NYHETER
I starten av forrige uke steg CO2-prisen fra rundt 20 €/tonn til 25 €/tonn. Ikke siden 2008 har prisen på utslippsrettigheter vært så høy og det bidro til at tyske kraftpriser økte i starten av uken. Samtidig bidro mye regn til at nordiske terminpriser på kraft falt. Forskjellen mellom europeiske og nordiske kraftpriser ble dermed større, melder NVE. 
Solör Bioenergi har kjøpt Borgstena Energis andel i Vårgårda Ångfabrik. Selskapet har dermed tatt over hele ansvaret for produksjon og distribusjon av fjernvarmen i Vårgårda i Västra Götalands län. Kjøpet er et ledd i Solör Bioenergis strategi om å vokse innen fjernvarme både i Sverige og Norge. I mars kjøpte selskapet Pemco AS.
Viseordfører Anni Sinnemäki sto for innvielsen da Helsinkis nye fjernvarme- og kjøleanlegg 50 meter under Esplanadparken nylig ble innviet. De store varmepumpene i anlegget benyttes til å produsere fjernvarme og fjernkjøling. I tilknytning til anlegget er det også en giganttank for kaldt vann som rommer 25 millioner liter.
Dersom en elkjel kan byttes ut med fjernvarme, kan svært mye effekt bli ledig til lading av elbiler. Det skriver Teknisk Ukeblad.
Karbondioksidutslippene er redusert med ti prosent i den svenske fjernvarme-produksjonen og den fossile andelen har aldri vært lavere. Det viser Energiforetagen Sveriges oversikt «Lokale miljövärden för 2017» for Sveriges ulike fjernvarmenett.
Bø Fjernvarme har nær tredoblet kundemassen fra etableringen i 2007, og har jevnt og trutt  økt fjernvarmeproduksjonen basert på flis. Etablering av en akkumulatortank har medført at forsyningen til tross for sterk vekst, fortsatt er nær 100 prosent fornybar.
Stanislas Merlet (32), solenergirådgiver i Multiconsult, ble mandag kåret til Young Professional of the Year 2018 i EFCA sin anerkjente kåring. Dette er første gang i historien at en rådgiver fra et norsk selskap vinner denne prisen. Fredrik Skaug Fadnes (32) fra Norconsult tok sølvmedaljen.
Det svenske energikonsernet Vattenfall har fått 100 000 nye kunder i Tyskland i løpet av 2018. Etter salg av brunkullvirksomheten i landet vil konsernet satse videre på el- og fjernvarme, gass og søke partnerskap med produsenter av elkjøretøy.    
Da fristen for å søke om tillatelse til å lagre CO₂ på norsk kontinentalsokkel gikk ut fredag, var det kun Equinor som hadde levert søknad. Sammen med Shell og Total ønsker selskapet å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO₂-lager knyttet til en løsning med fullskala CO₂-håndtering.
Danmarks store kraftvarmeverk ligger ved sjøen og er derfor godt egnet til å bli utstyrt med store varmepumper. Men det er behov for demonstrasjonsanlegg, mener grønn tenketank.   
KALENDER