– Norge har forspilt sjansene
29. desember 2010

Norges har gitt fra seg muligheten til å ta lederrollen som grønn energileverandør til Europa. Det sier tyske E.ons norske konserndirektør, Jørgen Kildahl til Dagens Næringsliv.

– Politikerne og kraftindustrien har forspilt Norges sjanser. Norge hadde et forsprang gjennom vannkraften og ideene om å utnytte de store vindressursene. Men Europa kan ikke vente og nå vil de løse dette selv. Det sier sier Jørgen Kildahl som er konserndirektør for produksjon og handel i energiselskapet E.on.

Stor produsent
E.on er et tysk, børsnotert energiselskap med en kraftproduksjon på 301 terawattimer, det vil si to og en halv gang Norges samlede vannkraftproduksjon.

Mange ble overrasket da Jørgen Kildahl ikke fikk topplederjobben i Statkraft etter Bård Mikkelsen. Kildahl var Mikkelsens nærmeste medarbeider. Jobben gikk i stedet til Christian Rynning-Tønnesen. Kildahl gikk kort tid etterpå til E.on.

Statkraft er blant de største eierne i E.on med 4,2 prosent eierandel. E.ons energiproduksjon er seks ganger større enn Statkrafts.

Selskapet omsetter for 650 milliarder kroner årlig og har en antatt markedsverdi på 350 milliarder kroner.

Investerer i vind i havet og på land
E.on har alene investert 125 ganger så mye som Norge i offshore vind og 13 ganger så mye i landbasert vind. E.on står også for 40 prosent av verdens vindkraftinvesteringer til havs i 2010.

Jørgen Kildahl viser til at mens Tyskland har bygd ut store mengder sol og vindkraft har Norge og Sverige brukt sju år på avtalen om grønne sertifikater. Målet med sertifikatordningen er å bygge ut 26,4 terawatttimer ny, fornybar energi i de to landene innen2020. Ennå er ingen forpliktende avtale inngått om bygging av kraftlinjer til utlandet.

Må bygge ut kraftnettet
– Hvis politikernes mål om fornybar energi skal gjennomføres går det mot et stort kraftoverskudd i Norden med mindre man bygger nett til Europa, sier Kildahl til Dagens Næringsliv.

E.on investerer fortsatt storparten i tradisjonelle energibærere, blant annet kjernekraft. Samtidig skal E.on investere én milliard euro i året på fornybar energi.Foto: E.ON
KALENDER