NYHETER
Tysklands regjering har nylig nedsatt en kommisjon som i løpet av året skal enes om en tidsplan for utfasing av kull som energikilde. Dermed er en månedslang dragkamp om Kullkommisjonens oppdrag avsluttet, skriver Climate and Change News.
I løpet av de siste årene har 107 lokale solfangeranlegg blitt etablert rundt omkring i Danmark. Og stadig flere er underveis; i år og neste solvarme år planlegges det 26 nye anlegg som vil øke leveransen av miljøvennlig varme med ca. 20 prosent.
De fleste desentrale energiteknologiene som benyttes globalt i dag vil ikke kunne bidra til å nå minus to-graders scenariet i Parisavtalen, innen 2040. Det viser en analyse som nylig ble publisert av det internasjonale energibyrået IEA.
Berit E. Pettersen fra Reno Vest IKS ble tirsdag valgt som styreleder i Avfall Norge under generalforsamlingen. Hun overtar vervet etter Kjell Øyvind Pedersen som har ledet styret de siste fem årene.
I 2017 ble Sveriges klimagassutslipp redusert med 1,4 prosent. Den største nedgangen sto el- og fjernvarmesektoren for med ti prosent. Det viser foreløpig statistikk over utslipp av klimagasser fremlagt i forrige uke.
Varme- og kjølesektoren, som utgjør mer enn femti prosent av hele energibehovet i Europa, er for tiden i endring grunnet digital teknologi. Det er årsaken til at forskningsprogrammet DHC+ Technology Platform har initiert en tankeprosess vedrørende fremtidens energisystem og rollen til digitalisering for ulike deler av fjernvarme- og kjølesystemet.    
Det reelle oppvarmingsbehovet for bad er langt høyere enn de normerte verdiene i Byggteknisk forskrift legger til grunn. Det viser en ny rapport fra Multiconsult, som på oppdrag fra Norsk Fjernvarme har levert rapporten «Energibruk i baderom i nye leiligheter». 
Statsminister Erna Solberg roste satsingen på fjernvarme i Tromsø da hun åpnet Kvitebjørn Varmes nye anlegg i Skattøra miljøpark fredag.
Fjoråret ble nok et rekordår for produksjon av fjernvarme i Norge og næringen fortsetter å vokse. Fredag åpner statsminister Erna Solberg et nytt energigjenvinningsanlegg i Tromsø.
Et av Østfolds største shoppingsentre - Østfoldhallene i Fredrikstad, vil i løpet av høsten bli forsynt med 100 prosent fornybar varme fra forbrenningsanlegget til Fredrikstad Fjernvarme på Øra.
KALENDER