NYHETER
Det nye boligområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm reduserer de globale utslippene med ca. 2000-3000 tonn per år, da vannet i fjernvarmen er kaldere enn vanlig. Det gir håp om å benytte kaldere vann i fjernvarmen i hele Stockholm, ifølge Fortum Värme, som står bak den spesialbygde fjernvarmen.  
Det er feil at renovasjonsgebyret subsidierer utbygging av fjernvarme. Salg av spillvarme som el og fjernvarme reduserer kostnadene og fører igjen til lavere gebyr, fastslår Tron Kallum, konstituert direktør Renovasjonsetaten i Oslo kommune.
Olav Thon Gruppen har inngått avtale med Hafslund Varme AS om leveranse av miljøvennlig fjernvarme til 14 bygg i Oslo, som i dag varmes med fossilt brensel.
At de som produserer panelovner og legger strømkablene frem til ovnene ikke ønsker konkurranse, trenger man ikke å være rørlegger for å forstå, skriver Rørentreprenørene Norge.
Å varme byene med ressurser som ellers ville gått tapt er både fornuftig og framtidsrettet -  og frigjør kraft til den øvrige elektrifiseringen av samfunnet, skriver direktør Nancy Strand i Avfall Norge og daglig leder Heidi Juhler i et innlegg i Dagens Næringsliv.
I midten av juni starter BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.
I takt med at stadig flere store eiendommer i København knytter seg til Hofors fjernkjølingsnett, er det behov for å utvide kapasiteten. Energiselskapet har dermed bygget et  sjøvannskammer ved en av sine to kjølesentraler.
Den 22. februar boblet det kokende vann fra Kvitebjørn Varmes fjernvarmeanlegg ut i Storgata i Tromsø. Nå viser undersøkelser foretatt av Kvitebjørn Varme, DnV GL og Norsk Energi at det er en konstruksjonsfeil på et bukserør som var årsaken. Repara-sjonene, som er planlagt ferdig 1. juli, vil koste mellom sju og åtte millioner kroner.
Innen 2020 har EU som mål at 20 prosent av all energi skal komme fra fornybare kilder. For de fleste medlemslandene har omstillingen gått bra, for enkelte ikke så bra, men for Sverige har det godt veldig bra, skriver Kundkraft.
Aldri før har fjernvarmebransjen levert mer grønn fjernvarme enn nå, viser ny SSB-statistikk. Også produksjonen av fjernkjøling øker.
KALENDER