Følger opp FOU-løfter
15. mai 2008

Regjeringen vil øke satsingen på forskning og utvikling av fornybar energi og karbonfangst og -lagring med 70 millioner kroner. Økningen ble varslet i klimaforliket.

I tråd med klimaforliket foreslås å øke bevilgningen til forskning og utvikling innen fornybare energikilder, karbonfangst og lagring med 70 millioner kroner i 2008. Av dette kommer 50 millioner kroner på Olje- og energidepartementets budsjett.

Som en oppfølgjing av Energi21 vil regjeringen opprette flere forskingssenter innen de prioriterte områdene fornybar energi og CO2- håndtering. Det varsles også at det vil bli vurdert å opprette forskingssentra for vindkraft til havs, bioenergi, samt karbonfangst og lagring.

- De økte midlene til forskning og utvikling vil styrke fagmiljøene på disse områdene, sier olje- og energiminister Åslaug Haga. – Etablering av de nye forskingssentrene er en viktig del av regjeringens satsing på fornybar energi, understreker statsråden.

Regjeringen legger til grunn at rammen for sentersatsingen i 2009 vil bli minst 100 millioner kroner. Norges forskingsråd vil håndtere sentersatsingen.

- Forsking på fornybar energi er viktig for å nå klimamålene våre. Det er også viktig for å oppfylle ambisjonen om at Norge skal bli en stor eksportør av fornybar energi i framtiden. Da må vi forske på blant annet havmøller, solkraft og bioenergi, sier Haga.


KALENDER