NYHETER
Nær alle CO2-utslipp fra norske byggeplasser kan kuttes ved å erstatte fossil energi med fjernvarme, strøm og bioenergi. Nøkkelen er mer kunnskap, bedre planlegging og tydelige krav, viser en utredning fra DNV GL.
Klimaminister Vidar Helgesen er klar på at Norge trenger grønne og fleksible oppvarmingsløsninger. Å bruke el til oppvarming av bygg er ikke alltid det smarteste, mener ministeren.
Tirsdag inviterer Novap, RørNorge, Nobio, VVS-foreningen og Norsk Fjernvarme til debatt sammen med Footprint om ” Grønn varme i grønne områder ” under Arendalsuka. Bruk av overskuddsvarme og -kjøling til vannbårne løsninger i byggsektoren er tema for debatten som innledes av klimaminister Vidar Helgesen (H) , og det blir politisk debatt om frigjøring av elektrisitet og grønn områdeutvikling.
EU-kommisjonen har gitt Lietuvos Energija grønt lys til å etablere et kombinert kraftvarmeanlegg i Vilnius, basert på avfall og bioenergi.  Anlegget som vil produsere 87,6 MW el og 227 MW varme, vil dekke elbehovet til 230 000 husholdninger og 40 prosent av Vilnius varmebehov.  CO2-utslippene i den litauiske hovedstaden vil ifølge en melding bli redusert med 436 000 tonn.  
Det ble foretatt 19 prosent flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse.
Etter åtte år som fagsjef i VVS Foreningen, går Knut Olav Knudsen tilbake til sin tidligere arbeidsgiver Brødrene Dahl. Knudsen begynner 1.oktober og vil ha sitt daglige virke på Brynseng i Oslo. Han skal jobbe som Markedssjef Teknisk & Varme og vil rapportere til André Larsen, Markeds- og Kategoridirektør VVS.
Styret i det nyetablerte selskapet Fortum Oslo Varme har utnevnt Eirik Folkvord Tandberg (32)  til administrerende direktør for selskapet. Folkvord Tandberg  har arbeidet i Hafslund siden januar 2011, og kommer fra stillingen som konserndirektør for Hafslund Varme AS.  
Finske Fortum ble fredag hovedeier og partner med Oslo kommune i Hafslunds fjernvarmevirksomhet og Klemetsrudanlegget. Selskapet overtok også Hafslunds strømsalgsvirksomhet fra samme dato. Overtakelsen medfører foreløpig ingen endringer for strøm- og fjernvarmekundene til Hafslund og Fortum, heter det i en melding.
"Med økt bruk av vindkraft trengs løsninger som kan kompensere for svingningene i produksjonen. Politikken må målsettes." Det skriver NMBU-professorene Torjus Bolkesjø og Eirik Trømborg i et innlegg i Dagens Næringsliv den 28. juli.
Bruken av fjernvarme i kommunale bygninger økte med 7 prosent i fjor, viser tall fra SSB. Samtidig er bruk av fyringsolje på vei ut.
KALENDER