NYHETER
Etter flere års tautrekking og til tider veldig harde kamper mellom sterke interesser, har det lykkes EU-landene natt til torsdag å inngå en avtale som vil bety at opptil flere milliarder CO2-kvoter vil bli destruert. - Det er også tiltrengt, sier visepresident i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat &Power Birger Lauersen.
KLP Eiendom ble onsdag tildelt Eiendomsprisen 2017 for sitt moderne og fremtids-rettede kontorbygg Abels Hus i Teknoparken i Trondheim. Bygget, som varmes med fjernvarme, har også de mest moderne løsninger for belysning og ventilasjon. Det har energimerke A, passivhus, som tilfredsstiller strengere energikrav enn byggeforskriftene krever.
Enova tilbyr nå et nytt støtteprogram for å gjøre det mer attraktivt å ta i bruk nye løsninger i bygg og områder. Løsninger som bidrar til å redusere effektbelastninger eller klimagassutslipp vil også bli vurdert, som klimavennlige materialvalg eller tiltak som bidrar til utslippsfri byggeplass.
Frank Mathillas (48) er ansatt som ny leder for Kvitebjørn Varme AS i Tromsø. Han er utdannet sivilingeniør ved NTNU i 1995 med spesialisering innen miljø og avfalls-teknologi,  med diplomoppgave innenfor restprodukthåndtering fra avfallsforbrenning. Mathillas har de 12 år siste årene hatt ulike direktørstillinger i entreprenørbransjen i Lemminkänen og  NCC. Før dette arbeidet han 10 år i avfallsbransjen i flere selskaper.
Tekniska Verken i Linköping og firmaet Bengt Dahlgren har nå startet den første testfasen med prøveboringer og målinger for å undersøke forutsetningene for det som kan bli verdens største underjordiske høytemperaturlager.  Dette kan senere benyttes til Tekniska Verkens fjernvarmeproduksjon og videre mot fjernvarmenettet i Linköping.
Førdefjorden Energi AS vil i løpet av få uker starte opp sin nye varmesentral basert på sjøvann fra Førdefjorden. I full drift vil anlegget produsere 28 GWh miljøvennlig varme og 7-8 GWh kjøling i året. Ved å erstatte oljekjeler med fjernvarme vil CO2-utslippene hos de første kundene reduseres med potensielt 80 prosent.
Det tyske økonomi- og energi-departementet (BMWI) har lansert en ny støtteordning for fjernvarmesystemer basert på solvarme, biovarme og avfallsvarme, som vil dekke minimum 50 prosent av kundenes årlige varmebehov.
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, er arbeidet med å flomsikre industriområdet nå i gang. Det skjer etter at kommunen og de to bedriftene i sommer ble enige om å bygge en flomvoll på nord- og østsiden av industritomtene. NVE vil bidra med inntil 14 millioner av de 35 millionene tiltakene vil koste.     
Enova tilbyr nå et nytt støtteprogram for å gjøre det mer attraktivt å ta i bruk nye løsninger i bygg og områder. Løsninger som bidrar til å redusere effektbelastninger eller klimagassutslipp vil også bli vurdert, som klimavennlige materialvalg eller tiltak som bidrar til utslippsfri byggeplass.
Elkem Solar ble tirsdag tildelt Næringslivets klimapris for 2017. Selskapet fikk prisen av NTNU, Zero og NHO for sitt banebrytende og langsiktige arbeid med utviklingen av en ny produksjonsmetode for solcellesilisium.
KALENDER
22 - 24 mai