NYHETER
Forsvarsbygg er landets klart største eiendomsforvalter med en samlet bygningsmasse på 4,4 millioner m². Mesteparten av denne er forsynt med vannbåren varme og de siste årene er det brukt betydelige midler på konvertering til fornybar energi. Men fortsatt brukes mye olje i landets militærleire, og Forsvarsbygg ber nå om tilbud på fornybar varme til fire nye anlegg innen utgangen av dette året.
Statsråd Liv Signe Navarsete advarer Miljøverndepartementet mot å forsinke fornybarprosjekter. Sp-lederen støtter Ola Borten Moe og mener ”vi må tåle flere spor i naturen”, skriver Dagens Næringsliv.
Redusert oljeproduksjon bør med på listen over norske klimatiltak, mener SSB-forsker Knut Einar Rosendahl. Han gir dermed Solheim støtte i konflikten med Ola Borten Moe.
I morgen skal Norske Skogs styre behandle spørsmålet om nedleggelse av papirfabrikken på Follum i Hønefoss. Sent søndag kveld, i ellevte time, kom Viken Skog på banen med et nytt og forbedret bud på papirfabrikken. Men budet ble blankt avslått.
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) håper de nye signalene fra Kina om å åpne for tallfestede mål for utslippskutt,  setter press på USA og andre store utslippsnasjoner.
Dong Energy er sammen med Vattenfall, E.on og RWE i gang med å utarbeide egne klimakrav til pelletsprodusenter i hele verden. Selskapet så imidlertid heller at det kom felles krav fra EU. Det skriver Ingeniøren.
Norsk Energi har for Enova gjennomført en studie av energibruk i bygg med fjernvarme. Hensikten var å evaluere energibruk for fjernvarmekunder før og etter fjernvarmetilkobling, samt å identifisere tiltak hos kunden ved fjernvarmetilknytningen, og effekten de har hatt på energibehovet for bygget. Rapporten blir presentert på Norsk Fjernvarmes julemøte hos Norsk Energi 8. desember.
Høyre ber Stoltenberg rydde opp i regjeringens klimapolitikk og Venstre ber Kristin Halvorsen om å slutte å klage. 
Statsbudsjettet for 2012 er vedtatt i Stortinget uten endringer av betydning for energibransjen i forhold til det forslaget regjeringen la fram i begynnelsen av oktober. Elavgiften for 2012 er satt til 11,39 øre/kWh, det er opp 0,18 øre/kWh fra dagens sats. 
Statnett utsetter bygging av nye utenlandsforbindelser. Det viser den nye nettutviklingsplanen som Statnetts konsernsjef Auke Lont presenterte i Bergen i går. les nettutviklingsplanen her  
KALENDER