NYHETER
Göteborg kommune har nå gitt Göteborg Energi grønt lys til å investere 450 millioner kroner i utbygging av fjernkjølenettet i Gøteborg sentrum fram til 2035. Fjernkjølingen vil være basert på elvevann samt overskuddsvarme fra industrien og avfallsforbrenning.
Alle nybygg og bygg som skal renoveres med et samlet oppvarmet bruksareal på over 500 kvadratmeter, skal knyttes til fjernvarmenettet på Gjøvik. Det har kommunestyret vedtatt etter en lengre debatt.
Alle virksomheter må tilslutte seg NOx-avtalen 2018-2025 for å ha rett til avgiftsfritak for statlig NOx-avgift for ny avtaleperiode. Det vil være mulig å tilslutte seg ny avtale fra januar 2018. Virksomheter som er tilsluttet innen 1. april 2018 har rett til avgifts-fritak fra 1. januar 2018. Avgiftsfritaket forutsetter at NOx-avtalen 2018-2025 godkjennes av ESA.
Øivind Brevik tiltrådte mandag stillingen som ny administrerende direktør i KS Bedrift. Brevik kommer fra stillingen som administrerende direktør i ROAF IKS (Romerike Avfallsforedling IKS).
I 2030 vil 35 prosent av Europas energiforbruk komme fra fornybar energi. Det er meldingen fra EU-parlamentet, hvor industriutvalget i forrige uke vedtok – med knappest mulig flertall,  å øke andelen fornybar energi fra 20 prosent i 2020 til 35 prosent innen 2030.
NVE vil at nettselskapene skal utforme nettleien slik at strømkundene kan velge et nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på en gang. Et jevnere strømforbruk uten store forbrukstopper vil over tid gi strømkundene lavere nettleie. Høringsnotatet vil bli diskutert på Norsk Fjernvarmes julemøte den 7. desember. 
Årets måling fra Svenskt kvalitetsindex (SKI) viser at kundetilfredsheten innen energibransjen øker svakt i landet. Mest fornøyd med sin leverandør er fjernvarme-kundene, som synes at fjernvarme er en rimelig løsning for oppvarming, og at fjernvarme er den rette løsningen også i fremtiden.  Her ligger snittindeksen på 71 i år.    
Spillvarme fra bla fryselagre, butikker og serverrom kan sammen med kortreist fornybar energi bli til små urbane «kraftverk» i nye boligområder. Ved å distribuere den miljøvennlige varmen gjennom lavtemperaturnett – såkalt fjerdegenerasjons fjernvarme, vil varmetapet også reduseres betydelig.
I sin tale på Dagens Industris energikonferanse i Stockholm onsdag oppfordret energiminister Ibrahim Baylan nordiske energiaktører til  å utfordre gamle "sannheter". Han vektla bla betydningen av å finne gode løsninger for energilagring,  og viktigheten av å investere i effekt, noe som ifølge Baylan skal bli enklere i fremtiden.
Beboerne i Byhagen Borettslag i Mo i Rana vil få en ny kostnadseffektiv varmeløsning, beregnet for bygg med lavt energibehov til oppvarming. Det nye systemet forenkler forarbeidet, halverer rørmengden og kutter kostnader.
KALENDER
6. februar