NYHETER
I uke 14 steg temperaturene i hele Norden, og medvirket til at det nordiske forbruket gikk ned med fem prosent.  For Norge var nedgangen i kraftproduksjonen større enn nedgangen i forbruket. Dette ga en norsk nettoimport på rundt 364 GWh i forrige uke - den høyeste nettoimporten siden våren 2013, melder NVE.    
På en ny testbane i Östersund skal Trafikverket undersøke hvordan man best kan utnytte sol- og geoenergi for å unngå glatte veger. Vegen skal varmes av solenergi som lagres i fjellet. Statens Vegvesen, Chalmers og Jämtlands Gymnasium deltar også i prosjektet.
Store deler av Lolland og Falster er omfattet av en ny tillatelse til undersøkelser etter geotermisk varme, som selskapet Nail Resources Denmark nylig har fått av den danske energiministeren Lars Christian Lilleholt.  
Torsdag la Riksrevisjonen fram en rapport om «myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser». Den viser at Norge i 2016 kun hadde nådd en liten brøkdel av målet for økt bruk av bioenergi i 2020 i løpet av åtte år.
Norwegian Green Building Council og Grønn Byggallianse vedtok på årsmøtene tirsdag 3. april å slå seg sammen til en felles organisasjon med virkning fra 1. juli 2018.Katharina Th. Bramslev blir ny daglig leder. Det skriver partene i en felles pressemelding.
Forbrenningsanlegget Amager Bakke i København er langt, langt mer miljøvennlig enn sin forgjenger. Ifølge målinger fra det siste halve året, reduserer det nye anlegget NOx -utslippene tilsvarende NOx - utslippene fra 50.000 biler.
Kommunestyret i Ulsteinvik står samlet bak en uttalelse der de oppfordrer fylkeskommunen i Møre og Romsdal til å benytte det eksisterende fjernvarmeanlegget basert på sjøvann til oppvarming av Ulstein videregående skole.
Svenske energimyndigheter bevilger 900 000 kroner til Öresundskraft for å utvikle ny teknologi for varmelagring i fjell. Planen er å varme opp fjellgrunnen med overskudds-varme fra Filbornaverket om sommeren, for deretter å benytte varmen om vinteren.
På Ørland har de fiskeforedlingsbedriften Grøntvedt Pelagic, kampfly, dyneproduksjon og stor gulrotproduksjon. Nå vurderer politikerne en ny næring; videreforedling av gulrøtter basert overskuddsvarmen fra kjølelagrene til fiskeforedlingsbedriften.
Mo Fjernvarmes nye, mobile løsning for byggtørk erstatter tradisjonelle dieselaggregater. Det gir både miljø- og økonomiske gevinster. – Det er både driftssikkert, renere, gir mindre støy og dermed bedre HMS for bygningsarbeiderne, sier  prosjektleder i HENT, Pål Høsøien.
KALENDER