NYHETER
I tiår har mange EU-land solgt plastavfall til Kina, hvor det har blitt sortert, omdannet, brent eller deponert. Kina har stått for mer enn halvparten av verdens søppelimport, ifølge eksperter. Fra årsskiftet er det imidlertid slutt på denne importen.Tirsdag vil EU legge fram sin plaststrategi, for bruk og gjenbruk av det omstridte materialet.
Energi- og avfallsteknologiselskapet Hitachi Zosen Inova AG (HZI) med hovedkontor i Sveits har signert en kontrakt med Istanbuls kommunale selskap, Metropolitan Municipality (IMM) om bygging av et avfallsforbrenningsanlegg, som skal kunne generere 70 MW el fra en million  tonn avfall per år.
Den amerikanske presidenten Donald Trump, som onsdag holdt en felles pressekonferanse med den norske statsministeren Erna Solberg i Det Hvite Hus, sier at USA kanskje kan overtales til å gå med i den globale Parisavtalen fra 2015 igjen, hvis den blir bedre for landet. Det skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.
En ny miljøtrend har fått fotfeste i et hurtigvoksende Hønefoss. Alle de tre siste, store byggeprosjektene i sentrum av byen bruker nå fjernvarme også i byggeperioden.
Kommunene Pullach og Grünwald sør for München har gått sammen med München by for å utvinne mer geotermi i regionen. Stadtwerke München håper at dette kan bidra til å nå Bayerns hovedstads ambisiøse mål om å bli Tysklands første by som produserer 100 prosent fossilfri fjernvarme i 2040.
På Kaupanes i Eigersund investeres det i ny industri for nær en milliard kroner, som vil medføre et markant økt energibehov på øya. For å dekke dette behovet vurderes det bla å etablere et fjernvarmeanlegg basert på overskuddsvarme.
Etter at Enova lanserte tilbudet om støtte til innovative energi- og klimaløsninger i bygg og områder i 2016, har etaten gitt støtte til 56 konseptutredninger. Nå er de første konseptutredningene ferdige, og viser med tydelighet at det er nyttig at ulike miljøer går sammen allerede i utredningsfasen. Nå håper Enova at kunnskapen inspirerer til flere innovative prosjekter; første søknadsfrist for konseptutredningsstøtte er 1.mars.
Den franske energiministeren Sébastien Lecornu har i dag gjort det kjent at han vil reise til Alsace den 18. januar for å nedsette en styringskomite for å realisere nedstenging av kjernekraftverket i Fessenheim, som skal være fullført innen 2019.
Etter enighet i EU om nye mål i revidert avfallsregelverk, må landets kommuner, næringsaktører og innbyggere forberede seg på obligatorisk kildesortering av matavfall fra 2023. Det skriver Avfall Norge på sine nettsider.
"Fjernvarme er en klimavennlig løsning for Gjøviks energiprodusenter og  konsumenter." Det skriver Tord P.R.L. Araldsen energi- og klimarådgiver ved Energigården i et motinnlegg til politiker Finn Olav Rolijordet (Rødt) i Oppland Arbeiderblad vedrørende tilknytningsplikt for fjernvarme i kommunen.
KALENDER
22 - 24 mai