NYHETER
Å varme byene med ressurser som ellers ville gått tapt er både fornuftig og framtidsrettet -  og frigjør kraft til den øvrige elektrifiseringen av samfunnet, skriver direktør Nancy Strand i Avfall Norge og daglig leder Heidi Juhler i et innlegg i Dagens Næringsliv.
I midten av juni starter BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.
I takt med at stadig flere store eiendommer i København knytter seg til Hofors fjernkjølingsnett, er det behov for å utvide kapasiteten. Energiselskapet har dermed bygget et  sjøvannskammer ved en av sine to kjølesentraler.
Den 22. februar boblet det kokende vann fra Kvitebjørn Varmes fjernvarmeanlegg ut i Storgata i Tromsø. Nå viser undersøkelser foretatt av Kvitebjørn Varme, DnV GL og Norsk Energi at det er en konstruksjonsfeil på et bukserør som var årsaken. Repara-sjonene, som er planlagt ferdig 1. juli, vil koste mellom sju og åtte millioner kroner.
Innen 2020 har EU som mål at 20 prosent av all energi skal komme fra fornybare kilder. For de fleste medlemslandene har omstillingen gått bra, for enkelte ikke så bra, men for Sverige har det godt veldig bra, skriver Kundkraft.
Aldri før har fjernvarmebransjen levert mer grønn fjernvarme enn nå, viser ny SSB-statistikk. Også produksjonen av fjernkjøling øker.
De nordiske landene ble enig om en ny felles klimadeklarasjon på sitt møte i Oslo tirsdag. Oslo-deklarasjonen framhever klimaendringene som en av menneskehetens største utfordringer, og ministrene uttrykker sin sterke støtte til klimavitenskapen og faktabasert lovgivning. 
Fjernvarme og fjernkjøling er mer utbredt i Europa enn i resten av verden. Infrastrukturen har imidlertid et stort potensial for å bli fremtidens varme- og kjølesystem globalt.  Men større innsats trengs for identifisering, vurdering og implementering av disse potensialene trengs for å høste de globale fordelene med fjernvarme og - kjøling.
Jan Arild Wathne (53) får utvidet ansvar som leder for hele GKs virksomhet i Norge, etter å ha ledet GK Inneklima AS siden august 2016. Han overtar dette ansvaret etter konsernsjef Jon Valen-Sendstad, som har fungert i rollen det siste året. Valen-Sendstad fortsetter som konsernsjef for GK Gruppen AS.
Akershus Energi, som i 2016 hadde et godt resultat, ikke minst takket være vekst innen både vannkraft- og varmeproduksjon, ønsker i løpet av 2017 å finne en finansiell og/eller industriell medeier for varmeselskapet. Dette som ledd i konsernets diversifiserings-prosess. Ifølge en melding om konsernets årsresultat, vil dette kunne utvikle selskapet, og sikre en videre vekst.
KALENDER
17. oktober