100 millioner til miljøvennlig oppvarming i husholdningene
15. mai 2008

Regjeringen vil styrke tilskuddsordningen til husholdninger i revidert budsjett 2008. Styrkingen innebærer at Enova totalt vil disponere om lag 100 millioner kroner i støtte til miljøvennlig oppvarming i husholdningene i 2008.

Formålet med ordningen er å bidra til at modne teknologier med begrenset utbredelse på markedet blir mer tilgjengelige for husholdningene. Pelletskaminer kan tidsstyres og termostatstyres slik at de er godt egnet som en stabil hovedoppvarmingskilde. Væske-til-vann og luft-til-vann varmepumper har ikke hatt samme markedsutvikling som luft-til-luft varmepumper, og trenger et løft for å bli et alternativ for husholdningene. Støtte til styringssystemer er viktig, fordi slik teknologi også kan tas i bruk i husholdninger som ikke har pipe eller opplegg for vannbåren varme.

- I husholdningene er det gode muligheter for å spare strøm og å ta i bruk bioenergi og andre fornybare energikilder til oppvarming. Det er et viktig bidrag til klimadugnaden at husholdningene går over fra strøm og olje til miljøvennlig oppvarming som pelletskaminer og varmepumper, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.
- Når tilskuddsordningen til husholdninger nå styrkes kan vi nå  ut til enda flere som er opptatt av å gjøre gode og miljøvennlige energivalg, sier statsråd Haga.

Bakgrunn
Regjeringen innførte høsten 2006 en tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger. Det ble bevilget til sammen 71 millioner kroner til ordningen, som forvaltes av Enova. Gjennom ordningen gis det tilskudd til kjøp av pelletskaminer, pelletskjeler, væske-til-vann varmepumper, luft-til-vann varmepumper og sentrale styringssystemer. Så langt har om lag 22 750 husholdninger søkt om støtte.

I regjeringens bioenergistrategi, som ble framlagt 1. april 2008, ble det gjort rede for en rekke tiltak som samlet sett skal legge til rette for økt utbygging av bioenergi med 14 TWh innen 2020. Det ble kunngjort at tilskuddsordningen til husholdninger vil bli styrket. Dette blir nå fulgt opp i revidert budsjett 2008. Styrkingen av tilskuddsordningen innebærer at Enova i 2008 totalt vil disponere om lag 100 millioner kroner i støtte til husholdninger.

KALENDER