NYHETER
En brann i restavfallet ved forbrenningsanlegget Trehørningen på Hamar fredag ble slukket på et drøyt kvarter. Politiet varslet om brannen klokken 15.43. Klokken 15.59 varslet politiet at brannen var slukket og at alt var under kontroll.  
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sto torsdag for den offisielle åpningen av biobrenselanlegget ved Norturas anlegg i Ringsaker kommune, som dermed er selvforsynt med damp basert på sagflis. I sin tale fremhevet ministeren Nortura som en foregangsbedrift for å lykkes med det grønne skiftet.
Agder Energi Varme har inngått avtale med utbygger Skanska om leveranse av miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann i Bjørndalen i Kristiansand. Den totale miljøsatsingen i området har bidratt til betegnelsen Fremtidens bydel.
I midten av september stemte Europaparlamentet nei til EU-kommisjonens forslag om hvordan medlemslandene skal bokføre utslipp og opptak fra  karbondioksid fra skogbruk.  Både Sverige og Finland er sterkt imot forslaget da det truer vårt skogbruk og muligheten til å benytte mer bioenergi. 
Kull- og kjernekraft er så pålitelige energikilder at de må få bedre inntjening. Det mener USAs energiminister Rick Perry, som krever at energimyndigheten FERC innen to måneder endrer prissettingen på elmarkedet, til fordel for eldre kraftverk.
Som en del av et større forskningsprosjekt om IKT-sikkerhet i norsk energiforsyning har NVE gjennomført en kartlegging av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen, hvor også fjernvarmebedrifter er forespurt. Nær 70 % av respondentene melder om at de har hatt uønskede IKT-sikkerhetshendelser, skriver NVE på sine nettsider.
Mo Fjernvarme er snart ferdig med første del av oppgraderingen som vil innebære mer overskuddsvarme fra Elkem Ranas røykgass.
Trysil Fjernvarme har nå funnet hovedlekkasjen de har lett etter siden tidlig i sommer. Nå lekker det ikke lenger varmtvann ut i grunnen under sentrumsområdet i Trysil.
Næringsmiddelprodusenten DuPont Nutrition Biosciences i Grindsted på Jylland, innviet mandag et nytt flisfyrt anlegg som bidrar til å erstatte 18.000 tonn kull, og baner vegen for utnyttelse av overskuddsvarme til byens 3.700 varmekunder.
Svenske SaltX Technology har utviklet et skalerbart termisk energilager som kan plasseres både i kraftverk og i leiligheter.  Vattenfall vil teste en høyvarmepilot. Det skriver Fjärrvärmetidningen.se.
KALENDER