NYHETER
En bred koalisjon av Norges største industri- og energibedrifter, næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og fagbevegelse vil ha en mer offensiv satsing på fornybar energi. Et opprop er allerede levert olje – og energiministeren.
Klimaproblemet kan være langt mer alvorlig enn det FNs klimapanel hittil har anslått. Naturen greier ikke å ta opp like mye karbondioksid som før.
Regjeringen har i sin tiltakspakke lagt stor vekt på å få frem ny fornybar energi. Støtteordningene har blitt mer enn tredoblet siden 2005. Denne uken tildeles 155 millioner kroner i støtte til åtte fjernvarmeutbygginger
Statkraft og Elkem har inngått en samarbeidsavtale om bygging av et nytt energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Thamshavn i Orkanger i Sør-Trøndelag.
Olje- og energidepartementet har i dag gitt Industrikraft Møre (IKM) medhold i klagen på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om avslag på energikonsesjon til et gasskraftverk på Elnesvågen i Fræna kommune.
- NVE har gitt TrønderEnergi Varme tillatelse til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Hitra kommune i Sør-Trøndelag.
En helt ny og uvanlig allianse så dagens lys på Den norske Opera og Bellett i går. Fornybaralliansen knytter miljøvernorganisasjoner, industrien og kraftbransjen sammen med et felles opprop til politikerne.
Stortingsgruppene til Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre inviterte bransjen til åpen høring om avfallspolitikk på Stortinget mandag. Ivar Kristiansen (H), Ola Elvestuen (V) og Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) var alle innstilt på å bedre rammebetingelsene for bruk av avfall i Norge for å hindre eksporten av avfall til Sverige.
Dronning Margrethe og hoffet er langt fremme med planer om å etablere et 750 kvadratmeter stort solfangeranlegg. Det skriver Ekstra Bladet.
Etter gjentatte år med store lauvmarkangrep på skogen særlig i Finnmark, men også i Nord-Troms er flere tusen kvadratkilometer bjørkeskog ødelagt. Rødt i Finnmark og Troms foreslår at skogen utnyttes til bioenergi før den råtner.
KALENDER