NYHETER
Statsminister Erna Solberg roste satsingen på fjernvarme i Tromsø da hun åpnet Kvitebjørn Varmes nye anlegg i Skattøra miljøpark fredag.
Fjoråret ble nok et rekordår for produksjon av fjernvarme i Norge og næringen fortsetter å vokse. Fredag åpner statsminister Erna Solberg et nytt energigjenvinningsanlegg i Tromsø.
Et av Østfolds største shoppingsentre - Østfoldhallene i Fredrikstad, vil i løpet av høsten bli forsynt med 100 prosent fornybar varme fra forbrenningsanlegget til Fredrikstad Fjernvarme på Øra.
Dansk Fjernvarmes styre har utpekt Jesper Frost Rasmussen til ny styreleder for foreningen. Han overtar vervet etter Uffe Bro, som har vært med  i Dansk Fjernvarmes styre i 30 år, hvorav 25 år som styreleder.
TINE Meieriet Ålesund skal reduserer klimagassutslippet sitt med 66 prosent ved hjelp av ny teknologi, som vil gjøre det mulig å erstatte naturgass med fjernvarme.
Statsråd Terje Søviknesroste Eidsiva Bioenergi for den store satsingen på fornybar energi under selskapets tiårsmarkering på Hamar mandag. I løpet av disse årene år har selskapet blitt Norges tredje største fjernvarmeselskap med ti hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark. 
I dagens reviderte nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. Fortum Oslo Varme mener det er positivt at Regjeringen viderefører satsningen på fangst og lagring av CO2 i Norge.
Miljødirektoratet har lagt frem tallene for omsetningen av biodrivstoff i 2017, samt en oversikt over hvilke råstoff som er brukt. Drivkraft Norge har på sine hjemmesider laget en oversikt med fakta og informasjon om det man trenger å vite om biodrivstoff, skriver nobio.no.  
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, synes de to bedriftene å unngå skader ved årets vårflom, takket være installering av en flomvoll.
Klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i EUs klimakvotesystem økte noe fra 2016 til 2017, men har holdt seg relativt stabile de siste årene. Økningen skyldes større utslipp fra oljeraffinerier og ferrolegeringsindustrien.
KALENDER