NYHETER
Fra mai har det nye solfangeranlegget i Hedenstad sørget for nesten all varme til de vel 2.000 forbrukerne i byen. Og beboerne i Hedenstad er ikke alene om å glede seg over billig og fornybar varme fra solen denne sommeren – totalt er det 107 lokale solfangeranlegg rundt omkring i Danmark.
Riksantikvaren har nylig lansert veilederen Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg. Hensikten er å sikre at arkeologiske kulturminner ivaretas best mulig når nedgravde rør og ledninger skal planlegges, anlegges eller fornyes.
Kraftprisen i Norge var i uke 30 fortsatt høy. Den høye prisen de siste ukene henger ifølge NVE sammen med redusert hydrologisk balanse grunnet tørt og varmt vær, og høye produksjonskostnader for fossil kraftproduksjon, bla som følge av økte kvotepriser på CO2. Hittil i år har det kommet 28,3 TWh mindre nedbørenergi enn det normale.
Motorjournalister fra hele Europa strømmer denne uka til Akershus Energi Varmes fjernvarmeanlegg utenfor Lillestrøm – for lanseringen av Hyundais to nye utslippsfrie bilmodeller.
Mens andre tar ferie, planlegger Sunndal Energi for vinteren. Nå skal enda mer av spillvarmen fra Hydro Aluminium Sunndal utnyttes til oppvarming og tappevann for både store og små bygninger.
Regjeringen har nå vedtatt forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslippene og erstatte fossil oljefyring med fornybar oppvarming.  
Varmen i de danske radiatorene vil i langt større grad  komme fra el i fremtiden, bla fra store havvindmøller. Det er visjonen til en rekke danske politikere og industrien. 
Fire av de fem damlagrene for solvarme i Danmark sliter med lekkasjer og våt isolering, som medfører at både varmen og økonomien siver ut av dem. Det  skriver Ingeniøren.dk.
Vardar Varme har i flere år sørget for å varme befolkningen på Hønefoss, basert på skogsflis. Nå ønsker selskapet også å tilby innbyggerne i sentrum miljøvennlig fjernkjøling.
AP Møller Holding er klar til å investere et tosifret milliardbeløp i utvikling av geotermi. Det er en ny satsning fra selskapet, som blir godt mottatt av Dansk Fjernvarme.
KALENDER