NYHETER
Januar ble Stjørdal Fjernvarmes beste produksjonsmåned og 2018 ble selskapets beste produksjonsår siden det flisbaserte anlegget ble tatt i bruk i 2015.
Kullkraften i EU reduseres mest i land som benytter fornybar energi, viser en fersk rapport. Det motsier påstanden om at disse landene i første omgang velger å benytte gass som alternativ til kull på kort sikt.
Fjernvarmeprisen til Akershus Energi Varmes kunder følger normalt utviklingen i den ordinære strømprisen. Det setter energiselskapet nå en midlertidig stopper for.
Ved HSB Living Lab tester forskere ved Chalmers tekniska högskola en egenutviklet app, som hjelper beboere å organisere og følge eget energiforbruk. Appen kan også bidra til å redusere effekttopper og miljøpåvirkning ved endret adferdsmønter.
Enova lanserer ny og spisset satsing på fornybar og effektiv energibruk i industrien. Utfasing av fossil energi, bedre utnyttelse av spillvarme og flere oppdrettsanlegg over på landstrøm er satsingsområdene i første runde.
Enova har i dag tildelt totalt 210,3 millioner kroner til åtte storskala demoprosjekter av fremtidens energisystemer. Totalt har 33 prosjekter søkt om støtte i konkurransen. Fortum Oslo Varmes mikroenergisystem for Furuset bydel var et av prosjektene som gikk seirende ut.
Hans Even Helgerud i Norsk Energi ER historien om introduksjon av energiledelse i Norge. Mens Alf-Tore Haug i Elkem har gjort en forskjell i kraftforedlende industri. Onsdag kveld ble de begge tildelt Enovaprisen.  
NOx-fondet innfører strengere krav til store søknader og avvikler støtte til marginale NOx-reduksjoner. 
Når Vinterparken Snø på Lørenskog står klar i 2020 vil den ikke bare glede ski-entusiaster, men også beboere i nærheten med fornybar varme basert på overskuddsvarme fra kjølemaskinene.
Tyskland bør kunne stenge alle landets kullkraftverk senest i 2038. Dersom strømmarkedet, arbeidsmarkedet og den økonomiske situasjonen tåler det, kan utfasingen være fullført allerede i 2035.
KALENDER
22 - 24 mai