NYHETER
I EUs visjon om et karbonfritt Europa innen 2050 blir fangst og lagring av CO₂ sett på som et viktig virkemiddel for å lykkes. Og i regjeringens høringsuttalelse til EUs klimastrategi mot 2050 anses lavutslippsteknologier som fangst og lagring av CO₂ som avgjørende for å nå Paris-målene. Den norske avfallssektoren er på hugget for å bidra.
Equinor er tildelt den første utnyttelsestillatelsen for lagring av CO2 på norsk sokkel. Arealet ligger ved Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.
Styret i Multiconsult har etter en grundig vurdering sammen med Christian Nørgaard Madsen besluttet å la nye krefter overta lederskapet for Multiconsult-gruppen. Madsen fratrer stillingen som konsernsjef umiddelbart, og Lars Opsahl, konserndirektør Regioner Norge har takket ja til å være konstituert sjef til ny konsernsjef er ansatt.
For første gang har det vist seg mulig å varme en boligblokk i Paris med gjenvunnet varme fra undergrunnsbanen.  Takket være et godt samarbeid mellom hovedstadens boligbyggelag og sporveisselskap, får beboerne nå nyte godt av et miljøvennlig, effektivt og rimelig varmesystem.
Ved utgangen av uke 1 var fyllingsgraden i norske magasiner 62,7 prosent, som innebærer en nedgang på 1,2 prosentpoeng, mot 1,8 prosentpoeng uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2018 er 68,8 prosent.
Det første storskala solvarmeanlegget i Tibet ble i desember satt i drift i byen Langkaz på det tibetanske platået 4600 moh. Anlegget som består av 22 000 kvm solfangere, et 25 km langt nett og en akkumulatortank på 15 000 m3, kan nå dekke 90 prosent av varme-behovet i byen der de fleste manglet en pålitelig varmekilde.  
Fire sønderjyske kommuner skal opprette et felles energisekretariat, som skal gi råd om hvordan de best kan utnytte overskuddsvarmen fra de planlagte datasentrene til Google og Apple som ellers vil gå til spille.
Varme Acquisitions AS – morselskapet til Oslofjord Varme AS i Sandvika, har inngått avtale med Fredrikstad Energi om å kjøpe selskapets aksjepost i Fredrikstad Fjernvarme på 32,5 prosent.  Fra før eier Varme Acquisitions 35,5 prosent av aksjene i Fredrikstad Fjernvarme og vil nå ha en eierpost på 67,5 prosent i østfold-selskapet.
Konsernstyret i GK Gruppen har tilsatt Kim R. Lisø (49) som ny konsernsjef. Han tiltrer stillingen den 1. januar når Jon Valen-Sendstad går av med pensjon. Lisø er i dag administrerende direktør i GK Inneklima i Norge.
Mo Fjernvarme AS har fått grønt ly til å utvide fjernvarmenettet med vel to kilometer til bydelen Gruben i Mo i Rana. Når alle nybyggene i Gruben er tilkoblet vil energileveransen av overskuddsvarme fra Mo Industripark i den nye bydelen bli på om lag 2,8 GWh/år.
KALENDER
22 - 24 mai