NYHETER
Kommunestyret i Ulsteinvik står samlet bak en uttalelse der de oppfordrer fylkeskommunen i Møre og Romsdal til å benytte det eksisterende fjernvarmeanlegget basert på sjøvann til oppvarming av Ulstein videregående skole.
Svenske energimyndigheter bevilger 900 000 kroner til Öresundskraft for å utvikle ny teknologi for varmelagring i fjell. Planen er å varme opp fjellgrunnen med overskudds-varme fra Filbornaverket om sommeren, for deretter å benytte varmen om vinteren.
På Ørland har de fiskeforedlingsbedriften Grøntvedt Pelagic, kampfly, dyneproduksjon og stor gulrotproduksjon. Nå vurderer politikerne en ny næring; videreforedling av gulrøtter basert overskuddsvarmen fra kjølelagrene til fiskeforedlingsbedriften.
Mo Fjernvarmes nye, mobile løsning for byggtørk erstatter tradisjonelle dieselaggregater. Det gir både miljø- og økonomiske gevinster. – Det er både driftssikkert, renere, gir mindre støy og dermed bedre HMS for bygningsarbeiderne, sier  prosjektleder i HENT, Pål Høsøien.
Mandag var det klart for åpning av Brønderslev Forsynings nye kraftvarmeverk basert på både solfangere og bioenergi. Ifølge den danske energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt, som sto for innvielsen, er kraftvarmeanlegget en nyhet som vil vekke oppsikt verden over.
Byrådet i Oslo foreslår å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under ett felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune. Forutsatt bystyrets godkjennelse, blir den samlede virksomheten en betydelig aktør i norsk energibransje.
I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner, og støttet rundt 900 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor, samt over 8000 energitiltak i norske boliger. Totalt forventes prosjektene som har fått støtte å gi 1,9 TWh i energiresultat og 133 MW i effektresultat.
Södertörns Fjärrvärme har inngått en komplett serviceavtale med eiendomsselskapet Väderholmen vedrørende en boligblokk på 15 250 kvadratmeter i Botkyrka i Stockholm län. Avtalen innebærer at boligeieren overlater hele driftsansvaret til fjernvarme-leverandøren i 15 år.  
I Bucaresti vil man benytte overskuddsvarme fra hovedstadens metrostasjoner til fjernvarmesystemet. Det skjer som ledd i  Horizon 2020- prosjektet ReUseHeat, hvor europeiske fjernvarmeforeninger, virksomheter og forskningsmiljøer samarbeider for å kartlegge og demonstrere utnyttelse av urban overskuddsvarme.
Solør Bioenergi-konsernet med hovedkontor i Stockholm har nylig inngått avtale om å kjøpe Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.  
KALENDER