NYHETER
Statkraft Varmes biobaserte fjernvarmeanlegg i Harstad har siden åpningen i 2012 bidratt til at 80 oljekjeler er erstattet med miljøvennlig varme. Samtidig er byluften blitt bedre.
Danmark er det landet i verden som har den mest bæredyktige og pålitelige energiforsyningen, ifølge FN. Det skriver Energiwatch.
Fjernvarmen har stor betydning for fleksibiliteten i energisystemet – også i fremtidens lavutslippssamfunn, mener Enova-sjef Nils Kristian Nakstad. Han advarer nå Norge mot å gå i "el-fella".
Kjølebehovet i moderne supermarkeder er stort og gir dermed også mulighet for å gjenbruke varmen til fjernvarmeformål. Nå vil et nytt dansk prosjekt støttet av Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(EUDP), demonstrere hvordan det kostnadsmessig er mulig å utnytte varmen fra de mange supermarkedene.
Ved enkle grep kan fjernvarme fjerne en stor andel av de gjenværende oljefyrene i byer over hele landet før et nasjonalt forbud trer i kraft i 2020. I Oslo kan halvparten av oljefyrene bli konvertert til fossilfri fjernvarme, viser tall fra Hafslund Varme.
Utviklingen av EUs energiunion går raskt framover, og det kan være vanskelig å henge med i svingene. På OEDs nettsider har Gaute Erichsen (energi), Sofie Vold (energi) og Stine Svarva (klima) lagt ut en oppdatert rapport fra den norske EU-delegasjonen i Brussel. 
Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten med et slikt forbud er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Forslaget er sendt ut på høring. Høringsfristen er 11. januar 2017.
Statkraft Varme og AS Rockwool har inngått samarbeid om å benytte overskuddsvarme fra Rockwool-fabrikkene i Trondheim og Moss til å varme beboerne i de to byene i årene som kommer.   
Fremtidens fjernvarme fungerer ved enda lavere temperaturer. Det er bra for miljøet og for pengepungen. Og mens lavtemperatur-fjernvarme er i ferd med å vinne innpass, mener konsulentselskapet Sweco at temperaturen på sikt kan senkes ytterligere med fremløpstemperaturer på under 45 grader. Det skriver danske Maskinmesterforeningen. I
– Det er skuffende at Regjeringen utsetter oppfølging av stortingets vedtak om 10 TWh energisparing i eksisterende bygningsmasse innen 2030 til neste års statsbudsjett, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening i en melding.
KALENDER
27 - 28 november