NYHETER
Den nye energisentralen til Stavanger lufthavn vil stå ferdig i vinter. Bioenergi skal redusere det årlige CO2-utslippet med 2000 tonn, skriver aftenbladet.no.
Hele Europa skulle kunne varmes med energi som i dag sløses bort. Samtidig skulle utbygget fjernvarme kunne skape en tryggere energiforsyning, med lokale energiressurser som base. - G8-landene bør vise vei frem mot Klimamøtet i København, skriver Lena Sommestad, leder i Svensk Fjärrvärme, blant andre, i Svenska Dagbladet.
Svenskene stikker av med søppelet som skulle varme norske hjem. Regjeringen vil firedoble produksjonen av bioenergi innen 2020. Nå må den i stedet se på at svenskene stikker av med søppelet som skulle varme norske hjem, skriver Vårt Land.
Den danske miljøministeren Troels Lund Poulsen ( V) vil ikke fyre for svenskene, når røtter, trestubber og grener kan gi el og varme i danske hus.
Enova og Kommunenes Sentralforbund (KS) åpnet i dag en ny nettportal som skal vise status for kommunenes arbeid med energi- og klimaplaner. 301 kommuner er i gang med- eller har utarbeidet en energi- og klimaplan.
NVE har gjennomført en prøveordning med energimerking av boliger i Trondheim og Elverum i løpet av våren 2009. En undersøkelse foretatt av Sentio Research viser at et flertall av de spurte i Elverum og Trondheim er positive til ordningen med å energimerke egen bolig etter pilotprosjektet.
Olje og gass som spisslast i fjernvarmeanlegg er på vei ut. Målet er en fornybarandel på 95 prosent i 2016. – Og da betrakter vi ikke strøm til elektrokjelene våre som fornybar energi, sier Øyvind Nilsen, direktør for strategi og utvikling i Hafslund Fjernvarme.
NVE har vedtatt endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). De vedtatte endringene trer i kraft 1. juli 2012 med en overgangsordning fra 1. juli 2009.
- De største utfordringene for Norsk Fjernvarme er å være proaktiv for lover og regelverk som stadig endres, samt å være en aktiv passasjer på klimatoget som går i Europa. Ja til lavenergi - og avfall for en hver pris er andre utfordringer foreningen står overfor. Det sa avtroppende styreleder Atle Nørstebø i sin tale til årsmøtet i Fredrikstad.
- Rolf var en av initiativtakerne til en av de to forløperne til Norsk Fjernvarme, og har således lengre fartstid for foreningen enn foreningen selv, sa Atle Nørstebø i sin tale til æresmedlemmet under Årsmøtet.  
KALENDER