NYHETER
Den kalde vinteren har ført til en spesiell rekord Oslo Lufthavn. Hele 17.800 ganger måtte fly til avising før avgang, en økning på 42 prosent fra forrige vinter. 
Stockholms stads plan- og bygningsmyndigheter inngikk nylig en avtale med fjernvarmeselskapet Stockholm Exergi.som gjør det mulig for å selskapet å etablere et nytt kraftvarmeanlegg i Lövsta nær bydelen Hässelby. Det nye anlegget skal sikre tilgangen til fjernvarme som helt baseres på fornybar eller gjenvunnet energi.
Jannicke Gerner Bjerkås, som i dag er direktør HR og kommunikasjon i Fortum Oslo Varme,blir ny CCS-direktør i Fortum Oslo Varme fra 1. juni 2018. Hun overtar stillingen etter Pål Mikkelsen som har takket ja til å bli direktør i Norsk Nukleær Dekommisjonering fra samme dato.
I forrige uke senket en matvarebutikk på Jæren prisene på papirposer for å redusere bruken av plastposer. Hensikten var å få en miljøgevinst, men ifølge fagekspert kommer papirposer dårligere ut enn plastposer i et miljøregnskap. Plastposer kan bla benyttes til el og fjernvarme.
Det internasjonale energibyrået IEA, det internasjonale fornybarenergibyrået (IRENA) og det internasjonale fornybare energipolicy-nettverket for det 21. århundre (REN21) har for første gang utarbeidet en felles rapport om tiltak for å lykkes med overgangen til fornybar energi. Fjernvarme og -kjøling er blant nøkkelfaktorene for å lykkes.   
Etter omfattende reformer av EUs klimakvotehandelssystem i høst, har kvoteprisen tredoblet seg. Energi Norge har bidratt, skriver bransjeforeningen på sine nettsider.
EU-parlamentet stemte tirsdag ja til  nær nullenergi-bygg i 2050.Hensikten med energieffektiviseringsdirektivet er å redusere karbondioksidutslippene fra bygg fram til 2050. Bygg står i dag for 40 prosent av energiforbruket og 36 prosent av klimagassutslippene i EU.   
I 2040 vil Danmark ha ni datasentre, som vil sluke enorme mengder el, men som til gjengjeld kan levere store mengder overskuddsvarme. Det viser en ny rapport som Cowi har utarbeidet for Energistyrelsen.
Ifølge en prognose fra NVE kan strømforbruket i Fastlands-Norge vokse med 24 TWh frem mot 2035, fra 133 TWh i 2016 til 157 TWh i 2035. Det meste av veksten skjer innen industri, petroleum, datasentre og transport.
Inspirert av den årlige markedsveksten på 35 prosent i Europa, deltar i disse dager 350 eksperter og beslutningstakere på den femte internasjonale solvarmekonferansen i Graz i Østerrike.
KALENDER