NYHETER
Utviklingen av EUs energiunion går raskt framover, og det kan være vanskelig å henge med i svingene. På OEDs nettsider har Gaute Erichsen (energi), Sofie Vold (energi) og Stine Svarva (klima) lagt ut en oppdatert rapport fra den norske EU-delegasjonen i Brussel. 
Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten med et slikt forbud er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Forslaget er sendt ut på høring. Høringsfristen er 11. januar 2017.
Statkraft Varme og AS Rockwool har inngått samarbeid om å benytte overskuddsvarme fra Rockwool-fabrikkene i Trondheim og Moss til å varme beboerne i de to byene i årene som kommer.   
Fremtidens fjernvarme fungerer ved enda lavere temperaturer. Det er bra for miljøet og for pengepungen. Og mens lavtemperatur-fjernvarme er i ferd med å vinne innpass, mener konsulentselskapet Sweco at temperaturen på sikt kan senkes ytterligere med fremløpstemperaturer på under 45 grader. Det skriver danske Maskinmesterforeningen. I
– Det er skuffende at Regjeringen utsetter oppfølging av stortingets vedtak om 10 TWh energisparing i eksisterende bygningsmasse innen 2030 til neste års statsbudsjett, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening i en melding.
Når Olav Thon Gruppens kontorbygg på Youngstorget 3 i Oslo står ferdig i 2018, skal bygget som det første i Norge kjøles med fjernvarme. Den miljøvennlige teknologien har i flere år vært benyttet i Sverige med stor suksess. 
Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til å videreføre planleggingsarbeidet av et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering (CCS) i Norge. Regjeringen foreslår også å fortsette driften av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM) etter at inneværende avtaleperiode utløper i august 2017. Videre foreslår regjeringen å bevilge 200 millioner kroner til forskningsprogrammet CLIMIT.  
Enova er et viktig verktøy i regjeringens arbeid for å utvikle lavutslippssamfunnet og fremtidens energisystem. Regjeringen foreslår å tilføre 2,3 milliarder kroner til Enova sin virksomhet neste år, en økning på om lag 90 millioner kroner.  
Regjeringen foreslår å opprette et nytt investeringsselskap med formål å bidra til reduserte klimagassutslipp. Investeringsselskapet skal i hovedsak investere i ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering, og skal prioritere lav- og nullutslippsløsninger. 
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til forskningsprogrammet ENERGIX i Norges forskningsråd med 35 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett. Økningen skal gå til utvikling og testing av miljøvennlige energiteknologier, slik at de tidligere blir kvalifisert og akseptert i markedet og raskere blir tatt i bruk.
KALENDER
17. oktober