NYHETER
Energimyndigheten og norske Gassnova har bevilget økonomisk støtte for gjennomføring av et svensk-norsk demonstrasjonsprosjekt for fangst og lagring av karbondioksid ved Preems raffineri i Lysekil.  
I fjerde kvartal 2018 byttet rundt 158 000 husholdningskunder, og samlet for året er det gjennomført 577 000 bytter. Aldri før har flere husholdningskunder byttet kraftleverandør innad i ett kvartal eller i løpet av et år.
Dersom politikerne i Bergen sier ja, kan Nordnes sjøbad i Bergen være åpent hele året. Det skyldes at anlegget nå skal kobles til BKKs fjernvarmenett.
Det er en klassisk feiltakelse å tro at man gjør noe bra for klimaet ved å få solceller på eget tak. Solceller er dyre, og de virker best om sommeren når behovet for strøm er minst.
Mildt vær og fallende brenselspriser har trukket ned prisnivået i det nordiske kraftmarkedet. Norske kraftpriser endte på 43-44 øre/kWh i uke 7, noe som tilsvarer en nedgang på 10 prosent sammenlignet med uken før. Fyllingsgraden sank med 2,0 prosent mot 2,9 prosent uken før.
- Spillvarme fra avfallsforbrenning er den største energikilden i norsk fjernvarme. Det kan da ikke være særlig klimavennlig, eller? Det er en av fem myterom avfallsforbrenning og fjernvarme som adm. direktør Svein Ove Slinde i Statkraft Varme ønsker å avlive.  
Nye og moderne lokaler gjør driften på Volvo Truck Center Gardermoen langt mer effektiv enn før. Og med fjernvarme i gulvet i hele første etasje på det 3800 m2 store bygget, vil også arbeidsmiljøet bli bedre, ifølge daglig leder Ove Kjærstad.
Spotprisen for uke 6 gikk ned med 3-4 øre/kWh sammenlignet med forrige uke. Bakgrunnen for prisnedgangen var varmere vær i Norge, som resulterte i et lavere strømforbruk. Fyllingsgraden gikk opp, men tilsiget var mindre enn normalt.
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Bergly har 17 års fartstid fra selskapet og har i årenes løp innehatt en rekke ledende posisjoner. Hun har også i en kort periode fungert som leder for selskapet. Rune Hardersen er fra samme dato ansatt som konserndirektør og fast stedfortreder for konsernsjefen.   
E.ON forlater Inre hamnen i Norrköping og bygger et nytt biobasert produksjonsanlegg for fjernvarme på Ingelsta industriområde. Samtidig gir E.ON Norrköping kommune kjøpsopsjon på store deler av kvartalet Triangeln som åpner opp for en framtidig byutvikling.
KALENDER
22 - 24 mai