NYHETER
VVS-foreningen, Rørentreprenørene Norge og Norconsult har sammen utarbeidet en ny versjon av Varmenormen. I tillegg til ni oppdaterte temaer, er det også et nytt kapittel som omhandler ekspansjonskar for tappevannssystemer.
Naturvårdsverket vil som den første svenske myndighet praktisk stimulere til utvikling av landets første dypgeotermiske kraftvarmeverk, i Karlskoga. Bidraget på 1,7 millioner kroner er del av et innovasjonsprogram med mål om å støtte satsing på spissteknologier til morgendagens smarte bærekraftige byer.  
Verden har behov for kjøling. Evnen til å kjøle ned spiller i det moderne samfunn en nøkkelrolle, på samme måte som oppvarming gjør. Næringsmiddelindustrien, helsevesenet og datasentre er bare tre eksempler på områder hvor kjøling er en avgjørende faktor, og hele sju prosent av det globale CO2-utslippet skyldes kjøling.
For femte gang arrangeres det en internasjonal sommerskole om fjernvarme;DHC+ Summer School,denne gang i Genk i Belgia. Her kan studenter og unge som jobber med fjernvarme og -kjøling i Europa lære mer om nye trender innen fjernvarme-teknologi, integrering av fornybare energiressurer, markedsføring og urban planlegging.
Elkem og Kvitebjørn Energi har inngått en samarbeidsavtale om etablering av et energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Salten i Nordland.
Ny NOx-avtale mellom næringslivet og myndighetene ble signert 24. mai. Den nye avtalen gjelder for 2018-2025. NOx-avtalen 2018-2025 er en forlengelse av Miljøavtalen om NOx 2011-2017 og Miljøavtalen om NOx 2008-2010. skriver NOx-fondet i et nyhetsbrev. 
Fjernvarme er framtidsrettet og helt nødvendig på veien til nullutslippsbyen, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.
Er Europa på veg mot et rendyrket elektrisk energisystem? Debatten på den internasjonale fjernvarmekonferansen som ble avholdt i Glasgow i forrige uke, viste behovet for at det er balanse i elsystemet; el løser ikke oppgaven alene.
I løpet av sommeren vil et av Norges største solcelleanlegg fordelt på tre kjøpesentre, en helseinstitusjon og to kontorbygg bli installert i Oslo. Det er klart etter at OBOS Forretningsbygg har signert kontrakt med Hafslund Varme om å få levert og installert solcelleanlegget.
Sverige er verdensledende på å bygge bærekraftige byer og samfunn for dermed å skape en sirkulær økonomi. Over hele landet jobbes det for å forbedre ressurshusholdningen; å gjenbruke og gjenvinne det avfallet som ikke kan material-gjenvinnes, samt varmeoverskuddet som oppstår. Nå løftes fjernvarme som en viktig del i den sirkulære økonomien, med Stockholm som et godt eksempel.
KALENDER
17. oktober