NYHETER
Anna-Karin Hatt tar over som svensk energiminister, når den nye centerpartilederen Annie Lööf erstatter den forrige partilederen Maud Olofsson som næringsminister. Lena Ek blir ny miljøminister etter Andreas Carlgren.
Socialdemokraterna sier nei til regjeringens proposisjon om felles elsertifikatsystem med Norge. Partiet mener ambisjonen om fornybar elproduksjon i Sverige bør økes fra 25 TWh til 30 TWh fra 2002 til 2020.
Endelig får vi betalt for alt regnet. Strømprisen i Bergensområdet er langt under resten av landet. Kraft med levering i morgen i bergensområdet omsettes nå for kun 3,2 øre per kilowattime på kraftbørsen NordPool. Dette er priser før avgifter og nettleie.
Fremtidens danske energisystem skal være smart. Ellers blir det aldri fossilfritt og CO2-nøytralt. Det skriver Dansk Fjernvarmes nye direktør, Kim Mortensen, i en kronikk på www.enery-supply.dk
Næringslivets NOx-fond vil i høst holde regionale informasjonsmøter hvor de blant annet vil opplyse om nye støttesatser for en rekke varige tiltak. Informasjonsmøtene er gratis, men vennligst meld deg på ved å benytte linkene nedenfor.
Hele åtte ulike organisasjoner - Norsk Fjernvarme, Norsk Vann, KS Bedrift, Energi Norge, Telenor Norge AS,  Avfall Norge, Geomatikkbedriftene og Rådgivende Ingeniørers Forening har sendt brev til tre departementer med krav om samordnet gravearbeider for ledninger, av hensyn til samfunnssikkerhet og samfunnsøkonomi. De tilbyr sin hjelp.
Eksplosiv økning i private energibrønner kan skape trøbbel for fremtidige tunneler, rør og kabler. I sommer fikk Bergen kommune varsel om en eksplosiv økning i antall private energibrønner som kan stå i veien for tunneler, rør og ledninger. BKK Varme er imidlertid ikke bekymret for energibrønnenes økte popularitet.
Den årlige såkalte Nils Holgersson - undersökelsen, som viser prisutviklingen på fjernvarme og som sammenligner prisene i ulike kommuner, ble presentert i forrige uke. Svensk Fjärrvärmes adm. direktør Ulrika Jardfelt mener sammenligningen er irrelevant, da fjernvarmen befinner seg på lokale markeder, med ulike forutsetninger.
Energiutvalget, som skal utrede energi- og kraftbalansen mot 2030 og 2050, inviterte til innspillsmøte sist torsdag. Heidi Juhler presenterte Norsk Fjernvarmes synspunkter, og understrekte under møtet at alle prognoser viser at det også på lang sikt vil være behov for fjernvarme og fjernkjøling. les notat her og presentasjon her
Fjernvarmedagene, som avholdes på Thon Hotell Ullevaal Konferansesenter 27.- 28. september, er en unik møteplass for hele bransjen.  les programmet her
KALENDER