NYHETER
Hafslund AS har inngått avtale om salg av alle aksjene i energigjenvinningsselskapet Bio-El Fredrikstad AS til Kvitebjørn Energi AS.  Anlegget produserer 135 GWh energi med industridamp, fjernvarme og el fra 50.000 tonn brennbart avfall.    
De kommende datasentrene i Danmark vil ha store mengder overskuddsvarme, men tøffe økonomiske rammevilkår og sentrenes plassering gjør at det blir vanskelig å utnytte denne varmen. Det viser beregninger fra Grøn Energi.
Svein Ove Slinde er ansatt som ny leder i Statkraft Varme fra 1. oktober. Han kommer fra stillingen som regiondirektør Midt Norge innen forretningsområdet Produksjon i Statkraft. Slinde overtar stillingen etter Bjørn Hølaas som fra samme dato begynte å jobbe i den sentrale HR- organisasjonen med lederutvikling og lederstøtte.
På Fjernvarmedagene Urban Energi 16.-17. oktober arrangeres det et forseminar for varmerørleggere. Temaene er rørleggerens møte med den urbane energien - hvordan få et vannbårent anlegg med fjernvarme til å fungere best mulig? Hvilke muligheter gir dette anlegget for rørleggeren? Og hvilke forventninger har markedet til vannbårne anlegg?
Geir Jansen (54) er utnevnt som ny daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening fra 1. januar 2019. Han er utdannet rørleggermester og har lang fartstid fra ulike deler av varmebransjen. Jansen jobber i dag som teknisk fagsjef for varmemarkedet i Heidenreich AS..Han overtar stillingen etter Rolf M. Blaker som fylte 70 år i mai.
Det nye Aalborg Universitetshospital ved Aalborg skal kjøles med kaldt vann fra dyp og iskald krittsjø. Det vil gi en stor el-besparelse og begrense CO2-utslippene, ifølge leverandøren.
Monica Havskjold er ansatt som ny avdelingsleder for energi, miljø og teknikk i Erichsen & Horgen. Hun kommer fra stillingen som seksjonssjef for energibruk og teknologi i NVE,og har tidligere hatt ulike stillinger i energibransjen, bla innen fjernvarme-sektorensom driftsjef for utbygging  av fjernvarme i Bærum elverk og som leder for Fjernvarmeforeningen - nå Norsk Fjernvarme.
I Danmark ønsker eksperter i Grøn Tenketank å utnytte mer av overskudsvarmen fra industrien til fjernvarme. For å lykkes foreslår de å etablere ”danseskoler”, for å få en tettere dialog mellom industri- og fjernvarmebransjen.
Nordrhein-Westfalen – Tysklands tettest befolkede delstat med 18 millioner innbyggere, vurderer å erstatte kull med geotermi for å oppnå karbonfri fjernvarme i fremtiden.
Ordfører Erik Sletten sto for den offisielle åpningen av flomvollen i Trysil i forrige uke. Flomvollen skal sikre kontinuitet i driften til både Moelven Trysil og Trysil fjernvarme og vil spare selskapene for store utgifter forbundet med skader under vårflommen.
KALENDER