NYHETER
NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For samtidig forbruk utover avtalt abonnement, må du betale høyere nettleie. Hensikten er å redusere strømforbruket i perioder der belastningen på nettet er høy.
Produktet CliWi fra HeatWork vant Byggenæringens Innovasjonspris 2017, som ble kåret under åpningskonferansen på Bygg Reis Deg torsdag. HeatWork har gjennom utvikling og produksjon i Narvik, utviklet produktet CliWi. Produktet bidrar til en fossil- og utslippsfri byggeplass.
Fjernvarme spiller en viktige rolle i fremtidens energiforsyning, fastslår energiminister Terje Søviknes (Frp) og tar tak i to av de viktigste sakene for urban energi-næringen: endringer i energimerkeordningen og energikravene i byggteknisk forskrift (TEK).
Tirsdag og onsdag arrangeres Fjernvarmedagene 2017 på Scandic Fornebu. Statsråd Terje Søviknes står for åpningen av arrangementet, som har tilleggstittelen «Urban Energi». Årets vertskap er Statkraft Varme, selskapet med flest fjernvarmeanlegg i Norge.
Det er bra at regjeringen ikke gjeninnfører en ensidig CO2-avgift for avfallsforbrenning, men heller skal utrede videre hvordan klimautslippene kan reduseres. Det mener Avfall Norge, Energi Norge og Norsk Fjernvarme i en felles uttalelse, etter at Statsbudsjettet  2018 ble lagt fram torsdag.  
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å tilføre 2,7 milliarder kroner til Enovas virksomhet. Enova er et sentralt verktøy i regjeringens politikk for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. Regjeringen har derfor lagt til rette for styrket satsing gjennom Enova over flere statsbudsjett.
Norske kommuner får dårligere styring med utnyttelse av lokale varmeressurser etter at regjeringen nok en gang utsetter en vedtatt endring av nasjonale byggeregler.
Det er nå klart at EU-kommisjonen vil dele ut 30 millioner kroner i støtte til et ledende svensk-dansk fjernvarme-prosjekt; Cool District Heating, et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Kraftringen, Lunds Universitet og HøjeTåstrup Fjernvarme for bla å etablere et stort lavtemperaturnett for fjernvarme.
Kultur- og idrettsbygg er blitt enig med Fortum Oslo Varme om å fremskynde etableringen av miljøvennlig fjernvarme på byggeplassen til det nye Munchmuseet.
Partiene har nå valgt representanter til de ulike fagkomiteen på Stortinget. Det er mange nye ansikter; kun tre av 17 satt i komiteen i forrige periode.  Ola Elvestuen V er en av dem, og han skal fortsette som leder i komiteen.
KALENDER