NYHETER
På Kaupanes i Eigersund investeres det i ny industri for nær en milliard kroner, som vil medføre et markant økt energibehov på øya. For å dekke dette behovet vurderes det bla å etablere et fjernvarmeanlegg basert på overskuddsvarme.
Etter at Enova lanserte tilbudet om støtte til innovative energi- og klimaløsninger i bygg og områder i 2016, har etaten gitt støtte til 56 konseptutredninger. Nå er de første konseptutredningene ferdige, og viser med tydelighet at det er nyttig at ulike miljøer går sammen allerede i utredningsfasen. Nå håper Enova at kunnskapen inspirerer til flere innovative prosjekter; første søknadsfrist for konseptutredningsstøtte er 1.mars.
Den franske energiministeren Sébastien Lecornu har i dag gjort det kjent at han vil reise til Alsace den 18. januar for å nedsette en styringskomite for å realisere nedstenging av kjernekraftverket i Fessenheim, som skal være fullført innen 2019.
Etter enighet i EU om nye mål i revidert avfallsregelverk, må landets kommuner, næringsaktører og innbyggere forberede seg på obligatorisk kildesortering av matavfall fra 2023. Det skriver Avfall Norge på sine nettsider.
"Fjernvarme er en klimavennlig løsning for Gjøviks energiprodusenter og  konsumenter." Det skriver Tord P.R.L. Araldsen energi- og klimarådgiver ved Energigården i et motinnlegg til politiker Finn Olav Rolijordet (Rødt) i Oppland Arbeiderblad vedrørende tilknytningsplikt for fjernvarme i kommunen.
I løpet av 2018 vil det være mulig for de danske el- og varmeselskapene å handle miljøvennlig biomasse på energibørsen BiomassPool. Biomasse-børsen kommer til å fungere på samme måte som el og gass handles på energibørser rundt om i Europa.
Før jul vil tre millioner julegraner bæres inn i svenske hjem. Og hvem vet om det ikke er de svenske husholdningenes største miljøvennlige innsats i løpet av hele året.Når julegranen har gjort tjenesten over jul kan den flises og gjenvinnes som varme i varmesentraler.  (svebio.se)
Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører også en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. NVE er opptatt av at regelverket er så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig, og har derfor sendt et forslag til et helhetlig og fremtidsrettet sikkerhetsregime for forsyningssikkerheten på høring. 
EUs ministerråd har nettopp inngått avtale om at minst 27 prosent av all energi i 2030 skal komme fra fornybar energi.Det skjer etter at både Kommisjonen og EU-parlamentet vedtok å øke andelen fornybar energi fra 20 prosent i 2020 til 35 prosent innen 2030 tidligere denne måneden.
Som ung forsker ved SINTEF var Egil Evensen med å utrede fjernvarme-utbygging i Trondheim. Og da han senere ble tilbudt jobb som leder for fjernvarme i Trondheim Elektrisitetsverk, takket han ja – kraftig lønnstap til tross.  Siden har han bidratt til å sette fjernvarme på kartet – til glede for både beboere i Trondheim og i landet for øvrig.
KALENDER