NYHETER
Den franske miljø- og energiministeren Ségolène Royal oppfordrer kommuner med mer enn 10 000 innbyggere til å etablere fjernvarmenett. 
Norconsult har blitt tildelt 8,4 millioner i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle en simuleringsmodell og styringsverktøy for optimal utnyttelse av overskuddsvarme og kjølebehov. Oslofjord varme er blant partnerne i prosjektet, som skal gå over fire år.
NCC signerte onsdag et omfattende rehabiliteringsprosjekt på Majorstua i Oslo. Kontrakten til en verdi av 230 millioner kroner ble signert med Fram Eiendom onsdag ettermiddag. Samtlige bygg vil bli tilkoblet fjernvarme.
Fortum Värme faser ut fossile brensler i Värtaverket i Stockholm og har byttet ut sine forbrenningssystemer i fire av sine gamle kjeler fra 60-tallet.  Fortum Power Solutions har levert nye brennere som bidrar til å redusere NOx-utslippene i anleggene og som muliggjør en bredere brenselsmiks.    
På slutten av 2016 ble oppvarmingen i et bolighus i Vallentuna konvertert fra direktevirkende el til klimasmart vannbåren varme. Konverteringen, som ble gjennomført av selskapet Thermotech i forbindelse med klimaprosjektet Eco Now House, er et prosjekt som også handler om bærekraftig renovering. Samtidig studeres klimaavtrykket.
Sertifiseringsordningen BREEAM-NOR 16 ble i høst lansert  i ny og forbedret utgave på engelsk. Nå er manualen oversatt til norsk og kan lastes ned  her.   
En avtale om tilskudd samt et forventet avgifts-fritak, gjør at Energi Viborg endelig tør å tro på at byggene i  Viborg kan varmes med overskuddsvarme fra Apples kommende datasenter i Foulum, nær Viborg.
I tiden frem mot 2030 vil det ifølge NVEs første kraftmarkedsanalyse skje store endringer innenfor energisektoren. Både politiske vedtak utenfor Norden og teknologiutviklig vil påvirke kraftproduksjon og -forbruk baÌŠde i- og utenfor Norge. Les mer om bla hvordan her.
Statkraft Varme har i dag undertegnet avtale om salg av fjernvarmeanlegg med tilhørende virksomhet i Levanger kommune til det lokale selskapet Innherred Biovarme AS. Statkraft Varme er en av de største nasjonale fjernvarmeleverandørene i Norge og vil i all hovedsak satse på større anlegg fremover, skriver selskapet i en melding.
I jakten på stadig nye måter å produsere fornybar fjernvarme på, tester Hafslund Varme nå ut flytende biogass (LBG) som alternativ til flytende naturgass (LNG) ved Haraldrud varmesentral. Onsdag ankom den første leveransen av 20 tonn naturgass til anlegget.    
KALENDER
17. oktober