NYHETER
Kraftprisene gikk ned i alle områder i forrige uke, slik at den nordiske systemprisen er den laveste på et år. Prisnedgangen i våre omkringliggende land skyldes blant annet vind- og kjernekraftproduksjon, samt nedgang i kull-, gass- og CO2-priser.  
Vattenfall har inngått avtale med fire store næringsaktører i Fyrislund i Uppsala om leveranse av ca 40 GWh fjernvarme og fjernkjøling. Samarbeidet er basert på drivkreftene holdbarhet, innovasjon og kostnadsoptimering.
Leif Øie (53) blir ny administrerende direktør i GK Inneklima i Norge fra 1. september. Han kommer fra stillingen som adm. direktør for Multiconsult-eide LINK arkitektur. Øie er utdannet sivilingeniør innen VVS-teknikk fra NTNU, med doktorgrad samme sted.
Norsk Bioenergi AS har inngått avtale med Forsvarsbygg og Avinor om å levere energi i 20-30 år. Selskapet skal levere energisentralen basert på flis og levere varme og kjøling til både Forsvaret, Avinor for lufthavna og nye Evenes flystasjon.
En grønn suksess har vokst  frem i Danmark, uten at det har fått noen merkbar politisk bevissthet. I Danmark har man stor suksess med solvarme i form av varmt vann, som sendes ut i de danske hjem via fjernvarmen.
BKK samler nå all kommersiell satsing på lokale energiløsninger, fjernvarme og solenergi i ett selskap, BKK Varme. Øystein Haaland som har hatt ansvaret for den store fjernvarme-utbyggingen  i Bergen de siste årene, skal lede denne satsingen.
En forskningsrapport som Energiföretagen Sverige har bestilt viser et omfattende scenario for elforbruket i Sverige i 2045. For at Sverige skal bli fossilfritt i 2045 antas bruken av el å øke fra dagens 130–140 TWh per år, til 190 TWh per år. Økningen tilsvarer mer enn 1,5 ganger Danmarks totale årsforbruk av el.
Byrådet i Høje-Taastrup krever at et fremtidig datasenter i byen blir juridisk forpliktet til å levere overskuddsvarme til fjernvarmenettet.
For sjuende gang arrangeres den internasjonale sommerskolen om fjernvarme og- kjøling - DHC + Summer School, denne gang i Paris. Årest sommerskole som arrangeres fra 25. til 31. august, vil ha hovedfokus på gjenvinning av spillvarme.
Forskningsinstituttet SINTEF Byggforsk skifter navn til SINTEF Community. Endringen trer i kraft 20. mai 2019.
KALENDER