NYHETER
I England har gass lenge vært den primære varmingskilden for bygg. Det ønsker byen Stoke on Trent å endre på, både for å redusere CO2-utslipp og for å sikre energiforsyningen, da de i vinter opplevde knapphet på naturgass. Politikere fra byen besøkte nylig den svenske byen Höganäs for å se på bruk av miljøvennlig spillvarme.
Tafjord Kraftvarme er en av tre nominerte til en hederspris som deles ut på en energigjenvinningskonferanse i Bilbao i høst.Bakgrunnen er at de har tatt bruk en ny varmepumpeteknologi som gjør det mulig å  produsere vanndamp av varmt vann fra forbrenningsanlegget  til TINES meieriproduksjon, som før bare var basert på naturgass.  
I et leserinnlegg i Dagsavisen tirsdag skriver kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme at kommunalminister Monica Mæland kan spare strømkunder for unødvendig dyre strømregninger, og samfunnet for milliardinvesteringer i kraftnettet framover. 
Fortum Oslo Varme har signert en intensjonsavtale med DigiPlex, Nordens ledende datasenterleverandør om å gjenvinne overskuddsvarme fra DigiPlex’ datasenter på Ulven i Oslo. Avtalen bidrar til at ca. 5000 flere leiligheter kan varmes med miljøvennlig varme i hovedstaden.  
Prisen på CO2-kvoter er mer enn tredoblet det siste året. Den tørre sommeren med mangel på vann- og vindkraft er en årsak til dette, men på lang sikt har markedet fått tro på at en reform av systemet kan virke. Det skriver ing.dk.
Regjeringen besluttet fredag å støtte videre forprosjektering av CO2-fangst og lagring ved Oslo Fortum Varmes forbrenningsanlegg på Klemetsrud. Anlegget er eid av Oslo kommune og Fortum.
For første gang på fem uker økte vannmagasinfyllingen i Norge grunnet mer regn enn normalt. Kraftprisen i Norge og Norden er fortsatt høy, melder NVE.
Hvordan kan vannbasert energilagring bidra til lavere nettleie? Og hva er egentlig et blått batteri? Det er blant temaene som løftes fram på frokostmøtet «Grønn effekt i blå batterier» på Arendalsuka 14. august.
– Vannbåren varme gir en miljøgevinst hvis det kombineres med fornybare energikilder som varmepumpe, fjernvarme, bioenergi og solenergi, fastslår daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).
Fra begynnelsen av 1990-tallet  til i dag er 177 000 kunder knyttet til fjernvarmenettet i Amsterdam, og utslippene i byen er i løpet av disse årene redusert med 75 prosent. Og for å nå målet om at byen skal være klimanøytral i 2040 skal  femti prosent av byen da være tilknyttet fjernvarmenettet.
KALENDER