NYHETER
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen tildelte lørdag Nordland Venstres miljøpris 2018 til HeatWork for utviklingen av produktet CliWi. Produktet bidrar til en fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Selskapet mottok også i høst en hederspris, den gang Byggenæringens Innovasjonspris 2017.
I Sverige benyttes varme som ellers ville gått til spille varme fra 85 selskaper i et 70-talls fjernvarmenett. Samarbeid mellom industribedrifter og fjernvarmeselskaper har gitt positive effekter for begge parter og – ikke minst – ført til redusert klimapåvirkning og bidratt positivt til samfunnsøkonomien. Nå vil aktørene sammen jakte på mer spillvarme.
Ved utgangen av uke fem var fyllingsgraden i norske magasiner 57,0 prosent. Median-verdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2017 var 59,6 prosent, og minimumsverdien 34,7 prosent. Gjennom uken gikk fyllingsgraden ned med 3,2 prosentenheter, mot 2,8 prosentenheter uken før. Prisene var omtrent uendret, melder NVE.
I et leserinnlegg i Dagsavisen skriver daglig leder i VA og VVS produsentene Bjarne Haugland, at lave strømpriser og effektiv lobbyvirksomhet fører til at Norge sløser bort verdifull energi til å fyre for kråkene. «Mener den nye regjeringen alvor med å omstille Norge til lavutslippssamfunnet, må det satses mer på energieffektive løsninger for bygg», skriver han.
Fra 2021 skal det hvert år utstedes 2,2 prosent færre klimakvoter i forhold til det opprinnelige utgangspunktet. Det er et av de sentrale punktene i innstillingen til reformen av klimakvotesystemet, som Europa-Parlamentet godkjente tirsdag på samlingen i Strasbourg.
EUs Råd godkjente torsdag det reviderte Bygningsenergidirektivet, som er ett av EUs sju direktiver og forordninger i den såkalte Vinterpakken.
For å styrke forsyningssikkerheten setter Enova av betydelige midler til en konkurranse som skal demonstrere fremtidens energisystem. Fjernvarmebransjen bør dermed være "på hugget" når konkurransen åpner i løpet av første kvartal i år.
NHO ber virksomheter med avgiftspliktige NOx-utslipp om å tilslutte seg Miljøavtalen om NOx 2018-2025 i god tid før 1. april 2018. Det samme gjelder virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktige NOx-utslipp som er omfattet av avtalen.
Stockholm Värme, som forsyner vel 800 000 stockholmere med varme og kjøling, bytter nå navn til Stockholm Exergi. Det nye navnet skal på en tydeligere måte vise hva selskapet bidrar med for innbyggerne i Stockholm. Stockholm Exergi eies femti prosent av Stockholms stad og Fortum, og vil fortsatt utvikles gjennom et nært samarbeid med eierne.
I sitt foredrag på Enova-dagene tirsdag presenterte konserndirektør Arvid Moss i Norsk Hydro selskapets 2050-scenario for energimiksen i Europa. Selskapet anslår at vind og sol, som i 2016 til sammen utgjorde 13 prosent av miksen, vil utgjøre 54 prosent i 2050. For å sikre energiforsyningen bør termisk bio økes fra 8 prosent i 2016 til 18 prosent.  
KALENDER