NYHETER
Miljødirektoratet har lagt frem tallene for omsetningen av biodrivstoff i 2017, samt en oversikt over hvilke råstoff som er brukt. Drivkraft Norge har på sine hjemmesider laget en oversikt med fakta og informasjon om det man trenger å vite om biodrivstoff, skriver nobio.no.  
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, synes de to bedriftene å unngå skader ved årets vårflom, takket være installering av en flomvoll.
Klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i EUs klimakvotesystem økte noe fra 2016 til 2017, men har holdt seg relativt stabile de siste årene. Økningen skyldes større utslipp fra oljeraffinerier og ferrolegeringsindustrien.
Christina Søgård (49) er ansatt som direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i Energi Norge. Hun er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Bergen, og er i dag generalsekretær i landsforeningen Ungdom og Fritid. 
Det er mange eldre boligområder som har behov for energieffektivisering. Det ønsker deltakerne i EU-prosjektet  CITyFiED å gjøre noe med. Blant deltakerne er svenske Kraftringen, som bla vil benytte effektiv og fornybar fjernvarme for å lykkes.
Per Sanderud er nominert til  Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD), London og har derfor sagt opp stillingen som vassdrags- og energidirektør. Fra 1. juli vil  Anne Britt Leifseth fungere som VED inntil ny er utnevnt, skriver NVE på sine nettsider.    
Fjernvarmeselskapet Stockholm Exergi og Telia innleder et strategisk samarbeid rundt smarte leiligheter.  I løpet av de tre kommende årene skal 9000 leiligheter kobles opp via smarte IoT (Internet of Things)-enheter og bidra til en enda sikrere og jevnere leveranse av varme med økt komfort.  
Styret i Rørentreprenørene Norge har besluttet å ansette Marianne Røiseland som ny administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge etter Tor Backe.
Dansk Fjernvarme gir ros til regjeringens utspill til en ny energipolitisk avtale. Mer frihet til selskapene og forslag om en redusert elvarmeavgift, har lenge stått høyt på fjernvarmeselskapenes ønskeliste. 
Salten Energigjenvinning AS, som er et partnerskap mellom Elkem ASA og Kvitebjørn Energi, har nå besluttet å bygge energigjenvinningsanlegg på Elkem Salten i Nordland. De forventer å kunne gjenvinne 28 prosent av verkets energiforbruk, skriver Elkem i en pressemelding.
KALENDER