NYHETER
Etter 30 år med svært aktiv utvikling av fjernvarme og vannbårne løsninger, takker Knut Arve Tafjord av som markedsansvarlig i Tafjord Kraftvarme. I mai ble han utnevnt til æresmedlem i Norsk Fjernvarme.
Over 190 deltakere fra et bredt utvalg av bedrifter og organisasjoner fikk med seg lanseringen av Norges første veileder for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser før helgen. Opptak av innleggene er nå gjort tilgjengelig også for dem som gjerne skulle vært der.
Per-Arne Horne ble fredag tilsatt av Kongen i statsråd som ny direktør for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Stillingen er for en åremålsperiode på seks år og Horne starter 1. oktober.
Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2018, som ble delt ut på Norsk Energis årsmøte 14 juni, gikk til Quantafuel AS. De ble tildelt EMIL-prisen fordi de evner å realisere ny teknologi for å omdanne plastavfall til syntetisk diesel. Dette kan bidra til å redusere en av våre største miljøutfordringer med utslipp av plast til havet.  
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) roser næringslivet for å satse på fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Fredag fikk Elvestuen overrakt en veileder som viser hvordan utslippene på norske byggeplasser kan kuttes helt.
Statsråd Ola Elvestuen besøkte nylig en fossilfri byggeplass på Grünerløkka i Oslo, som Veidekke har etablert etter oppdrag fra Aspelin-Ramm. Fredag får han mer påfyll om hvordan lykkes - da deltar han på lanseringen av en veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser. 
Tysklands regjering har nylig nedsatt en kommisjon som i løpet av året skal enes om en tidsplan for utfasing av kull som energikilde. Dermed er en månedslang dragkamp om Kullkommisjonens oppdrag avsluttet, skriver Climate and Change News.
I løpet av de siste årene har 107 lokale solfangeranlegg blitt etablert rundt omkring i Danmark. Og stadig flere er underveis; i år og neste solvarme år planlegges det 26 nye anlegg som vil øke leveransen av miljøvennlig varme med ca. 20 prosent.
De fleste desentrale energiteknologiene som benyttes globalt i dag vil ikke kunne bidra til å nå minus to-graders scenariet i Parisavtalen, innen 2040. Det viser en analyse som nylig ble publisert av det internasjonale energibyrået IEA.
Berit E. Pettersen fra Reno Vest IKS ble tirsdag valgt som styreleder i Avfall Norge under generalforsamlingen. Hun overtar vervet etter Kjell Øyvind Pedersen som har ledet styret de siste fem årene.
KALENDER