NYHETER
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 55,3 øre/kWh i 3. kvartal – en oppgang på 66 prosent fra samme kvartal i fjor. Man må tilbake til 1. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris, melder SSB.
Vattenfall Värme satser totalt tre milliarder kroner på sitt kraftvarmeverk i Uppsala for å halvere CO2-utslippene fram til 2022. For å lykkes erstattes torv med biobrensel og fossil olje med bioolje. Uppsalas bybilde vil også kompletteres med et helt nytt arkitekttegnet kraftvarmeverk som etter planen vil stå klart i 2021.
It-giganter som Google, Facebook og Apple som planlegger å etablere datasentre i Danmark, bør sørge for at spillvarmen fra datasentrene utnyttes til fjernvarme. Det mener folketings-kandidat SF Marianne Bigum - et syn hun deler med bla Lars Haltbrekken SV - medlem av energi- og miljøkomiteen, og den norske varmebransjen.
Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.
Tidligere i år leverte Kristin Nørstebø masteroppgave på NTNU i samarbeid med Agder Energi Varme (AEV). I oppgaven evaluerte hun en ny trerørsløsning for vannbåren varme i leilighetsbygg og konkluderer med at løsningen gir redusert varmetap og pumpearbeid, mindre plassbruk, lavere returtemperatur og reduserte investeringskostnader.
Bossnettet i Bergen var med i finalen for Smart City-løsninger, men måtte se seg slått på målstreken av Kina, som vant med en løsning for smarte bygninger.
EU-parlamentet har nå godkjent et bindende mål om fornybare energikilder (32 prosent) og veiledende mål for energieffektivisering (32,5 prosent) for 2030, som er sentrale for å nå EUs klimamål. 
Euroheat & Power - morforeningen til fjernvarmeorganisasjonene i Europa, har lansert en ny app for å bidra til at bransjen skal ligge i front på digitalisering. Den er ment å gi en raskere og eksklusiv tilgang til informasjon om bransjen.
Samferdselsminister Jon Georg Dale har i skriftlig svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) signalisert at handlingsplan for fossilfrie bygge- og anleggsplasser vil komme i 2019. Byggenæringens Landsforening (BNL) er glad for dette.
NVE har revidert kraftberedskapsforskriften, og inviterer alle KBO-enheter og høringsinstanser til informasjonsseminar om de viktigste endringene - og hva disse betyr for selskapene. Seminaret avholdes hos NVE Middelthunsgate 29 på Majorstuen i Oslo, onsdag 28.november kl 10:00-14:30.    
KALENDER
22 - 24 mai