NYHETER
Vardar Varme vant fram med argumentene om kollektiv energiløsning til nye Benterud skole i Hønefoss. Et bredt flertall av kommunepolitikerne mener fjernvarme var beste løsning.
Fra 2023 skal det være slutt med å fyre med kull på DONG Energys kraftvarmeverk. Ledelsen har dermed satt dato på når det børsnoterte danske selskapets el- og varmeproduksjon skal komme fra biomasse.
Fjernvarme, godt isolerte bygg og smarte målere gir alle et mer effektivt, sikkert og miljøvennlig energisystem, mener olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). 
Armatec AB som inngår i Ernströmgruppen kjøpte i november 2015 100 prosent av aksjene i SGP Varmeteknikk. Nå skifter den norske virksomheten navn til SGP Armatec AS.
Erfaringer fra Nordsjøens borearbeid og leveransemodeller bør implementeres i fjernvarmesektoren, hvis man skal starte med geotermi.  Det mener Lars Andersen direktør i offshore-selskapet Ross DK. Visedirektøren i Dansk Fjernvarme Kim Behnke er imidlertid uenig.
Amerikanske Facebook bekrefter nå, at de undersøker om overskuddsvarmen fra deres kommende datasenter i Odense i Danmark kan benyttes. Når det er kaldt, vil mye av overskuddsvarmen bli blandet med kald luft utenfra og ført tilbake til serverhallene, men når det er varmt vil man undersøke hvordan man kan benytte varmen til andre formål.
I et portrettintervju med Norsk VVS nr. 1 er Hafslund Varmes konserndirektør Eirik Folkvord Tandberg klar på at kundens opplevelser inne i bygget blir stadig viktigere. I tillegg til å levere fornybar fjernvarme er selskapet derfor opptatt av å utvikle produktene og tjenestene etter utviklingen i markedet og hva de tror kundene vil ønske seg fram i tid.
I 1967 ble den første ideen om å brenne restavfall i Tromsø lansert. 50 år etter er det nye avfallsforbrenningsanlegget på Skattøra i drift. Dermed kan avfallet fra nabobygget Remiks, som tidligere ble transportert 100 mil med bil til Sverige, i stedet varme lokalbefolkningen.
Energiföretagen Sverige har utpekt Sveriges vakreste fjernvarmeanlegg. Vinneren ble Varberg Energis flisbaserte varmeverk Flisan af Varberg, med Borås Energi och Miljös Ryaverket og Fortum Värmes Värtaverket i Stockholm på delt andreplass.
Jämtkraft Värme benytter fornybar energi fra skogen som brensel til sine 17 anlegg nordvest i Sverige. Men fortsatt kreves det en liten andel fossil olje for å drifte kjelene, ved oppstart og ved kaldt vær. For tiden tester selskapet bruk av bio-oljer for å få fossilfrie anlegg allerede i 2020,
KALENDER
17. oktober