NYHETER
Oslo kommune og det finske energikonsernet Fortum er blitt enige om at Oslo skal kjøpe Fortums aksjer i kraftselskapet. Det kommer fram i en børsmelding onsdag morgen. Selskapet vil deretter bli restrukturert. Varme vil erverve 100 prosent av Klemetsrudanlegget fra Oslo Kommune hvoretter Fortum og Oslo kommue vil kjøpe 50 prosent hver av aksjene i Varme inkludert Klemetsrudanlegget fra Nye Hafslund.
Europas største batteri skal installeres i Nord-Tyskland nær grensen til Danmark. Den danske energiprofessoren Brian Vad Mathiesen med spesialfelt energiplanlegging, mener det er et feilskudd av dimensjoner, og at varmepumper ville vært en bedre løsning. Ifølge professoren kunne da både el- og varmekundene fått glede av investeringen.
Obos planlegger å bygge 3.000 boliger og 200.000 kvadratmeter kontorer og butikker på Ulven i løpet av  15–20 år. Som varmekilde vurderer Obos å benytte overskuddsvarme fra datahallen til Digiplex, som i dag  går til spille, i den nye bydelen.
Etter å ha benyttet fjernvarme under byggingen av et sykehjem i Rana, er kommunen så fornøyd – både med miljø- og økonomiske gevinster, at bruk av fjernvarme kan bli et krav ved bygging av kommunale bygg,  hvis infrastrukturen er tilgjengelig.
Norske og svenske myndigheter er enige om at Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet med et nytt mål om utbygging av fornybar kraft til 2030. Det skriver olje- og energidepartementet i en melding.  
Gassnova har i dag tildelt kontrakt til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara som alle får støtte til videre studier av fullskala fangst av CO2 ved sine anlegg.
Før Estland skal overta ordførerrollen i EU andre halvår i år, har landets regjering informert om at den deltar i International Energy Agency, IEAs program Bioenergitechnology Collaboration (TCP).
I løpet av 2016 skiftet nær 19 000 dansker til fjernvarme. Det viser ferske tall fra Danmarks Statistik.  Dermed fortsetter den positive utviklingen mot kollektivt oppvarmingssystem, som har skutt spesielt stor fart de siste fire årene. Hele 64 prosent av de danske husstandene er nå koblet til fjernvarme. 
Fjernvarmen på Notodden kan bli enda mer kortreist enn i dag. Går det som Thermokraft vil, skal treavfall fra renovasjonsanlegget på Goasholtmyra brukes lokalt istedenfor å eksporteres til Sverige.
Statkraft Varme AS og Hafslund Varme AS har inngått kontrakt med MeterTech for å få foretatt stikkprøvekontroller på deres varmemålere.
KALENDER
17. oktober