NYHETER
Södertörns Fjärrvärme har inngått en komplett serviceavtale med eiendomsselskapet Väderholmen vedrørende en boligblokk på 15 250 kvadratmeter i Botkyrka i Stockholm län. Avtalen innebærer at boligeieren overlater hele driftsansvaret til fjernvarme-leverandøren i 15 år.  
I Bucaresti vil man benytte overskuddsvarme fra hovedstadens metrostasjoner til fjernvarmesystemet. Det skjer som ledd i  Horizon 2020- prosjektet ReUseHeat, hvor europeiske fjernvarmeforeninger, virksomheter og forskningsmiljøer samarbeider for å kartlegge og demonstrere utnyttelse av urban overskuddsvarme.
Solør Bioenergi-konsernet med hovedkontor i Stockholm har nylig inngått avtale om å kjøpe Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.  
Selskapet Kuldeteknisk kjøper 70 prosent av aksjene i KjøleserviceHelgeland. Målet er å tredoble omsetningen i løpet av de neste tre til fem årene.
DigiPlex har inngått avtale med Stockholm Exergi om leveranse av 5 MW varme, nok til å varme 10 000 leiligheter basert på overskuddsvarme fra datasenteret. 
KLP og de to infrastrukturfondene Infranode og Mirova har inngått avtale om å kjøpe Oslofjord Varme AS fra det engelske selskapet iCON Infrastructure.
Temperaturene over Skandinavia gikk i uke ni videre ned sammenlignet med uken før. Dette økte kraftforbruket i Norden og løftet kraftprisen i systemet til sitt høyeste ukenivå siden 2011.  
Demonstrasjonsprosjektet EnergyLab Nordhavn i København vil vise vegen for fremtidens intelligente energisystem. Prosjektet ble tirsdag belønnet med Danmarks Energi- & Miljøpris, tildelt av Energiforum.
Torsdag 26. april arrangerer Nobio seminar om drift og vedlikehold av biovarmeanlegg i størrelsesområdet 200 kW - 10 MW  på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.
Etter at Skagerak Varme startet fjernvarmeproduksjon basert på biobrensel i Tønsberg for fem år siden, har ca. 20 offentlige- og mer enn 40 private bygg i Tønsberg koblet seg på. Årlig er nær 3,8 millioner liter fyringsolje erstattet med miljøvennlig fjernvarme i middelalderbyen.
KALENDER
22 - 24 mai