NYHETER
Et stort nytt kontorbygg som skal bygges på Leangen i Trondheim vil både bli varmet og kjølt med spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget til Statkraft Varme på Heimdal i Trondheim.  
Luleå Energi og stålprodusenten SSAB har nylig inngått avtale om å fortsette med fjernvarmeleveranser fram til 2030, med mulighet for ytterligere forlengelse.
Et verdensunikt prosjekt. Slik beskriver Helsingfors Energi de underjordiske bassengene som skal varme opp store deler av Kronbergsstranden – en ny bydel i Helsingfors som i 2030 forventes å ha 13 000 innbyggere og ca. tusen arbeidsplasser.  
Torsdag møtes Skageraks tre eierkommuner i Grenland og arbeidsutvalget fra de kommunale Agder-eiernes arbeidsutvalg Agder Energi for å avklare om det er grunnlag for at de to selskapene skal gå videre med fusjonsprosessen. Lederne i Skagerak Varme og Agder Energi Varme ser positivt på en eventuell sammenslåing av selskapene.
Ifølge vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE har det aldri blitt brukt like mye strøm i Norge som i fjor. Dette til tross for at strømprisene økte med i snitt ti prosent, og at vinteren var relativt mild.  
Europaparlamentet stemte den 17. januar over energieffektiviseringsdirektivet, fornybardirektivet og styringssystemet for disse to direktivene fram til 2030. Avstemningen var startskuddet for forhandlinger med Ministerrådet.
Oplandske bioenergi har nylig etablert et nytt fjernvarmeanlegg i Haugsbygd i Ringerike kommune. Dermed har det Biri-baserte firmaet nå i alt 20 biobaserte anlegg, fra Tretten i Gudbrandsdalen i nord til Bærum i sør. I tillegg til at anleggene produserer klimavennlig varme, bidrar de til redusert behov for nettforsterking, som på sikt betyr lavere nettleie.
Europa-kommisjonen la tirsdag fram sin nye plaststrategi, som peker på mer gjenbruk og forbud mot bestemte plasttyper.
I ekstraordinært statsråd i dag kl. 14:00 ble det nye regjeringskollektivet utnevnt av Kongen. I forlengelsen av regjeringskabalen har også Enova vært et tema. Det er nå besluttet at eierskapet til Enova flyttes fra Olje- og energidepartementet til det sektor-overgripende Klima- og miljødepartementet som skal ledes av Ola Elvestuen (V).
Venstres nestleder Ola Elvestuen (V) er i dag utnevnt til klima- og miljøminister etter Vidar Helgesen (H), som går ut av regjeringen. Elvestuen har fra 2013 ledet energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
KALENDER