NYHETER
I 2017 ble Sveriges klimagassutslipp redusert med 1,4 prosent. Den største nedgangen sto el- og fjernvarmesektoren for med ti prosent. Det viser foreløpig statistikk over utslipp av klimagasser fremlagt i forrige uke.
Varme- og kjølesektoren, som utgjør mer enn femti prosent av hele energibehovet i Europa, er for tiden i endring grunnet digital teknologi. Det er årsaken til at forskningsprogrammet DHC+ Technology Platform har initiert en tankeprosess vedrørende fremtidens energisystem og rollen til digitalisering for ulike deler av fjernvarme- og kjølesystemet.    
Det reelle oppvarmingsbehovet for bad er langt høyere enn de normerte verdiene i Byggteknisk forskrift legger til grunn. Det viser en ny rapport fra Multiconsult, som på oppdrag fra Norsk Fjernvarme har levert rapporten «Energibruk i baderom i nye leiligheter». 
Statsminister Erna Solberg roste satsingen på fjernvarme i Tromsø da hun åpnet Kvitebjørn Varmes nye anlegg i Skattøra miljøpark fredag.
Fjoråret ble nok et rekordår for produksjon av fjernvarme i Norge og næringen fortsetter å vokse. Fredag åpner statsminister Erna Solberg et nytt energigjenvinningsanlegg i Tromsø.
Et av Østfolds største shoppingsentre - Østfoldhallene i Fredrikstad, vil i løpet av høsten bli forsynt med 100 prosent fornybar varme fra forbrenningsanlegget til Fredrikstad Fjernvarme på Øra.
Dansk Fjernvarmes styre har utpekt Jesper Frost Rasmussen til ny styreleder for foreningen. Han overtar vervet etter Uffe Bro, som har vært med  i Dansk Fjernvarmes styre i 30 år, hvorav 25 år som styreleder.
TINE Meieriet Ålesund skal redusere klimagassutslippet sitt med 66 prosent ved hjelp av ny teknologi, som vil gjøre det mulig å erstatte naturgass med fjernvarme.
Statsråd Terje Søviknesroste Eidsiva Bioenergi for den store satsingen på fornybar energi under selskapets tiårsmarkering på Hamar mandag. I løpet av disse årene år har selskapet blitt Norges tredje største fjernvarmeselskap med ti hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark. 
I dagens reviderte nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. Fortum Oslo Varme mener det er positivt at Regjeringen viderefører satsningen på fangst og lagring av CO2 i Norge.
KALENDER