NYHETER
Demonstrasjonsprosjektet EnergyLab Nordhavn i København vil vise vegen for fremtidens intelligente energisystem. Prosjektet ble tirsdag belønnet med Danmarks Energi- & Miljøpris, tildelt av Energiforum.
Torsdag 26. april arrangerer Nobio seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg i størrelsesområdet 200 kW - 10 MW  på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.
Etter at Skagerak Varme startet fjernvarmeproduksjon basert på biobrensel i Tønsberg for fem år siden, har ca. 20 offentlige- og mer enn 40 private bygg i Tønsberg koblet seg på. Årlig er nær 3,8 millioner liter fyringsolje erstattet med miljøvennlig fjernvarme i middelalderbyen.
E.ON satser på at geotermisk varmeenergi i Danmark kan gi mer varmeenergi enn Nordsjø-oljen. Men teknologien kan ennå ikke konkurrere med avgiftsfri biomasse.
I 2017 inngikk Østfold Energi avtale om å levere fjernvarme til ni byggeprosjekter. I løpet av året vil 171 nye leiligheter varmes med spillvarme fra Borregard.
Knut Olav Knudsen (53) er utnevnt til ny daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Han overtar stillingen etter Rolf Blaker, som går av med pensjon i mars.
Nylig ble LHL-sykehuset kåret til månedens bygg februar 2018. Sykehuset er blant de mest klima- og energivennlige helsebyggene med bla miljøriktig varme og kjøling.
Det store prosjektet Nord Stream 2, som via Østersjøen skal bringe russisk gass til Europa, har delt kontinentet. Politisk er prosjektet i direkte konflikt med blant annet EUs energiunion, som har som mål å redusere avhengigheten av russisk gass. Vladimir Putin mener prosjektet er upolitisk.
Lars Gullev i Hovedstadens Geotermiske Samarbejde spår  at Danmark om 30 år får dekket minst en tredjedel av deres varmebehov ved hjelp av varmt vandn fra undergrunnen - geotermi.
Europaparlamentets industri- og energiutvalg godkjente onsdag en ny el-pakke. Parlamentet ønsker at EU skal skape et sterkere felles elmarked, som vil gjøre det enklere for medlemmene å selge el over landegrensene.
KALENDER