NYHETER
Styret i Rørentreprenørene Norge har besluttet å ansette Marianne Røiseland som ny administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge etter Tor Backe.
Dansk Fjernvarme gir ros til regjeringens utspill til en ny energipolitisk avtale. Mer frihet til selskapene og forslag om en redusert elvarmeavgift, har lenge stått høyt på fjernvarmeselskapenes ønskeliste. 
Salten Energigjenvinning AS, som er et partnerskap mellom Elkem ASA og Kvitebjørn Energi, har nå besluttet å bygge energigjenvinningsanlegg på Elkem Salten i Nordland. De forventer å kunne gjenvinne 28 prosent av verkets energiforbruk, skriver Elkem i en pressemelding.
Den kalde vinteren har ført til en spesiell rekord Oslo Lufthavn. Hele 17.800 ganger måtte fly til avising før avgang, en økning på 42 prosent fra forrige vinter. 
Stockholms stads plan- og bygningsmyndigheter inngikk nylig en avtale med fjernvarmeselskapet Stockholm Exergi.som gjør det mulig for å selskapet å etablere et nytt kraftvarmeanlegg i Lövsta nær bydelen Hässelby. Det nye anlegget skal sikre tilgangen til fjernvarme som helt baseres på fornybar eller gjenvunnet energi.
Jannicke Gerner Bjerkås, som i dag er direktør HR og kommunikasjon i Fortum Oslo Varme,blir ny CCS-direktør i Fortum Oslo Varme fra 1. juni 2018. Hun overtar stillingen etter Pål Mikkelsen som har takket ja til å bli direktør i Norsk Nukleær Dekommisjonering fra samme dato.
I forrige uke senket en matvarebutikk på Jæren prisene på papirposer for å redusere bruken av plastposer. Hensikten var å få en miljøgevinst, men ifølge fagekspert kommer papirposer dårligere ut enn plastposer i et miljøregnskap. Plastposer kan bla benyttes til el og fjernvarme.
Det internasjonale energibyrået IEA, det internasjonale fornybarenergibyrået (IRENA) og det internasjonale fornybare energipolicy-nettverket for det 21. århundre (REN21) har for første gang utarbeidet en felles rapport om tiltak for å lykkes med overgangen til fornybar energi. Fjernvarme og -kjøling er blant nøkkelfaktorene for å lykkes.   
Etter omfattende reformer av EUs klimakvotehandelssystem i høst, har kvoteprisen tredoblet seg. Energi Norge har bidratt, skriver bransjeforeningen på sine nettsider.
EU-parlamentet stemte tirsdag ja til  nær nullenergi-bygg i 2050.Hensikten med energieffektiviseringsdirektivet er å redusere karbondioksidutslippene fra bygg fram til 2050. Bygg står i dag for 40 prosent av energiforbruket og 36 prosent av klimagassutslippene i EU.   
KALENDER