NYHETER
Styret i Trønderenergi AS har ansatt Ståle Gjersvold som ny konsernsjef. Han vil tiltre stillingen 1. januar 2012. Gjersvold overtar stillingen etter Rune Malmo som i 2012 blir 67 år.
Utsettelsen av klimameldingen er ikke bare til skade for miljøet. Miljøvernministerens beslutning bidrar nok en gang til manglende forutsigbarhet for norsk industri og næringsliv, skriver Marius Holm i Burson-Marsteller i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.
Nasjonalforsamlingen i Japan vedtok fredag en lovpakke som skal fremme satsing på fornybar energi. Lovene gikk gjennom i nasjonalforsamlingens øvre kammer, tre dager etter at de ble vedtatt i underhuset.
Regjeringens finanslovsforslag inneholder en enorm beskjæring av midler til energiforskning. Det er en katastrofe for ambisjonen om å skape fremtidens grønne vekstarbeidsplasser. Dette budskapet står Vindmølleindustrien, Ingeniørforeningen, CONCITO, Dansk Fjernvarme og Dansk Energi samlet om.
Ketil Tømmernes (39), administrerende direktør i Enwa PMI AS,  er utnevnt til visekonsernsjef i morselskapet Enwa Water Treatment AS. Enwa-konsernet er etablert i Norge, Sverige, Tyskland, Danmark, UK og USA, og er et av Nordens største selskap innenfor vannbehandling.
Fyllingsgraden i vannmagasinene var 77,5 prosent i uke 33. Det er en svak oppgang fra uken før, men nær 7 prosentenheter under medianverdien.
Lotta Brändström blir ny adm. direktør i Göteborg Energi. Hun kommer fra  stilling som virksomhetsområdesjef i Trafikverket, og har tidigere jobbet i E.ON og i daværende Banverket.
Ifølge en ny studie fra Brasil kan el som produseres fra vannkraft gi mange ganger høyere utslipp av veksthusgasser enn el som genereres av fossile brensler, som for eksempel kull. I alle fall gjelder dette dammer i regnskogsområdene, rapporterer SR Vetenskap och Miljö.
- Den kollektive varmeforsyningen i form av fjernvarmen har vært en stor dansk suksess. Det skal den fortsatt være. De kommende årtiers omlegging til fornybar og fossilfri energi må ikke gå ut over fjernvarmeprinsippet i Danmark. Det sier påtroppende adm. direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, til Altinget | Energi og Klima.
De norske kraftprisene falt med over 20 prosent i løpet av andre kvartal. Mye nedbør og tidlig snøsmelting ga store nok vannmengder til at kraftprodusentene både kunne produsere strøm og spare vann til vinteren.
KALENDER
27 - 28 november