NYHETER
Skien kommune erstatter olje og el med varmtvann fra fjernvarmesentral som er under bygging. Målet er at kommunen skal varme opp alle store bygg med miljøvennlig og CO2-nøytral biobrensel.
Vattenfall har besluttet å beholde sine gjenværende kraftvarmeverk i Danmark etter å ha solgt kraftvarmevirksomheter i landet for 37 milliarder kroner i 2011 og i første kvartal 2012. Planen er å tilføre mer biomasse i brenselblandingen i de tre gjenværende anleggene.
Det internasjonale energibyrået, IEA, vil i år for første gang legge fram en egen rapport om tilstanden til verdens fornybarsektor, skriver Europower.no.
Bellona-leder Frederic Hauge er full av begeistring for sitt nye storprosjekt: Et enormt laboratorium i ørkenen i Qatar skal gjøre ørkenen grønn.  – Vi bruker det vi har mye av; sand, sol, salt og CO2 til å produsere det vi trenger mer av; elektrisitet, bioenergi, mat, ferskvann og vegetasjon, sier Hauge til NTB.
Kommunenes Sentralforbund (KS) lanserer en spenstig og nytenkende plan for klimakutt i kommunene. Planen inkluderer tiltak for oppsamling av deponigass og økt produksjon av biogass, skriver Håkon Jentoft, direktør i Avfall Norge, på foreningens hjemmeside.
I samarbeid med NoBio, og med bidrag fra en rekke sentrale aktører, har Enova evaluert dagens tilgjengelig statistikker for bioenergi fra råstoff til sluttbruk. Analysen konkluderer at dagens bioenergistatistikk er fragmentert og har potensial for forbedring både i innsamling og datafremstilling.
258.700 husholdningskunder skiftet strømleverandør i fjor, 15.300 flere enn i 2010. Det går fram av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) leverandørskifteundersøkelse.
Ved utgangen av uke 7 var fyllingsgraden i norske magasiner 58,2 prosent. I løpet av uken gikk fyllingsgraden ned med 3,3 prosentenheter mot 3,8 prosentenheter uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2011 var 55,4 prosent, og maksimumsverdien 62,0 prosent.
Høyere temperaturer bidro til lavere nordisk kraftforbruk i uke 7. Sammen med høyere kjernekraft-produksjon i Sverige, medvirket dette til at degjennomsnittlige kraftprisene falt med mellom 35 og 42 prosent i alle de nordiske elspotområdene.
Norge eksporterte 4,2 terawattimer strøm i fjorårets siste kvartal. Det tilsvarer omtrent halve Oslos årlige strømforbruk. Eksporten var den høyeste som noen gang er registrert i årets tre siste måneder, opplyser NVE.
KALENDER