmesentral med tilhørende fjernvarmenett for Risenga i Asker kommune.
Lyse Neo (tidligere Lyse Gass) er det nye flaggskipet når Lyse Energi girer opp sin fornybare vekst.   Både vind, vann, bio, avfall og naturgass skal øke produksjonen og styrke bemanningen.
Finanskrisen har skapt et sug etter søppel i Sverige. Fjernvarmeutbygging står i fare fordi nye norske forbrenningsanlegg taper kampen om varmekilden. Nå ber forbrenningsbransjen om eksportbegrensning.
Den nye energisentralen til Stavanger lufthavn vil stå ferdig i vinter. Bioenergi skal redusere det årlige CO2-utslippet med 2000 tonn, skriver aftenbladet.no.
Hele Europa skulle kunne varmes med energi som i dag sløses bort. Samtidig skulle utbygget fjernvarme kunne skape en tryggere energiforsyning, med lokale energiressurser som base. - G8-landene bør vise vei frem mot Klimamøtet i København, skriver Lena Sommestad, leder i Svensk Fjärrvärme, blant andre, i Svenska Dagbladet.
Svenskene stikker av med søppelet som skulle varme norske hjem. Regjeringen vil firedoble produksjonen av bioenergi innen 2020. Nå må den i stedet se på at svenskene stikker av med søppelet som skulle varme norske hjem, skriver Vårt Land.
Den danske miljøministeren Troels Lund Poulsen ( V) vil ikke fyre for svenskene, når røtter, trestubber og grener kan gi el og varme i danske hus.
Enova og Kommunenes Sentralforbund (KS) åpnet i dag en ny nettportal som skal vise status for kommunenes arbeid med energi- og klimaplaner. 301 kommuner er i gang med- eller har utarbeidet en energi- og klimaplan.
NVE har gjennomført en prøveordning med energimerking av boliger i Trondheim og Elverum i løpet av våren 2009. En undersøkelse foretatt av Sentio Research viser at et flertall av de spurte i Elverum og Trondheim er positive til ordningen med å energimerke egen bolig etter pilotprosjektet.
Olje og gass som spisslast i fjernvarmeanlegg er på vei ut. Målet er en fornybarandel på 95 prosent i 2016. – Og da betrakter vi ikke strøm til elektrokjelene våre som fornybar energi, sier Øyvind Nilsen, direktør for strategi og utvikling i Hafslund Fjernvarme.
KALENDER