NYHETER
TINE Meieriet Ålesund skal redusere klimagassutslippet sitt med 66 prosent ved hjelp av ny teknologi, som vil gjøre det mulig å erstatte naturgass med fjernvarme.
Statsråd Terje Søviknesroste Eidsiva Bioenergi for den store satsingen på fornybar energi under selskapets tiårsmarkering på Hamar mandag. I løpet av disse årene år har selskapet blitt Norges tredje største fjernvarmeselskap med ti hel- og deleide bioenergianlegg i Oppland og Hedmark. 
I dagens reviderte nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 280 mill. kroner til inntil to CO2-fangstprosjekter. Fortum Oslo Varme mener det er positivt at Regjeringen viderefører satsningen på fangst og lagring av CO2 i Norge.
Miljødirektoratet har lagt frem tallene for omsetningen av biodrivstoff i 2017, samt en oversikt over hvilke råstoff som er brukt. Drivkraft Norge har på sine hjemmesider laget en oversikt med fakta og informasjon om det man trenger å vite om biodrivstoff, skriver nobio.no.  
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, synes de to bedriftene å unngå skader ved årets vårflom, takket være installering av en flomvoll.
Klimagassutslippene fra de norske virksomhetene i EUs klimakvotesystem økte noe fra 2016 til 2017, men har holdt seg relativt stabile de siste årene. Økningen skyldes større utslipp fra oljeraffinerier og ferrolegeringsindustrien.
Christina Søgård (49) er ansatt som direktør kommunikasjon og myndighetskontakt i Energi Norge. Hun er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Bergen, og er i dag generalsekretær i landsforeningen Ungdom og Fritid. 
Det er mange eldre boligområder som har behov for energieffektivisering. Det ønsker deltakerne i EU-prosjektet  CITyFiED å gjøre noe med. Blant deltakerne er svenske Kraftringen, som bla vil benytte effektiv og fornybar fjernvarme for å lykkes.
Per Sanderud er nominert til  Norges styremedlem i Den europeiske utviklingsbanken (EBRD), London og har derfor sagt opp stillingen som vassdrags- og energidirektør. Fra 1. juli vil  Anne Britt Leifseth fungere som VED inntil ny er utnevnt, skriver NVE på sine nettsider.    
Fjernvarmeselskapet Stockholm Exergi og Telia innleder et strategisk samarbeid rundt smarte leiligheter.  I løpet av de tre kommende årene skal 9000 leiligheter kobles opp via smarte IoT (Internet of Things)-enheter og bidra til en enda sikrere og jevnere leveranse av varme med økt komfort.  
KALENDER