NYHETER
Torsdag la Riksrevisjonen fram en rapport om «myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser». Den viser at Norge i 2016 kun hadde nådd en liten brøkdel av målet for økt bruk av bioenergi i 2020 i løpet av åtte år.
Norwegian Green Building Council og Grønn Byggallianse vedtok på årsmøtene tirsdag 3. april å slå seg sammen til en felles organisasjon med virkning fra 1. juli 2018.Katharina Th. Bramslev blir ny daglig leder. Det skriver partene i en felles pressemelding.
Forbrenningsanlegget Amager Bakke i København er langt, langt mer miljøvennlig enn sin forgjenger. Ifølge målinger fra det siste halve året, reduserer det nye anlegget NOx -utslippene tilsvarende NOx - utslippene fra 50.000 biler.
Kommunestyret i Ulsteinvik står samlet bak en uttalelse der de oppfordrer fylkeskommunen i Møre og Romsdal til å benytte det eksisterende fjernvarmeanlegget basert på sjøvann til oppvarming av Ulstein videregående skole.
Svenske energimyndigheter bevilger 900 000 kroner til Öresundskraft for å utvikle ny teknologi for varmelagring i fjell. Planen er å varme opp fjellgrunnen med overskudds-varme fra Filbornaverket om sommeren, for deretter å benytte varmen om vinteren.
På Ørland har de fiskeforedlingsbedriften Grøntvedt Pelagic, kampfly, dyneproduksjon og stor gulrotproduksjon. Nå vurderer politikerne en ny næring; videreforedling av gulrøtter basert overskuddsvarmen fra kjølelagrene til fiskeforedlingsbedriften.
Mo Fjernvarmes nye, mobile løsning for byggtørk erstatter tradisjonelle dieselaggregater. Det gir både miljø- og økonomiske gevinster. – Det er både driftssikkert, renere, gir mindre støy og dermed bedre HMS for bygningsarbeiderne, sier  prosjektleder i HENT, Pål Høsøien.
Mandag var det klart for åpning av Brønderslev Forsynings nye kraftvarmeverk basert på både solfangere og bioenergi. Ifølge den danske energi-, forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt, som sto for innvielsen, er kraftvarmeanlegget en nyhet som vil vekke oppsikt verden over.
Byrådet i Oslo foreslår å samle eierskapet til Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS under ett felles morselskap som vil være 100 % eid av Oslo kommune. Forutsatt bystyrets godkjennelse, blir den samlede virksomheten en betydelig aktør i norsk energibransje.
I fjor tildelte Enova 2,3 milliarder kroner, og støttet rundt 900 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor, samt over 8000 energitiltak i norske boliger. Totalt forventes prosjektene som har fått støtte å gi 1,9 TWh i energiresultat og 133 MW i effektresultat.
KALENDER