NYHETER
Forskningsprosjektet Fjärrsyn - et av verdens største forskningsprogram for fjernvarme og kjøling, avsluttes den 1. juli etter ti års forskning. Under en sluttkonferanse kom det fram at forskningen har bidratt til at de ulike visjonene til svensk fjernvarme har blitt oppfylt.  Nå etterlyser forskere en ny visjon for bransjen.
I dag har Energiföretagen Sverige publisert fjorårets miljøverdier for landet under ett og for de ulike fjernvarmenettene. I rapporten går det også fram at fjernvarmeleveransene økte grunnet en kaldere vinter enn året før. Les rapporten her.
Klimaminister Vidar Helgesen lar en unik sjanse gå fra seg ved å utelate landets byggeplasser fra forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming, mener Norsk Fjernvarme.
Dronning Margrethe innviet onsdag Kalundborg Forsynings nye varmepumpe som er Danmarks største. Den nye varmepumpen er ifølge Dansk Fjernvarme et mønstereksempel på effektiv utnyttelse av overskuddsvarme og integrasjon mellom industrien og el- og varmeforsyningen.
Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.
Den samlede gjenvinningsprosenten i Danmark er steget fra 67 til 68 prosent fra 2014-2015. Det er spesielt husholdninger og industri, som gjenvinner mer, viser miljøstyrelsens nye avfallsstatistikk med tall fra 2015. Statistikken viser også at importen av avfall eksploderer. (ing.dk)
Akershus Energi AS og det svenske selskapet Infranode har mandag inngått en avtale der Infranode kjøper en tredel av aksjene i Akershus Energi Varme AS, som tidligere har vært 100 prosent eid av Akershus Energi AS.
I dag presenteres sluttrapporten fra Flexelterm-prosjektet om samspill mellom kraft og varme på et frokostmøte i Næringslivets Hus i Oslo.  Møtet kan følges direkte her:
Norcem Brevik ble torsdag tildelt Norsk Energi sin Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2017, under Norsk Energis årsmøte.  Selskapet ble hedret for i tiår å ha hatt et veikart om økt verdiskapning med reduserte utslipp.
VVS-foreningen, Rørentreprenørene Norge og Norconsult har sammen utarbeidet en ny versjon av Varmenormen. I tillegg til ni oppdaterte temaer, er det også et nytt kapittel som omhandler ekspansjonskar for tappevannssystemer.
KALENDER