NYHETER
Det er et enormt potensial for billig og klimavennlig fjernkjøling i verden, viser ny rapport fra Rambøll, på oppdrag fra DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Men skal danske virksomheter kunne ta del i markedet, er det nødvendig med et sterkt hjemmemarked, konkluderer rapporten.
Klimaminister Vidar Helgesen vil gjerne ha vannbårne oppvarmingsløsninger for å avlaste kraftnettet i den storstilte elektrifiseringen Norge står foran. Det kan gi milliardbesparelser. Men regjeringen hans legger opp til det motsatte, skriver kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.
IT-selskapet Borderlight skal bygge en datahall med en kapasitet på fem megawatt i Stockholm, der Fortum Värme skal gjenvinne overskuddsvarmen. Datahallen er utformet spesielt for varmegejnvinning, og vil  skape miljøvennlig varme som kan dekke varmebehovet til 10 000 moderne leiligheter i den svenske hovedstaden.
En ny rapport fra Carbon Limits/Avfall Norge slår fast at å innlemme avfallsforbrenning i EUs kvotepliktige sektor vil ha liten innvirkning på utslippene. Det skriver Avfall Norge på sine nettsider.  
I begynnelsen av juni startet BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.      
I forrige uke gikk kjernekraftproduksjonen i Sverige kraftig ned grunnet vedlikehold.  Nå er bare om lag halvparten av kjernekraftverkene i normal drift. Samtidig var den samlede vindkraftproduksjonen i Danmark og Sverige på det laveste nivået til nå i år. Disse faktorene medvirket til en økning i kraftprisen i de nordiske prisområdene.
Nå kan det snart bli slutt på flammen på taket hos Eramet Norway i Sauda. Gjennom et pilotprosjekt med nærmere 12 millioner Enova-kroner i støtte skal Eramet teste ut gassmotorer som skal omdanne ovnsgass til strøm og varme. Potensialet i en fullskalaløsning er 200 GWh termisk energi og 100 GWh el.
For første gang i historien kommer en kinesisk energiminister på offisielt besøk til Danmark. Energiminister Nur Bekri skal blant annet besøke forbrenningsanlegget Avedøreværket, som er langt mer fleksibelt og energieffektivt enn de kinesiske forbrenningsanleggene. Kina ønsker seg bla mer fornybar energi i fjernvarmenettet.
Under EM-uken  i Ridsport som arrangeres i Gøteborg denne uken, vil 300 tonn stallgjødsel bli gjenvunnet som fjernvarme og el. All gjødsel vil bli tatt hånd om av Renova Miljö og omdannet til energi.
Energinet.dk og hollandske TenneT er i ferd med å legge en ny Nordsjø-høyspentkabel kalt Cobra. Tilkoblingen til det danske elnettet skjer ved en ny transformatorstasjon ved Bramming, som utvikler varme, som fjernvarmekundene i Bramming kan få nytte av. 
KALENDER
17. oktober