NYHETER
Energinet.dk og hollandske TenneT er i ferd med å legge en ny Nordsjø-høyspentkabel kalt Cobra. Tilkoblingen til det danske elnettet skjer ved en ny transformatorstasjon ved Bramming, som utvikler varme, som fjernvarmekundene i Bramming kan få nytte av. 
Fra og med i dag fram til nyttår kunne Sverige ha blitt forsynt utelukkende med bioenergi. Det gjør Sverige til EUs mest produktive land av bioenergi, ifølge Eurostat og bioorganisasjonen AEBIOM, skriver Svebio i en melding. 
Vattenfall regner med å investere to milliarder euro (19 milliarder SEK) i den tyske hovedstaden de neste fem årene. Halvparten av dette beløpet skal benyttes til å oppgradere varmesystemet. Det sier Tuomo Hatakka leder av Vattenfalls tyske virksomhet i et intervju med Reuters.
Store mengder energi sløses bort i EU årlig. Ubenyttet varme kan i fremtiden bli innlemmet i eksisterende fjernvarmesystemer. Det skjer gjennom fire ulike pilotprosjekter i Frankrike, Romania, Spania og Tyskland.
Nær alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser kan kuttes ved å erstatte fossil energi med fjernvarme, strøm og bioenergi. Nøkkelen er mer kunnskap, bedre planlegging og tydelige krav, viser en utredning fra DNV GL.
Klimaminister Vidar Helgesen er klar på at Norge trenger grønne og fleksible oppvarmingsløsninger. Å bruke el til oppvarming av bygg er ikke alltid det smarteste, mener ministeren.
Tirsdag inviterer Novap, RørNorge, Nobio, VVS-foreningen og Norsk Fjernvarme til debatt sammen med Footprint om ” Grønn varme i grønne områder ” under Arendalsuka. Bruk av overskuddsvarme og -kjøling til vannbårne løsninger i byggsektoren er tema for debatten som innledes av klimaminister Vidar Helgesen (H) , og det blir politisk debatt om frigjøring av elektrisitet og grønn områdeutvikling.
EU-kommisjonen har gitt Lietuvos Energija grønt lys til å etablere et kombinert kraftvarmeanlegg i Vilnius, basert på avfall og bioenergi.  Anlegget som vil produsere 87,6 MW el og 227 MW varme, vil dekke elbehovet til 230 000 husholdninger og 40 prosent av Vilnius varmebehov.  CO2-utslippene i den litauiske hovedstaden vil ifølge en melding bli redusert med 436 000 tonn.  
Det ble foretatt 19 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse.
Etter åtte år som fagsjef i VVS Foreningen, går Knut Olav Knudsen tilbake til sin tidligere arbeidsgiver Brødrene Dahl. Knudsen begynner 1.oktober og vil ha sitt daglige virke på Brynseng i Oslo. Han skal jobbe som Markedssjef Teknisk & Varme og vil rapportere til André Larsen, Markeds- og Kategoridirektør VVS.
KALENDER