NYHETER
Finske Fortum ble fredag hovedeier og partner med Oslo kommune i Hafslunds fjernvarmevirksomhet og Klemetsrudanlegget. Selskapet overtok også Hafslunds strømsalgsvirksomhet fra samme dato. Overtakelsen medfører foreløpig ingen endringer for strøm- og fjernvarmekundene til Hafslund og Fortum, heter det i en melding.
"Med økt bruk av vindkraft trengs løsninger som kan kompensere for svingningene i produksjonen. Politikken må målsettes." Det skriver NMBU-professorene Torjus Bolkesjø og Eirik Trømborg i et innlegg i Dagens Næringsliv den 28. juli.
Bruken av fjernvarme i kommunale bygninger økte med 7 prosent i fjor, viser tall fra SSB. Samtidig er bruk av fyringsolje på vei ut.
Ullensaker kommune har inngått en avtale med Pemco Energi om å etablere en fjernvarmesentral på Jessheim. Den nye sentralen vil erstatte tre lokalt plasserte anlegg og sikre et fornybart fjernvarmetilbud til hele Jessheim sentrum.  
Lyse Neo er en foregangsbedrift, både når det gjelder det grønne skiftet, bruk av frikjøling og sirkulær økonomi, fastslår direktør Audun Aspelund i Lyse Neo. Selv gir han prosjektene terningkast seks - med et glimt i øyet.
Med vannbåren varme basert på bioenergi som varmekilde, har man spart atmosfæren for klimagassutslipp tilsvarende 400 biler, under byggingen av LHL-klinikkene på Gardermoen Campus.
EØS-tilsynet ESA godkjente onsdag 172 millioner kroner i Enova-støtte til produksjon av fornybar energi ved Ranheim Energi i Trondheim.
Energiministrene i EU ble mandag enige om å heve målet for energieffektivitet til 30 prosent. frem mot 2030. Det lyktes imidlertid ikke land som bla Sverige og Danmark å få innført at målet skal være bindende.
Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff, skriver Statistisk sentralbyrå.    
I en kommentar til stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, som ble presentert av klima- og miljøminister Vidar Helgesen den 21. juni, mener Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge at meldingen har for få konkrete virkemidler for en bærekraftig og sirkulær økonomi.
KALENDER
17. oktober