NYHETER
I 2040 vil Danmark ha ni datasentre, som vil sluke enorme mengder el, men som til gjengjeld kan levere store mengder overskuddsvarme. Det viser en ny rapport som Cowi har utarbeidet for Energistyrelsen.
Ifølge en prognose fra NVE kan strømforbruket i Fastlands-Norge vokse med 24 TWh frem mot 2035, fra 133 TWh i 2016 til 157 TWh i 2035. Det meste av veksten skjer innen industri, petroleum, datasentre og transport.
Inspirert av den årlige markedsveksten på 35 prosent i Europa, deltar i disse dager 350 eksperter og beslutningstakere på den femte internasjonale solvarmekonferansen i Graz i Østerrike.
I uke 14 steg temperaturene i hele Norden, og medvirket til at det nordiske forbruket gikk ned med fem prosent.  For Norge var nedgangen i kraftproduksjonen større enn nedgangen i forbruket. Dette ga en norsk nettoimport på rundt 364 GWh i forrige uke - den høyeste nettoimporten siden våren 2013, melder NVE.    
På en ny testbane i Östersund skal Trafikverket undersøke hvordan man best kan utnytte sol- og geoenergi for å unngå glatte veger. Vegen skal varmes av solenergi som lagres i fjellet. Statens Vegvesen, Chalmers og Jämtlands Gymnasium deltar også i prosjektet.
Store deler av Lolland og Falster er omfattet av en ny tillatelse til undersøkelser etter geotermisk varme, som selskapet Nail Resources Denmark nylig har fått av den danske energiministeren Lars Christian Lilleholt.  
Torsdag la Riksrevisjonen fram en rapport om «myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser». Den viser at Norge i 2016 kun hadde nådd en liten brøkdel av målet for økt bruk av bioenergi i 2020 i løpet av åtte år.
Norwegian Green Building Council og Grønn Byggallianse vedtok på årsmøtene tirsdag 3. april å slå seg sammen til en felles organisasjon med virkning fra 1. juli 2018.Katharina Th. Bramslev blir ny daglig leder. Det skriver partene i en felles pressemelding.
Forbrenningsanlegget Amager Bakke i København er langt, langt mer miljøvennlig enn sin forgjenger. Ifølge målinger fra det siste halve året, reduserer det nye anlegget NOx -utslippene tilsvarende NOx - utslippene fra 50.000 biler.
Kommunestyret i Ulsteinvik står samlet bak en uttalelse der de oppfordrer fylkeskommunen i Møre og Romsdal til å benytte det eksisterende fjernvarmeanlegget basert på sjøvann til oppvarming av Ulstein videregående skole.
KALENDER