NYHETER
- Vi trenger en mer robust infrastruktur for å møte et tøffere klima, sier miljøvernminister Erik Solheim. Kravet om klimatilpasning gjelder veldig mange sektorer, ikke minst samferdsel og telekommunikasjon. Uværet i jula demonstrerte tydelig at vi trenger en mer robust infrastruktur, sier Solheim.
Snødekte hogstflater reflekterer tre ganger mer solenergi enn stående skog.- Biohogst vil kjøle klimaet fra dag én. Effekten er såpass dominerende at den endrer konklusjonene fra tidligere studier, sier klimaforsker Anders Hammer Strømman til Nationen.
Eon har fått grønt lys til å bygge et nytt produksjonsanlegg for fjernvarme  i Arninge i Täby kommune. – Ettter å ha  fått klarsignal til tomt i Arninge,  er vi kommet et steg nærmere byggestart, sier Mikael Källgren, prosjektsjef i Eon Värme Sverige.
Etter 16 minutter ved forhandlingsbordet forlot opposisjonen torsdag forhandlingene, som skulle føre til et bredt energiforlik, beretter danske TV2. Dansk Fjernvarme er alvorlig bekymret for konsekvensene av et smalt energiforlik.-  Det vil skape usikkerhet hos investorer, som skal investere million- og milliardbeløp i ny infrastruktur, sier foreningen, i en kommentar.
NVE har i dag publisert en førsteinntrykksrapport etter ekstremværet Dagmar. Tall NVE har hentet inn, viser at over 570.000 strømkunder ble påvirket av uværet gjennom avbrudd i strømforsyningen. I underkant av 421.000 kunder var fortsatt uten strøm over en time etter avbruddet.
 Etterspørselen etter fjernvarme i Bergen nærmer seg det dobbelte av det som var forventet ved oppstarten i 2003. Onsdag startet byråd Filip Rygg to store pumper som skal gi mer varme ut til kundene og legge til rette for økt produksjon av fornybar energi i Rådalen.
BKK er på jakt etter en fornybar energikilde basert på bioenergi. I dag er fornybarandelen i fjernvarme-anleggets energibruk rundt 90 prosent. De nye pumpene gjør det mulig å opprettholde den høye andelen.
Til tross for forsinkelser begynner boligene på Grønneviksøren i Bergen å ta form. Snart kan studentene innta de nye leilighetene. Studentboligene er et lavenergiprosjekt, og bruker miljøvennlig fjernvarme til oppvarming.
Høyre, KrF og Venstre frykter at regjeringen trenerer gjennomføringen av klimaforliket og at målsettingen om betydelige kutt hjemme er på glid.
Ved utangen av uke to var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 75,6 prosent. I løpet av uken gikk fyllingsgraden ned med 2,6 prosentenheter, mot 2,1 prosentenheter uken før.  
KALENDER
22 - 24 mai