Miljøambassadør åpnet fjernvarmesentral i Arendal
22. mai 2008

Svein Tveitdal er utnevnt som Norges første miljøambassadør for Arendal. Onsdag 21. mai åpner han den nye fjernvarmesentralen i byen.

FN-byen Arendal vil fra og med 2008 bli Norges første klimanøytrale kommune, og har nettopp utnevnt Svein Tveitdal som landets første kommunale miljøambassadør. Med sin lange erfaring som direktør innen FN-systemet, vil Tveitdal være en viktig pådriver for at kommunen skal oppfylle sine miljøambisjoner, samt utvikle FN-byen Arendal og dens internasjonale profil.

Utbygging av fjernvarme er et sentralt bidrag til at Arendal skal kunne redusere CO2-utslippene og nå sine klimamål. Agder Energi Varme har investert 56 millioner kroner i fjernvarmeanlegg i byen. Den nye fjernvarmesentralen skal i første omgang levere 20 GWh, som tilsvarer varmebehovet til 2.000 husholdninger. Anlegget har kapasitet til det dobbelte. Metangass fra Heftingsdalen avfallsdeponi skal være hovedenergikilde.
KALENDER