NYHETER
Det er helt utenkelig å legge opp til ny energiforsyning på Svalbard uten å gjøre noe med de gamle, trekkfulle husene i Longyearbyen, mener fjernvarmeekspert Rasmus Bøckman i Longyearbyen lokalstyre.
Etter avtale med styret slutter Oluf Ulseth som administrerende direktør i Energi Norge ved årsskiftet – sju år etter at han tiltrådte stillingen. 
Statsbygg har skrudd på miljøvennlig fjernvarme i Veterinærbygget som er under oppføring på Campus Ås. Dette vil redusere utslippene på byggeplassen med rundt 600 tonn CO2 i året. Statkraft Varmes varmesentral, som ble etablert i 2013, varmer også opp resten av NMBU og kommunale bygg i Ås sentrum.
Det danske Folketingets partier forhandler for tiden om en lovendring, som vil ha store konsekvenser for fjernvarmeselskapenes tilslutnings- og forblivelses plikt av forbrukerne.  Nå retter foreningen direkte henvendelse til Energi-, forsynings- og klimautvalget om å få satt arbeidet i bero.
Et fullskala CCS-anlegg ved Preems våtgassraffineri i Lysekil vil kunne redusere karbondioksidutslippene med en tredel. Det viser en forstudie gjennomført av Chalmers, Preem og SINTEF.
Kari Asheim er fra oktober ansatt i Regnskogsfondet hvor har ansvaret  for policy, kommunikasjon og marked. Hun kommer fra Miljøstiftelsen ZERO, hvor hun de siste seks årene har ledet ZEROs transportarbeid.
Det norske selskapet Arbaflame har sammen med partnere blitt tildelt 180 millioner kroner fra EUs forskningsprogram Horisont 2020 for å konvertere ENGIEs kullkraftverk i Rotterdam til Arbaflames patenterte og dampbehandlede trepellets.
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overrakte onsdag Statens pris for byggkvalitet til Ulstein Arena under Byggkvalitetsdagen i Oslo.
CO2-utslipp på avfallsforbrenning reduserer ikke klimagassutslippene, skriver fagdirektør Henrik Lystad i Avfall Norge og kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme i et felles leserinnlegg i Dagens Næringsliv.  
I tøff konkurranse med 62 andre kvinner i energibransjen ble Saira Alladin regionsjef i Sweco kåret til Årets kraftkvinne i Sverige torsdag. Blant de nominerte var også lederen for Energiforetagen Sverige Pernilla Winnhed.
KALENDER
22 - 24 mai