NYHETER
NVE har gitt Viking Varme AS konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Larvik sentrum. NVE meddeler også Hammerdalen Fjernvarme AS konsesjon.  
Fjernvarmeprisene i Sverige har økt mindre enn alternativene de siste årene. I år økte gjennomsnittsprisen for mindre flerfamiliehus i Sveriges kommuner knapt 4 prosent, sammenlignet med 2008. Den gjennomsnittlige prisen for samtlige kommuner ligger nå på 72,5 øre/ kWh.
- Opposisjonen har likt å framstille Norge som en sinke på fornybar energi. Det er feil. I inneværende regjeringsperiode er det bygd ut vann- og vindkraftverk, bevilget penger til bio/fjernvarmeanlegg og energieffektivisering i industrien/bygg som totalt gir et energiresultat på ca 11 TWh, sier Geir Pollestad Rogaland Senterparti, til Stavanger Aftenblad.
Styret i Hafslund Fjernvarme har ansatt Edle Ulevåg som ny administrerende direktør. Hun kommer fra stillingen som direktør for utbygging i Hafslund Fjernvarme. Den siste tiden har hun også vært viseadministrerende direktør i selskapet.
Aldri har den kraftintensive industrien i Norge brukt mindre strøm enn denne sommeren. I juli i år ble det brukt 28 prosent mindre enn juli i fjor, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå.
Elverum Fjernvarme AS får konsesjon til å utvide anlegget i Elverum sentrum. OED har mandag avslått klagen fra Norsk Teknologi i forbindelse med utvidelse av fjernvarmeanlegget i Elverum kommune.
Venstres energi- og miljøpolitiker Gunnar Kvassheim trekker seg ut av politikken etter at han ikke lyktes i å bli gjenvalgt til Stortinget. Partileder Lars Sponheim lider samme skjebne. (Stavanger Aftenblad)  
En håndfull nord-jydiske virksomheter har fått statstilskudd til å sende sommeroppvarmet vann ned i brønner på 100 meters dybde. Om vinteren skal varmepumper nyte godt av at jorden har bevart den høye temperaturen. Det skriver Ingeniøren.dk.
Forskningsrådet har mottatt 130 søknader på til sammen over 1,2 milliard kroner til nye forskningsprosjekter innen miljøvennlig energi og CO2-håndtering, melder NTB.
- Med mindre enn tre måneder til FN's klimatoppmøte i København skal forhandlingstempoet økes kraftig hvis verdens ledere skal komme til enighet om en avtale, når de møtes i Danmark. Det konstaterer Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen overfor Ritzau.  
KALENDER