NYHETER
Det kan gi både miljømessige og økonomiske gevinster å lagre sommerens billige og fornybare varme til vinteren. Det viser det svenske forskningsprosjektet Byggnær sesonglagring av fjernvarme, gjennomført i samarbeid mellom Devcco og RISE, i regi av forskningsprogrammet Fjärrsyn.
Med Enova-støtte på 45 millioner kroner innvilget, kan Lyse Neo gå i gang med å legge et ni kilometer langt hovednett for fjernvarme i Stavanger - fra Jåttåvågen i sør til Urban Sjøfront øst i byen. Dermed vil samtlige store byer i Norge om litt  kunne tilby innbyggerne fjernvarme.
Høringsfristen for forslaget til TEK17 gikk ut 10. februar. DiBK, som er ansvarlig for å behandle høringsforslagene,  mottok nesten 200 høringsuttalelser før fristens utløp. Høringsuttalelsene kan lastes ned her.
Fra 2010 har 110 fjernvarmeselskaper fusjonert. I samme periode har antall fjernvarmekunder økt med 110 000 og den gjennomsnittlige fjernvarmeprisen er redusert med 18 prosent. Ifølge Dansk Fjernvarme forventer man at samarbeid, fusjoner og konsolidering i fjernvarmen vil fortsette de kommende årene.
Forskere og energivirksomheter vil smelte el, varme og transport til ett samlet fornybart energisystem. En av utfordringene er ifølge direktør Jan Eric Thorsen i Danfoss å få de mange aktørene på energimarkedet til å spille sammen. 
Mo Fjernvarme har investert 22 millioner kroner i ny elkjel som tas i bruk i februar. Det gir større fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen og økt leveransesikkerhet.
Hafslund Varme oppnådde sitt beste årsresultat noensinne i 2016. Økende kundemasse, ny satsing på kjøling og bedre energipriser preget året for selskapet.
Vattenfall har besluttet å etablere et moderne kombinert kraftvarmeverk basert på gass i Berlin. Med det nye kraftvarmeverket støtter Vattenfall Berlins ambisjon om å ligge i forkant både når det gjelder klimagassutslipp og energiomlegging.
Konsernsjefen i Vattenfall Magnus Hall beskriver Vattenfalls resultat for 2016 som to sider av samme mynt. På den ene siden vises resultatet på et mangemilliard tap, nå for fjerde gang og vel seks milliarder mer enn i fjor. På den andre siden en stor del som skyldes salget av brunkullsvirksomheten og en effekt av de lave prisene, skriver nyhetsbyrået TT (energinyheter.se)  
På Island har geologer nå lykkes med å gjøre det dypeste borehullet noen gang i en vulkan.  Geologene som deltar i prosjektet Iceland Deep Drilling Project, IDDP  har kommet nesten fem kilometer ned, nærmere bestemt 4 659 meter.
KALENDER
17. oktober