NYHETER
EU skjerper reglene for å kvitte seg med radioaktivt avfall. Å eksportere avfallet utenfor EU skal bli spesielt vanskelig.
Dersom regjeringen innfører strengere krav til spredeareal, kan storsatsing på biogassanlegg dempe konsekvensene i de husdyrtette områdene.
Etter samtaler med EU-kommisjonen har EFTA-landene nå oversendt EU utkast til EØS-vedtak om fornybardirektivet. Utkastet har et mål om en fornybarandel i Norge på 67,5 prosent i 2020. Det vil være en økning på om lag 9,5 prosentpoeng fra 2005.
Etablering av fjernvarmeanlegg i Narvik er kommet ett skritt lengre ved at Statkraft Varme AS og Narvik Fjernvarme AS har inngått avtale om et felles selskap for å bygge, drifte og eie et fjernvarmeanlegg.
Nettoeksporten av kraft ut fra Norge var i uke  27 på 617 GWh. Det er den høyeste eksporten registrert fra Norge i løpet av en uke noensinne. Mye nedbør de siste ukene har vært med på å fylle opp vannmagasinene som nå har en fyllingsgrad rundt det normale for årstiden.
Seniorrådgiver Trude Tokle i Enova minner i en melding om  frister som kommer på fjernvarmeprogrammene de nærmeste månedene. Så langt i år er det gitt 26 tilsagn i kategoriene Program fjernvarme infrastruktur og Program Fjernvarme Nyetablering.
Mens regjeringen nøler på mange områder i klimapolitikken, så tar Oslo kommune grep. Nå ber kommunen blant annet om å få lov til å øke avgiften på oljefyring og man ber også om å forandre på tildelingsreglene fra Enova, skriver vvs-forum.no.
La oss være like tøffe som generasjonene før oss- og satse på fremtidens energimarkeder, skriver Lene Mostue i en kommentar i aftenbladet.no.
100.000 danske fjernvarmekunder kan nå glede seg ekstra mye når solen skinner. De får nemlig fjernvarme fra landets i alt 21 storskala solvarmeanlegg.
Svensk Fjärrvärmes viseadm. direktør, Peter Dahl, forlater bransjeorganisasjonen i august, etter 13 år i Svensk Fjärrvärme. Men han fortsetter i fjernvarmebransjen, i sitt nye oppdrag som adm. direktør i innkjøpsforeningen Värmek.
KALENDER
17. oktober