NYHETER
Mandag var det klart for åpning av Brønderslev Forsynings nye kraftvarmeverk basert på både solfangere og bioenergi. Ifølge den danske energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt, som sto for innvielsen, er kraftvarmeanlegget en nyhet som vil vekke oppsikt verden over.
Byrådet i Oslo foreslår å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under ett felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune. Forutsatt bystyrets godkjennelse, blir den samlede virksomheten en betydelig aktør i norsk energibransje.
I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner, og støttet rundt 900 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor, samt over 8000 energitiltak i norske boliger. Totalt forventes prosjektene som har fått støtte å gi 1,9 TWh i energiresultat og 133 MW i effektresultat.
Södertörns Fjärrvärme har inngått en komplett serviceavtale med eiendomsselskapet Väderholmen vedrørende en boligblokk på 15 250 kvadratmeter i Botkyrka i Stockholm län. Avtalen innebærer at boligeieren overlater hele driftsansvaret til fjernvarme-leverandøren i 15 år.  
I Bucaresti vil man benytte overskuddsvarme fra hovedstadens metrostasjoner til fjernvarmesystemet. Det skjer som ledd i  Horizon 2020- prosjektet ReUseHeat, hvor europeiske fjernvarmeforeninger, virksomheter og forskningsmiljøer samarbeider for å kartlegge og demonstrere utnyttelse av urban overskuddsvarme.
Solør Bioenergi-konsernet med hovedkontor i Stockholm har nylig inngått avtale om å kjøpe Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.  
Selskapet Kuldeteknisk kjøper 70 prosent av aksjene i KjøleserviceHelgeland. Målet er å tredoble omsetningen i løpet av de neste tre til fem årene.
DigiPlex har inngått avtale med Stockholm Exergi om leveranse av 5 MW varme, nok til å varme 10 000 leiligheter basert på overskuddsvarme fra datasenteret. 
KLP og de to infrastrukturfondene Infranode og Mirova har inngått avtale om å kjøpe Oslofjord Varme AS fra det engelske selskapet iCON Infrastructure.
Temperaturene over Skandinavia gikk i uke ni videre ned sammenlignet med uken før. Dette økte kraftforbruket i Norden og løftet kraftprisen i systemet til sitt høyeste ukenivå siden 2011.  
KALENDER