NYHETER
På årsmøtet den 23. november skal medlemmene i Svensk Fjärrvärme velge ny styreleder for foreningen. Nominasjonsutvalget har nominert Anders Östlund, som nå er andre nestleder.
Statkraft fikk i tredje kvartal et resultat før skatt på 1,2 milliarder kroner, mot 1,6 milliarder kroner for samme periode i fjor. (NTB)
Konkurransetilsynet registrerte 19.910 besøkende på sin kraftprisoversikt, i går onsdag 9. november. Også tirsdag var det høy trafikk på nettsiden, med over 18.000 besøk. Normalt har kraftprisoversikten drøye 1500 besøkende per dag, opplyser seksjonsleder Vegard Aandal i Konkurransetilsynet.
Regjeringens klimasatsning på Mongstad har fått hard kritikk den siste tiden. Men nå har partnerne i CO2-fangst, Statoil og Gassnova (representerer staten), valgt ut hvilke teknologier de har troen på skal lande renseplanene.
Det vil være for sent å oppnå det internasjonalt anerkjente togradersmålet til en overkommelig pris, hvis ikke drastiske nye skritt blir tatt innen 2017. Det mener det Internasjonale energibyrået IEA, som i dag lanserer sin årbok World Energy Outlook, skriver Aftenposten.
De økonomiske vilkårene for mange kraftvarmeanlegg forandres når de fases ut av elsertifikatsystemet ved årsskiftet 2012/2013. Tross dette kjøres flertallet av anlegg videre. Dessuten satses det stort på ny kraftvarme både innen fjernvarmen og i  industrien.
Finansdepartementet vil legge klimaforliket fra 2008 til side, og gjennomføre alle klimakutt i utlandet, skriver VG. Ifølge klimaforliket fra 2008 skal to tredeler av utslippskuttene skje nasjonalt. Det innebærer et kutt på minst 15 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020.
Strømkunder kan i perioder se frem mot ekstremt lave priser. Kraftselskapene kan bli nødt å produsere strøm til nær nullpris. 
Regjeringen har kvalt satsingen på rensing av CO-utslipp med tomt prat, mener Sintefs forskningsdirektør på klima, Nils Røkke.
ESA hevder at det er i strid med direktivet at boligeiere selv kan legge inn opplysninger om boligen sin og få utstedt en energiattest. Olje- og energidepartementet sendte 3. november svarbrev til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) om blant annet den norske energimerkeordningen. les svarbrevet her
KALENDER