NYHETER
De nordiske statsministerne har i dag vedtatt en erklæring om at de vil jobbe for karbon-nøytralitet i hvert av de nordiske landene. Dette ser de som nødvendig for å lykkes med målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.
Den nye Beredskapsforskriften som  trådte i kraft 1. januar, har en rekke nye krav til IKT-sikkerhet. Kravene gjelder for virksomheter som har anlegg som har- eller kan få vesentlig betydning for produksjon, omforming, overføring, omsetning eller fordeling av elektrisk energi og fjernvarme.
Ved utgangen av uke 3 var fyllingsgraden i norske magasiner 57,8 prosent. Fyllingsgraden gikk ned med 2,9 prosentenheter mot 2,0 prosentenheter uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2018 er 63,9 prosent.
Rekordhøye strømpriser gjør at Eidsiva Bioenergi innfører en øvre grense på fjernvarmeprisen til alle sine kunder. Andre fjernvarmebedrifter som BKK Varme og Lyse Neo har gode erfaringer med å tilby det samme.
Anders Ygeman (S) er utnevnt til ny energi- og digitaliseringsminister i statsminister Stefan Löfvens andre regjering. Tidligere energiminister Ibrahim Baylan er utnevnt til næringsminister.
Olje- og energidepartementet inviterer til et åpent møte om energimerkeordningen for bygg torsdag 7. februar 2019. Møtet vil bli avholdt i samarbeid med Enova som under møtet vil presentere et nytt konsept for beregning av bygningers energikarakter. 
Regjeringen vil forby bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser fra 2022. Forbudet er et viktig skritt på veien til helt utslippsfrie byggeplasser i Norge, mener Norsk Fjernvarme.
Energix-programmet i Norges forskningsråd gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Totalt 90 prosent av midlene går til prosjekter der næringslivet enten er i førersetet eller er partner i prosjektet, som sikrer relevans for næringslivet.
I tjue år har Agder Energi Varme produsert miljøvennlig fjernvarme basert på spillvarme i Kristiansand. Mindre kjent er at bedriften har produsert fjernkjøling fra havdypet utenfor byen nesten like lenge.  
Knut Olav Knudsen er ansatt som forretningsutvikler i Boligenergi, som eies 50 prosent av AF Gruppen og 50 prosent av OBOS. Han kommer fra stillingen som teknisk sjef i LK Systems, og tiltrer den nye stillingen 21. januar.
KALENDER
22 - 24 mai