NYHETER
Styret i BKK Varme har bevilget 25 mill. kroner til å bygge solcelleløsninger hos kundene. Fra eget solcelleanlegg har BKK fått god kompetanse og erfaring, og tilbyr nå en løsning der BKK bygger, eier og drifter solcelleanlegg på vegne av kunden.
Norsk Energis Energi- og miljøpris (EMIL-prisen) for 2019 ble torsdag tildelt Joh. Johannson Kaffe AS. Selskapet fikk prisen for å ha bygget en ny fabrikk for kaffeforedling hvor bygget har klimanøytral drift, og hvor produksjonen med kaffeforedling skjer med minimalt energibruk og med svært lave klimautslipp.  
Temperaturer over normalen og langhelg i forbindelse med pinsen reduserte kraft-etterspørselen i Norge i forrige uke.  Samtidig ga mye nedbør høy vannkraftproduksjon. Dette resulterte i nettoeksport ut av Norge.  
I fjor hadde Agder Energi Varme rekordhøy produksjon av fornybar fjernvarme i Kristiansand, som er Norges femte største fjernvarmeby.
Aldri før har det blitt produsert mer fjernvarme i norske byer enn i fjor. BKK, som  er den fjerde største produsenten av fjernvarme i Norge, hadde rekordproduksjon i 2018 på 322 GWh. Dette tilsvarer oppvarmingsbehovet til 32.200 leiligheter.
Vinteren 2017 startet Kvitebjørn Varme produksjonen av fjernvarme på Skattøra basert på spillvarme fra kortreist avfall som ikke kan gjenvinnes. Nå vil selskapet utvide kapasiteten både på Skattøra og ved Breivik-sentralen, hvor fjernvarmeproduksjonen er basert på returflis.
Teknologi-bedriften Asetek skal om litt knytte deres eget lille datasenter, uten å benytte  varmepumpe - direkte til Aalborgs fjernvarmenett. Selskapet benytter 'liquid cooling' til deres servere, og kan levere overskuddsvann med samme temperatur som fjernvarmens fremløp.
Med innføringen av EUs Energieffektiviseringsdirektiv kan det bli aktuelt med et krav om individuell måling av varme og kjøling. Norsk Energi har derfor, på oppdrag fra NVE, levert en rapport om individuell måling av varme og kjøling, med fokus på kostnader.
I 2018 var forbruket av fjernvarme på 5,7 TWh, som er en økning på 5 prosent fra 2017. Om lag 20 av fjernvarmeleverandørene leverer også fjernkjøling. I 2018 ble det brukt 221 GWh fjernkjøling, som er nesten 30 prosent mer enn året før. Det melder SSB.
Aldri før har det blitt produsert mer fjernvarme i norske byer enn i fjor. En rekordvarm sommer førte i tillegg til rekordproduksjon av fjernkjøling.
KALENDER