NYHETER
Samtlige partier på Christiansborg har blitt enige om å sette en fast pris på den danske overskuddsvarmen, med håp om at den lettere skal kunne utnyttes. Fjernvarmebransjen er fornøyd med dette, men ønsker flere tiltak.
Kraftprisene i Norge gikk i forrige uke ned 5 - 6 prosent til om lag 39 - 40 øre/kWh. I uke 12 var nettoimporten til Norge 332 GWh, som er den sjuende uken på rad med nettoimport.  
Energilagringsselskapet SaltX Technology har nå startet driften av selskapets storskala pilot ved Vattenfalls kraftvarmeverk i nord-Berlin. De første inn- og utladningene er gjennomført med vellykket resultat. Hensikten med lageret er å utnytte overskudds el fra vindparker i Nord-Tyskland i fjernvarmenettet i den tyske hovedstaden.
Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere effektbelastningen på energisystemet. De nye reglene gjelder fra 25. mars og første søknadsfrist er allerede 1. april.
Regjeringens ambisjon om at to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal tilfalle norske aktører, ble for første gang nådd i 2018. Norske aktører fikk tilgang på forsknings- og innovasjonsbasert kunnskap for nær 50 mrd. kroner. Mest midler ble mottatt innenfor energi med omlag 1 milliard kroner.
Sammen med avfallshåndteringsselskapet AEB Amsterdam starter Vattenfall nå et prosjekt for å koble sammen og utvikle ulike deler av fjernvarmenettet i Amsterdam. Prosjektet innebærer at takten på utfasingen av naturgass til oppvarming forseres.    
Under Varmepumpekonferansen tidligere denne uken vant Tine prisen for større varmepumpeanlegg 2018. Meierikjeden fikk prisen for bla å ha tatt i bruk miljøvennlig og innovativ varmepumpeteknologi bla i Ålesund og Bergen.
Enova ga i fjor tilsagn om 1,8 milliarder kroner til 987 energi- og klimaprosjekter i virksomheter, og 275 millioner kroner i støtte til nær 15 000 energitiltak i norske hjem. Støtten til fjernvarme- og teknologiprosjekter rettet mot energisystemet utgjorde 160 millioner kroner.
Norge og Island sender nå EU forslag til avtale om å samarbeide om å nå målene om minst 40 prosent utslippskutt fra 1990 til 2030. Dersom EU godtar forslaget, vil Norge ta del i EUs klimaregelverk fra 2021 til 2030. Norge vil imidlertid fortsatt stå fritt til å bestemme hvordan de nødvendige utslippene skal kuttes.
I ti år har fotball-lag i alle aldre spilt fotball ute på Hønefoss også vinterstid, takket være oppvarmet stadion basert miljøvennlig fjernvarme fra Vardar Varme. Hønefoss Ballklubb er fornøyd over at Vardar nylig har fornyet sponsoravtalen med klubben.
KALENDER
22 - 24 mai