NYHETER
Blant 44 nordiske kommuner er Albertslund utpekt som Nordisk Energikommune 2011. Finlands statsminister Jyrki Katainen overrakte prisen til borgermester Steen Christiansen i Dansk Arkitektur Center i København 31. oktober Det skriver Danske Kommuner.
Norge bruker få støtteordninger for å drive fram utvikling innenfor fornybar aktivitet. Dette er kortsiktig sparing som kan føre til at vi taper når store forsknings- og utviklingsmiljøer har etablert seg i de mest attraktive markedene, mener KPMG.
Europa er i ferd med å legge planer for en karbonfri framtid. I overgangsfasen er kull med karbonfangst et reelt alternativ. Dette truer norsk gasseksport. - Kull med karbonfangst er helt vesentlig i en overgangsfase, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona i Europa til Aftenbladet.
Norge må kutte minst 40 millioner tonn CO2-utslipp innen 2050 for å innfri internasjonale klimaforpliktelser. Målet er klart, men Norge har ingen strategi for hvordan vi skal komme dit. Kraftbransjen foreslår nå å innføre en handlingsregel for klima som leder mot nullutslipp fra energibruk.
Fra 1. november er Sverige delt inn i fire prisområder for strøm. Målet er å stimulere til økt kraftproduksjon i Sør-Sverige og bedre utnyttelse av overføringsnettet.
Innen utgangen av 2013 kan det stå ferdig minst et nytt biobrenselanlegg i hver av de seks kommunene i Lister. Det arbeides også for å få etablert et regionalt varmeselskap.
De seks vinnerkonseptene i Enovas engangskonkurranse for vannbåren varme i bygg, ble vist i en animasjonsfilm på Enovas stand på Bygg Reis Deg.Filmen er nå lagt ut på YouTube. www.youtube.com/watch
Region Midt-Jylland har fått Fjernvarmeprisen 2011. Region Midt-Jylland har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme fornybar energi og bruken av fjernvarme, til glede for så vel næringsliv som klimaet og fjernvarmeforbrukerne. Prisen kan bidra til økt eksport. Det skriver Herning Folkeblad.
I dag presenteres den årlige Nils Holgersson-rapporten. Rapporten viser at fjernvarmen beholder sin førsteplass som rimelig oppvarming i Sverige.
Petoro har overført over 97 milliarder kroner til statskassen til nå i år. Det er på høyde med hele fjoråret. Da september var passert, hadde Petoro overført 97,2 milliarder kroner til Staten. 
KALENDER