NYHETER
I tøff konkurranse med 62 andre kvinner i energibransjen ble Saira Alladin regionsjef i Sweco kåret til Årets kraftkvinne i Sverige torsdag. Blant de nominerte var også lederen for Energiforetagen Sverige Pernilla Winnhed.
I en fersk rapport identifiserer SINTEF drivere, barrierer, muligheter og utfordringer knyttet til dagens anskaffelsespraksis når ambisjonen er fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Ulike tiltak for reduksjon av utslipp diskuteres med utgangspunkt i prosesser, optimering, energibruk og livssyklusanalyser.
Eidsiva Bioenergi og Rambekk renseanlegg har i fellesskap etablert en ny varmesentral for utveksling av varme mellom renseanlegget og fjernvarmenettet i Gjøvik. Anlegget ble offisielt åpnet tirsdag.
John Vincent Haugen (52) har tiltrådt som adm. direktør i Drammen Fjernvarme. Han er utdannet sivilingeniør ved NLH Ås og maskiningeniør ved GIH Gjøvik.  Han kommer fra stillingen som innkjøpssjef hos Adritz Hydro AS, og har tidligere bla jobbet for Norske Skogindustrier som produksjonssjef og ved Moelven Soknabruket både som produksjonssjef og driftssjef.
Under Venstres landskonferanse i helgen mottok lederen for HeatWork AS Reidar Schille Venstres Miljøpris av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Bakgrunnen er familiebedriftens utvikling av produkter til byggenæringen med null utslipp, ingen avgasser og 100 prosent miljøvennlighet.    
Eiere av næringsbygg og offentlige bygg får fra nå av ikke lenger støtte fra Enova til å installere tradisjonelle luft-vann-varmepumper. Enova vil stimulere byggeierne til å velge mer innovative løsninger og varmesentraler som gir mindre belastning på strømnettet. For privathusholdninger beholdes støtten enn så lenge.
Kongen i statsråd har i dag utnevnt byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Kjetil Lund (48) til direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Han vil etter planen tiltre stillingen den 1. april 2019.  
Den 11. oktober la EU-kommisjonen fram en oppdatert strategi og handlingsplan for å utvikle en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi som skal tjene det europeiske samfunnet, miljøet og økonomien.  
Fredag ble Alta Fjernvarmes nye anlegg med en årsproduksjon på 13 GWh offisielt åpnet av ordfører Monica Nielsen, og i dag ble anlegget satt i drift. Dermed kan beboerne i Alta sentrum nyte godt av miljøvennlig varme basert på kortreist returtrevirke fra regionen – en varmeressurs som tidligere ble sendt til Sverige.    
Statsministerens kontor har engasjert Bjørn Siem Knudsen som politisk rådgiver for olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Politisk rådgiver Christian E. Haugen sluttet i Olje- og energidepartementet.
KALENDER
22 - 24 mai